Back to top

Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief van Amsterdam is het historisch documentatie- centrum van de stad Amsterdam. De gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen hebben hun archieven hier ook ondergebracht.

Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam
Nederland
020 - 2511511
Bert de Vries

Lid Stuurgroep Netwerk Oorlogsbronnen

Oorlogsbronnen Stadsarchief Amsterdam

25 - 31 Augustus. Herdenken en schenken! Koninginneweek herdenkingsweek Sti[...]
trefwoorden
Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
25 - 31 Augustus. Herdenken en schenken! Koninginneweek herdenkingsweek Stichting 1940 - '45.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147451299
Stadsarchief Amsterdam
Archief van de Politie
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Het archief bevat met betrekking tot de oorlogjaren o.a. correspondentie, dagregisters, dagrapporten, telexberichten, rapporten, processen-verbaal.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1249467013
Stukken betr. Kerken, Kunsten en Wetenschappen, 1945-1946
trefwoorden
 • Nasleep - overig
 • Dagelijks leven
 • Nasleep
 • Religie
 • Onderwijs
 • Kunst en cultuur
Stukken betr. Kerken, Kunsten en Wetenschappen, 1945-1946
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2057465621
Stukken betreffende de registratie, inbeslagname en teruggave van buitenboo[...]
trefwoorden
 • Nasleep - overig
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Vordering en Inname
 • Vervoer
 • Nasleep
 • Duitse overheid en instellingen
 • Krijgsverrichtingen
 • Economisch leven
Stukken betreffende de registratie, inbeslagname en teruggave van buitenboordmotoren in verband met verordening 1941/100 van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse Gebied inzake de kustverdediging, 1947
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2102887912
Paspoort en Vreemdelingenzaken; Afzonderlijke Personen; In verband met de b[...]
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Vordering en Inname
 • Andere Nat-Soc organisaties
 • Rechtspraak tijdens WOII - overig
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Economisch leven
 • Nationaal-Socialisme
 • Illegaliteit
 • Nasleep - overig
 • Vervolging
 • Nasleep
 • Rechtspraak tijdens WOII
 • Duitse overheid en instellingen
 • NSB
 • Evacuatie en vluchtelingen
 • Jodenvervolging
Paspoort en Vreemdelingenzaken; Afzonderlijke Personen; In verband met de bezetting.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2110083424
download