Back to top

Nieuwsberichten

Verwerken en publiceren van persoonsgegevens uit 40-45 onderzocht

06-07-2017

Welke persoonsgegevens uit oorlogstijd mag je wel of niet publiceren, en waarom? Kennisland voerde in opdracht van het NOB een verkennend onderzoek uit naar de juridische (on)mogelijkheden voor het verwerken en publiceren van deze gegevens. Het rapport is gepubliceerd. 

Instructies crowdsourcing-project 'De gevangenen van Kamp Vught': kaarten Joodse gevangenen

04-07-2017

In het crowdsourcings-project 'De gevangenen van Kamp Vught' zoeken we naar de personen die hier gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben gezeten. Bekijk hier de handleiding voor vrijwilligers, voor de kaartjes van Joodse gevangenen. 

Brongebruikers aan het woord: journalist Pauline Broekema

04-07-2017

Online zoeken naar historische foto’s of archiefstukken. Hoe vindbaar en bruikbaar zijn digitale erfgoedcollecties? In deze interviewserie drie bronnengebruikers aan het woord. Dit keer: schrijver en journalist Pauline Broekema.

Massadigitalisering is monnikenwerk

27-06-2017

Massadigitalisering is topsport. Ik hoor het mensen soms zeggen: digitaliseren hebben we inmiddels wel onder de knie. De praktijk blijkt toch weerbarstiger. Ja, in beeldkwaliteit en scannen is veel voortgang geboekt de afgelopen jaren. Maar dat is een deel van het verhaal.

Koppelen aan de WO2-thesaurus

27-06-2017

U heeft uw thesaurus opgeschoond en bent van plan deze interne thesaurus te matchen met een externe, namelijk de WO2-thesaurus. Hoe gaat dat in z'n werk? 

Het waarom van thesauri matchen

27-06-2017

Om de WO2-thesaurus in te kunnen zetten voor het werkveld, is een procedure ontwikkeld waarmee lokale thesauri ‘gematcht’ kunnen worden met de WO2-thesaurus.

Het ontstaan van de thesaurus over de Tweede Wereldoorlog

27-06-2017

De nu externe WO2-thesaurus is van oorsprong de interne trefwoordenlijst van het NIOD. De omvangrijke beeld-, archief- en bibliotheekcollectie uit de Tweede Wereldoorlog van het instituut maakte er gebruik van bij de ontsluiting en duiding van het materiaal.

Projectplan Gelderse Oorlogsbronnen gepresenteerd

27-06-2017

Met kasteel Rosendael als fraai en passend decor is op 23 juni het projectplan voor Gelderse Oorlogsbronnen gepresenteerd. Het plan beschrijft de vervolgstappen om te komen tot het eerste provinciale satellietportaal van het Netwerk Oorlogsbronnen. 

Wat is een thesaurus?

27-06-2017

Collectiebeherende instellingen hebben te maken met de praktische noodzaak hun digitaal beheerde objecten vindbaar te maken. Een veel ingezet hulpmiddel bij het beschrijven en dus vindbaar maken van records, is een gecontroleerde woordenlijst.

Workshop Clariah Linked Data-tools gebruiken

21-06-2017

Een groep van twintig collega’s verzamelden zich met hun datasets op 13 juni bij het Spinhuis in Amsterdam. Daar vond de workshop over Linked Data van CLARIAH plaats: een kennismaking met allerlei digitale tools voor het creëren en gebruiken van Linked Data.

Pagina's