Back to top

RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is een kennis- en documentatiecentrum voor Nederlandse kunst. Het RKD stelt zich als doel om kennis, onderzoek en informatie over de kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk te maken voor wetenschap en publiek.
Het bezit een collectie documentatie-, archief- en bibliotheekmateriaal op het gebied van de westerse kunst van de late Middeleeuwen tot heden.

Rol in netwerk: 
Prins Willem Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Nederland
070-3339777

Oorlogsbronnen RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Brief met envelop van Piet Mondriaan aan zijn broer Carel Mondriaan, verstuurd op 8 oktober 1940. Piet Mondriaan woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog tot aan zijn dood in 1944 in de Verenigde Staten. Op de envelop is een stempel gedrukt waarop staat dat de envelop door de Wehrmacht ter controle ‘Geöffnet’ is geweest.
trefwoorden
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Dagelijks leven
 • Duitse overheid en instellingen
 • Persoonlijk leven
 • Kunst en cultuur
 • Krijgsverrichtingen
Brief met envelop van Piet Mondriaan aan zijn broer Carel Mondriaan, verstuurd op 8 oktober 1940. Piet Mondriaan woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog tot aan zijn dood in 1944 in de Verenigde Staten. Op de envelop is een stempel gedrukt waarop staat dat de envelop door de Wehrmacht ter controle ‘Geöffnet’ is geweest.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/566115003
Archief Sal Slijper
trefwoorden
Kunst en cultuur
Salomon Bernard Slijper (1884-1971) was makelaar in onroerend goed. Hij verzamelde tekeningen en schilderijen van Piet Mondriaan. Hij liet na zijn dood 124 schilderijen en 75 tekeningen van Mondriaan na aan het Haags Gemeentemuseum. Het archief bevat brieven van Mondriaan en anderen; aantekeningen van Slijper - schenker van o.a. 124 schilderijen van Piet Mondriaan aan het Haags Gemeentemuseum over Mondriaan; documentatie over het werk van Mondriaan, dat Slijper in zijn bezit had; enkele foto's en enig gedeponeerd archief. In 2008 is het archief opnieuw geinventariseerd en zijn enkele verloren gewaande stukken teruggeplaatst en enkele foto's toegevoegd.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1329836150
Archief Maurits van Dantzig
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Dagelijks leven
 • Persoonsbewijzen
 • Kunst en cultuur
De joodse wetenschapper Maurits van Dantzig (1903-1960), ‘pictoloog’, specialiseerde zich voor de Tweede Wereldoorlog in het herkennen van kunstvervalsingen. Van Dantzig ontdekte naar eigen zeggen al in 1939 dat het in 1938 door Museum Boymans aangekochte schilderij De Emmaüsgangers geen echte Vermeer was, maar een vervalsing. Het uitbreken van de oorlog verhinderde dat hij zijn bevindingen kon publiceren. Vanaf 1942 moest hij onderduiken. Hij heeft zich destijds kort beziggehouden met het vervalsen van persoonsbewijzen. Het archief is grotendeels nog niet geïnventariseerd.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1474796066
- Briefkaart van 10 mei 1940 van Komter over het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. - Brief 29 juli 1941 van kunsthandelaar Renske Smit uit Utrecht over de verkoop van een werk van onder anderen Jan van Scorel aan ‘een Duitsche instantie’. - Aantekening op 19 augustus 1943 bij een lijst werken voor veiling. Bij schilderij nummer 9 staat: ‘D. Schulman, Middag-zon (zeg en schrijf maar D en niet David. Dat is meer Arisch)’. - Conceptbrief van Komter aan Mak van Waay op 6 januari 1944 waarin Komter schrijft: ‘In je brief van 4 januari spreek je van het neerleggen van het bijltje; wat is dat nu in zoo’n gouden tijd! Ik zou het bijltje nog maar wat handhaven.’ - Reactie van Mak van Waay op bovengenoemde brief op 10 januari 1944.
trefwoorden
 • Dagelijks leven
 • Duitse overheid en instellingen
 • Persoonlijk leven
 • Kunst en cultuur
- Briefkaart van 10 mei 1940 van Komter over het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. - Brief 29 juli 1941 van kunsthandelaar Renske Smit uit Utrecht over de verkoop van een werk van onder anderen Jan van Scorel aan ‘een Duitsche instantie’. - Aantekening op 19 augustus 1943 bij een lijst werken voor veiling. Bij schilderij nummer 9 staat: ‘D. Schulman, Middag-zon (zeg en schrijf maar D en niet David. Dat is meer Arisch)’. - Conceptbrief van Komter aan Mak van Waay op 6 januari 1944 waarin Komter schrijft: ‘In je brief van 4 januari spreek je van het neerleggen van het bijltje; wat is dat nu in zoo’n gouden tijd! Ik zou het bijltje nog maar wat handhaven.’ - Reactie van Mak van Waay op bovengenoemde brief op 10 januari 1944.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1536912739
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Archief Douwe Komter
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/754307646
download