Back to top

De presentaties en workshops die zijn gegeven tijdens de Netwerkdag Oorlogsbronnen 2012 in de OBA staan online.

Update Netwerk Oorlogsbronnen:

Presentatie Edwin Klijn (manager NOB) [niet beschikbaar]

Workshop ‘Open data en erfgoedinstellingen: een praktische inleiding over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vrij beschikbaar stellen en uitwisselen van digitale data’ door Kennisland:

Presentatie Nikki Timmermans (Kennisland)

Presentatie Paul Keller (Kennisland)

Workshop ‘Digitaliseren, maar dan? Over het duurzaam toegankelijk houden van digitale bronnen’ door de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid:

Presentatie Jeffrey van der Hoeven (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid) [niet beschikbaar]

Lezing Ewoud Sanders:

Presentatie Edwoud Sanders [niet beschikbaar]