Back to top

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL)

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg is een kenniscentrum voor regionale geschiedbeoefening. Het centurm is gefocust op wetenschappelijk onderzoek, beheren een grote bibliotheek en verzamelen archieven. Ze zijn gespecialiseerd in de sociaal-economische en sociaal-culturele geschiedenis van Limburg in de 19e en 20e eeuw. 
Het SHCL werkt intensief samen met het Regionaal Historisch Centrum Limburg. 

Rol in netwerk: 
Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
Nederland
043-3284191

Oorlogsbronnen Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL)

Bisschoppelijke Hulpactie, plaatselijk Comité te Maastricht
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Nasleep - overig
 • Dagelijks leven
 • Nasleep
 • Religie
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
Taak was hulpverlening aan oorlogsslachtoffers.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-372952102
Stichting Limburgs Volksherstel
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
Volksherstel coördineerde de werkzaamheden van alle instellingen die de verzorging van oorlogsslachtoffers tot doel hadden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-473147703
Vereniging tot steun aan Nederlandse militaire oorlogsgewonden en naaste familie van gesneuvelden, Ereschuld en Dankbaarheid
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Krijgsverrichtingen
Er is geen informatie over de inhoud van dit archief.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-368980635
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
Nederlands Arbeidsfront, afdeling Limburg
trefwoorden
 • Arbeid
 • Nationaal-Socialisme
 • Andere Nat-Soc organisaties
 • Economisch leven - overig
 • Arbeid - overig
 • Economisch leven
Het Nederlandsch Arbeidsfront werd opgericht bij decreet van 30 april 1942 van rijkscommissaris Seyss-Inquart. De organisatie was geschoeid naar nationaal-socialistisch model. In het front gingen de ten dele reeds geliquideerde vakcentralen NVV, RKWV en CNV met alle daarbij aangesloten vakbonden en besturenbonden op. Na 1 mei 1942 werden de resterende vakbonden opgeheven.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1245051823
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
Stichting Limburg 1940 te Maastricht
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Oorlogsschade
 • Steun en opvang
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Economisch leven
Er is geen informatie over de inhoud van dit archief.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1223736491
download