Back to top

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank is de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de kinderbijslag, de AIO en enkele andere regelingen. Zo is de organisatie ook verantwoordelijk voor wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode en hun nabestaanden. Het archief van de Pensioen en Uitkeringsraad ligt bij het SVB.

Rol in netwerk: 
Stationsplein 1
2312 AJ Leiden
Nederland
071-5356500