Back to top

Het programma van de NOB Netwerkdag 2016 is bekend. Het belooft een interessante middag te worden, met sprekers uit binnen en buitenland en de mogelijkheid collega's uit het brede erfgoedveld te ontmoeten. Internationale WO2-collecties staan deze dag centraal. Want Tweede Wereldoorlog-bronnen over Nederland kom je niet alleen in Nederlandse erfgoedcollecties tegen. Ook buitenlandse collecties zoals die van Yad Vashem, het Imperial War Museum en de National Archives and Records Administration (NARA) bevatten bronnen met betrekking tot Nederland in de Tweede Wereldoorlog. De eerste sessie van de NOB Netwerkdag geeft een impressie van dit materiaal. In de middag worden twee internationale projecten over het bijeenbrengen van digitale bronnen in een portal belicht. Hoe doe je dat en wat kan een portal onderzoekers, archivarissen en het publiek bieden? Dit vergt de nodige samenwerking.

Programma

12.00-13.00        Lunch en registratie

13.00-13.10        Welkom door Puck Huitsing, programmadirecteur NOB

13.10-13.30        Presentatie Programma Netwerk Oorlogsbronnen door Edwin Klijn, programmamanager NOB

13.30-14.30        Plenaire sessie 

        - Sessie I Uit goede bron vernomen

Voorbeelden van WO2-bronnen over Nederland in internationalearchieven en adviezen voor slim zoeken. 

Spreker: Eric Hennekam (zoekspecialist/docent/schrijver) 

14.30-15.00        Pauze

15.00-16.00        Parallelle sessies

        - Sessie II EHRI – A Digital Infrastructure – a Human Network

Het Europese project European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) ontwikkelt een digitale infrastructuur voor en over Holocaustbronnen die zich wereldwijd in archieven bevinden. Daarnaast faciliteert het een netwerk voor onderzoekers, archivarissen en andere geïnteresseerden. Conny Kristel verzorgt een algemene introductie waarin de nadruk ligt op internationale samenwerking, zowel binnen EHRI als daarbuiten. Hierna worden twee belangrijke onderdelen van het project gepresenteerd. Annelies van Nispen gaat in op het gebruikersonderzoek (usability testing) dat vanaf het begin centraal staat in de inrichting van de infrastructuur. Veerle Vanden Daelen vertelt over de uitdagingen die zij tegenkomt in de samenwerking met Holocaustbronnen-beherende-instellingen in Europa en daarbuiten. Zij geeft inzicht in EHRI’s werkwijze om informatie over bronnen in het portaal te integreren.

Meer informatie: bit.ly/17novEHRI

Sprekers: Conny Kristel (projectdirecteur EHRI/senior onderzoeker NIOD), Annelies van Nispen (EHRI en informatiespecialist collecties/archivaris NIOD) en Veerle Vanden Daelen (EHRI en adjunct-algemeen directeur en conservator Kazerne Dossin)

        - Sessie III Linked Death – WarSampo Data Service and Semantic Portal for Publishing Linked Open Data about the Second Warld War History

This talk presents the WarSampo system for publishing collections of heterogeneous, distributed data about the Second World War on the Semantic Web. WarSampo is based on harmonizing massive datasets using event-based modeling, which makes it possible to enrich datasets semantically with each other’s contents. WarSampo has two components: First, a Linked Open Data (LOD) service ‘WarSampo Data’ for Digital Humanities (DH) research and for creating applications related to war history. Second, a semantic ‘WarSampo Portal’ has been created to test and demonstrate the usability of the LOD service. The WarSampo Portal allows both historians and laymen to study war history and destinies of their family members in the war from different interlinked perspectives. Published in November 2015, the WarSampo Portal had some 20.000 distinct visitors during the first three days, showing that the public has a great interest in this kind of applications.

More information: bit.ly/17novWarSampo

Lecturer: Prof. Eero Hyvönen (director Helsinki Centre for Digital Humanities (Heldig) and scholar at the University of Helsinki and Aalto University)

16.00-16.45        Slotpresentatie door Prof. dr. Herman Pleij, cultuurhistoricus

16.45-17.30        Borrel