Back to top

Nieuwsberichten

Wartime Stories wint Comenius Award

08-07-2015

De educatieve game Wartime Stories heeft de Comenius EduMedia Medaille 2015 gewonnen.

Verslag Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen 2015

08-07-2015

Digitaal cultureel erfgoed vormt een uitdaging voor collectiehoudende instellingen. Er worden nieuwe eisen gesteld aan het gebruik en presentatie van bronnen. Dit stond centraal tijdens de eerste Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen. 

Nog steeds grote belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog

29-04-2015

Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is de belangstelling voor deze geschiedenis nog steeds groot. Bijna 40% van de Nederlanders is geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog.

Update Kenniscentrum oorlogsbronnen: een onderzoek naar gebruikers én aanbieders

27-03-2015

Het Kenniscentrum Oorlogsbronnen (KCO) verkent in 2015 de publieksinteresse in Tweede Wereldoorlog en Holocaust, technologische mogelijkheden voor betere ontsluiting en gedeelde beleidsambities.

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed gepresenteerd

24-03-2015

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is in Utrecht ter gelegenheid van de Week van het Digitaal Erfgoed op 12 maart gepresenteerd.

Lancering Wartime Stories op middelbare school De Savornin Lohman

24-03-2015

Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft samen met Butch&Sundance Media, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Uitgeverij Deviant de educatieve game Wartime Stories ontwikkeld.

Object uitgelicht: Het Joodsche Weekblad

11-03-2015

Het openingsnummer van Het Joodsche Weekblad (15 augustus 1940): "Het ligt in onze bedoeling de hiaten, welke ontstaan zijn doordat vele Joodsche vereenigingen en instanties hun arbeid gestaakt hebben, aan te vullen”. 

Lancering educatieve game Tweede Wereldoorlog en persvrijheid

09-03-2015

Kies je voor de vrijheid van meningsuiting of de levens van je vrienden? In de educatieve game Wartime Stories komen jongeren voor dit soort waargebeurde dilemma’s te staan.

Lezing Puck Huitsing kick-off Kenniscentrum Oorlogsbronnen

19-01-2015

Beste aanwezigen, deelnemers aan het project kenniscentrum oorlogsbronnen. Van harte welkom bij deze kick-off van ons project!

Lancering samenwerkingsverband Kenniscentrum Oorlogsbronnen

15-01-2015

Het Kenniscentrum Oorlogsbronnen is gelanceerd. Het samenwerkingsverband zorgt voor de bundeling van activiteiten, (digitale) producten en diensten rondom de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Pagina's