Back to top

Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief (NHA) is zowel partner voor overheden als ook informatiecentrum voor geïnteresseerden in de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.

Het NHA beheert overheidsarchieven, zoals archieven van rijksinstellingen in de provincie en het archief van de provincie. Alsmede archieven van de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. Het NHA beheert ook particuliere archieven, zoals de bedrijfsarchieven van chocoladefabriek Droste, het glas-in-lood atelier Willem Bogtman en drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé. Het persoonlijke archief van Nobelprijswinnaar Pieter Zeeman (1865-1943) is onderdeel van de wetenschapsarchieven. Het NHA beschikt over diverse bronnen die dateren uit de Tweede Wereldoorlog, zoals foto’s, affiches, dagboeken en oorlogskranten. Maar er zitten ook veel oorlogsgerelateerde stukken ‘verstopt’ in de archieven van overheidsinstellingen.

De collectie is te raadplegen in de studiezaal (openingstijden) en deels digitaal beschikbaar.

Jansstraat 40
Kleine Houtweg 18
2011 RX Haarlem
Nederland
023 - 5172700
Lieuwe Zoodsma

Lid Stuurgroep Netwerk Oorlogsbronnen

Oorlogsbronnen Noord-Hollands Archief

Deel 3 insteekmapnrs. 1-54 Salomonson-Zwalf, met inhoudsopgaven van delen 1 t/m 3 (nrs. 1-3) op familienaam en op straatnaam met verwijzing naar de genummerde insteekmapjes, documentatie en de genealogie van Abraham Eduard Rodrigues Pereira (1873-1943)
trefwoorden
  • Nasleep - overig
  • Repatriëring
  • Vervolging
  • Nasleep
  • Rechtsherstel
  • Jodenvervolging
Deel 3 insteekmapnrs. 1-54 Salomonson-Zwalf, met inhoudsopgaven van delen 1 t/m 3 (nrs. 1-3) op familienaam en op straatnaam met verwijzing naar de genummerde insteekmapjes, documentatie en de genealogie van Abraham Eduard Rodrigues Pereira (1873-1943)
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147452771
Archief van het kleuter- en lager onderwijs Amsterdam
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1645981189
Archief van de Provinciale Waterstaat, 1911-1942
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1720806751
Gevangenissen Haarlem, 1826-1975
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-2052042757
Archief van het Provinciaal Bestuur, cultuur, sport en educatie en bijbehorende commissies
trefwoorden
  • Dagelijks leven
  • Onderwijs
Aan het hoofd van het provinciaal bestuur staan de Provinciale Staten (PS) en de leden vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Kiesgerechtigde ingezetenen van de provincie kiezen hun representanten voor een periode van vier jaar. Het aantal leden van PS is afhankelijk van het inwoneraantal van de provincie. De Commissaris der Koning(in) (CdK) is voorzitter van de PS. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Door de deelname in commissies oefenen de leden invloed uit op de bestuurlijke besluitvorming en worden ze gehoord en gekend in door Gedeputeerde Staten te behandelen zaken. Op 5 februari 1941 werden de PS, bij verordening van de Rijkscommissaris van het bezette Nederland, vervangen door een Commissaris der Provincie, bijgestaan door een aantal door hem benoemde bestuursraden. Na de bevrijding in 1945 zijn de vooroorlogse, provinciale bestuursverhoudingen zoveel mogelijk hersteld. De samenstelling en bevoegdheden van het Provinciaal Bestuur werden geregeld in de Provinciewet 1850 die van kracht bleef tot 1962. Commissies worden in het leven geroepen om toekomstig beleid voor te bereiden. Ook kunnen bevoegdheden van PS en GS aan hen worden overgedragen. De taken, openbaarheid van de vergaderingen, het toezicht op de bevoegdheden en de verantwoording aan de PS en GS van de commissies worden bij besluit geregeld. Er zijn vaste GS-commissies waarvan de leden om de vier jaar, dus na de statenverkiezingen en de samenstelling van GS, worden (her) benoemd. Tenminste één GS-lid maakt deel uit van zo'n commissie. Ten tweede zijn er ad hoc commissies waarvan de leden enige malen bij elkaar komen. Zij bereiden zaken voor die later in een vaste commissie worden behandeld. Ook zijn er door instellingen gevormde commissies waarin een of meerdere vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur zitting hebben.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-2090743566
download