Back to top

Heeft u wel eens één of meer bronnen gebruikt uit de zoekmachine Oorlogsbronnen.nl om bijvoorbeeld de WO2-geschiedenis van uw woonplaats uit te zoeken, een artikel, scriptie of boek te schrijven, een tentoonstelling in te richten, een puzzelstukje toe te voegen aan uw familiegeschiedenis of een lespakket, podcast of documentaire te maken?

Laat het ons weten! We zijn op zoek naar verhalen die gemaakt worden op basis van gevonden foto’s, archiefstukken, objecten, krantenartikelen of interviews uit Oorlogsbronnen.nl. Mail naar info@oorlogsbronnen.nl de volgende gegevens: 

  • Naam
  • Contactgegevens
  • Product waar de bronnen voor zijn gebruikt, of de conclusies die zijn getrokken n.a.v. gevonden oorlogsbronnen
  • De gebruikte oorlogsbron of -bronnen uit de WO2-zoekmachine Oorlogsbronnen.nl waar het om gaat
  • Wanneer is de vondst gedaan / het product gemaakt? 

We hopen zo meer inzicht te krijgen in het gebruik van de zoekmachine en een eerder gemaakte interviewserie met brongebruikers verder uit te breiden.