Back to top

Open waar het kan. Daar is het Netwerk Oorlogsbronnen groot voorstander van. Sterker nog, dankzij het openstellen van collecties door erfgoedinstellingen kunnen we WO2-bronnen digitaal verzamelen, koppelen en verrijken.

Open Data Register

Het Open Data-register van het Netwerk Oorlogsbronnen (via: www.oorlogsbronnen.nl/open-data) bevat momenteel tientallen datasets van verrijkte WO2-collecties uit de collectie-portal Oorlogsbronnen.nl. Alle data in het NOB-CKAN-register is in Linked Open Data-formaten te downloaden onder een CC-BY-SA licentie (Creative Commons naamsvermelding en gelijk delen). De datasets bestaan uit (technische) metadata met door het Netwerk Oorlogsbronnen toegevoegde verrijkingen. Zoals WO2-trefwoorden (thesaurustermen), geo-coördinaten, gebeurtenissen en personen. Lees meer via:

Het Netwerk Oorlogsbronnen lanceert tijdens de Hack-A-LOD 2018 een van de grootste Open Data registers van Nederland, met verrijkte datasets van collecties uit de portal Oorlogsbronnen.nl

Open en deel met het Netwerk Oorlogsbronnen! Maar #hoedan?

Het verzamelen van oorlogsbronnen doen we bij voorkeur rechtstreeks bij de collectiebeherende instelling, middels een API, SRU of OAI-PMH. Dit zijn manieren om een collectiebeheersysteem en de NOB-portal met elkaar te laten praten. We 'praten' overigens niet eenmalig, maar met regelmaat, zodat eens in de maand nieuwe beschrijvingen en bronnen worden opgehaald. (Ja, natuurlijk werken we graag met gedigitaliseerde bronnen, maar het meeste erfgoedmateriaal in depots heeft nog geen scanner gezien en is alleen nog beschreven.) Collectiebeheerders werken dagelijks aan het beter beschrijven van bronnen, en dat werk moet ook meegenomen worden in de collectie-portal. Oorlogsbronnen.nl is up-to-date. 

Om ervoor te zorgen dat de meest recente informatie beschikbaar komt op de collectie-portal Oorlogsbronnen.nl is het archiefbeheersysteem MAIS-Flexis van het Gelders Archief aangepast. Hoe hebben ze dat gedaan?

Eenmaal in de collectie-portal van het Netwerk Oorlogsbronnen, verrijken we de metadata met bijvoorbeeld WO2-trefwoorden. Dat doen we om de collecties met elkaar te kunnen verbinden, en minimaal beschreven bronnen toch vindbaar te maken. Meer weten hierover? Lees deze artikelen uit het Archievenblad:

PDF icon Archievenblad 9 2017.pdf

'Van oorlogsbronnen naar oorlogsverhalen' Archievenblad 9 2017

PDF icon Archievenblad nr 8 p10-13.pdf

'Van thematische aggregator naar thematisch netwerk' Archievenblad 8 2018

Zoekresultaat downloaden

Een rijke set aan bronnen gevonden in de zoekmachine Oorlogsbronnen.nl die u graag wilt bewaren en hergebruiken? Dat kan! Het is mogelijk maximaal 1500 zoekresultaten te downloaden in een JSON, XLSX of CSV-formaat. Alle drie de bestandsvormen geven dezelfde informatie, namelijk beschrijvende metadata met eventuele verrijkingen als WO2-thesaurus trefwoorden. Wilt u meer dan 1500 zoekresultaten downloaden? Laat het ons weten via info@oorlogsbronnen.nl, dan sturen we u uw resultaten in het gewenste formaat toe.

Max. 1500 zoekresultaten downloaden

It's out there, use it!

Het Netwerk Oorlogsbronnen maakt WO2-erfgoed beter vindbaar en bruikbaar. Opdat de bronnen daadwerkelijk gebruikt gaan worden. In (statistisch, historisch of prosopografisch) onderzoek, door docenten, journalisten, app-bouwers, websiteontwikkelaars, studenten en tentoonstellingsmakers. Of geinteresseerden in lokale- of familiegeschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Netwerk Oorlogsbronnen zorgt voor een verbeterde vindbaarheid van bronnen, door ze met innovatieve en Google-achtige technieken met elkaar te verbinden op informatie over personen, plaatsen, onderwerpen en momenten. Maar eenmaal gevonden kun je de oorlogsbron alleen gebruiken als je weet wat je ermee mag. Open data zijn dan ook gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen.

Die beperkingen kunnen er zijn in de vorm van een geldend auteursrecht of privacyrechten. Voor de eerste is de vuistregel in Nederland dat de duur van deze bescherming afloopt op 1 januari, 70 jaar na de dood van de maker. Lang niet altijd is de rechtenstatus bekend, erfgoedinstellingen hebben veel te maken met verweesde werken. Het Netwerk Oorlogsbronnen is er voorstander van om alle bronnen waar geen auteursrecht meer op rust, als publiek domein beschikbaar te maken. Voor bronnen die (nog) niet rechtenvrij zijn, pleiten we voor het gebruiken van licenties als die van Creative Commons. Bruikbaarheid van bronnen begint bij helderheid over de mogelijkheden en ristricties. 

Filter 'rechten' op Oorlogsbronnen.nl

Wiki

Met het project WO2 Open Data Depot heeft Netwerk Oorlogsbronnen een aanzet gemaakt tot het actief beschikbaar maken van bruikbaar WO2-bronnenmateriaal. Op Wikimedia Commons zijn ruim 1600 bronnen in publiek domein gepubliceerd, vrij te gebruiken voor iedereen. Ook via Wikidata delen we informatie, bijvoorbeeld over fotografen die werkzaam waren tijdens de Tweede Wereldoorlog, om zo gemakkelijker te kunnen bepalen of foto's uit die periode rechtenvrij zijn. Maar ook overzichten van deportaties of kampgevangenen. 

Meer kwalitatief hoogwaardige digitale bronnen rond het thema WO2 beschikbaar stellen voor het brede publiek. Door een set digitale collectiedata via erkende en al goed zichtbare publiekskanalen te publiceren met een open licentie.

Voor iedere internetgebruiker is Wikipedia een bekend fenomeen. Minder bekend is een daarachterliggende database, Wikidata genoemd. Deze database is, net als Wikipedia, door vrijwilligers en organisaties vrij te bewerken en aan te vullen. Ook voor de periode van de Tweede Wereldoorlog is dit zeer waardevol.