Back to top

Het Kenniscentrum Oorlogsbronnen (KCO) verkent in 2015 de publieksinteresse in Tweede Wereldoorlog en Holocaust, technologische mogelijkheden voor betere ontsluiting en gedeelde beleidsambities.

Het kenniscentrum is samen met TNS-NIPO druk bezig met een grootschalig marktonderzoek naar de gebruikers. Wie zijn zij? Waar is behoefte aan? En hoe willen zij bediend worden, nu en in de toekomst? Dit onderzoek geeft inzicht in de nog altijd grote belangstelling in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De resultaten van dit onderzoek worden eind april bekend gemaakt.

Onderzoek aanbieders

Maar met het in kaart brengen van de ‘vraag’ is het kenniscentrum er nog niet. Het samenwerkingsverband wil daarnaast ook zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften en wensen van de collectiebeherende instellingen. Daarom vindt het KCO het belangrijk om te inventariseren wat vanuit het perspectief van de afzonderlijke aanbieders de meest nuttige activiteiten van het kenniscentrum kunnen zijn. En ook: wat de ideeën zijn om te participeren in het Kenniscentrum Oorlogsbronnen.

Het is kenniscentrum is daarom ook bezig met onderzoek naar de zogenoemde aanbieders. Wilt u meer weten over deze survey en hieraan meewerken, kunt u contact opnemen met Wilbert Helmus wilbert@helmus-advies.nl. De input wordt gebruikt om een goed beeld te krijgen van mogelijke invulling van het Kenniscentrum Oorlogsbronnen. De uitkomsten uit deze survey presenteert het kenniscentrum na de zomer.

Kenniscentrum Oorlogsbronnen

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies heeft samen met Digitaal Erfgoed Nederland het initiatief genomen voor de inrichting van landelijk netwerk dat ernaar streeft door middel van nieuwe vormen van samenwerking de meer dan 400 oorlogscollecties in Nederland beter vindbaar en bruikbaar te maken voor het publiek.