Back to top

Stadsmuseum Doetinchem

Het Stadsmuseum Doetinchem laat de ontwikkeling van de stad Doetinchem zien: van een agrarische nederzetting tot een moderne stad met een grote regionale uitstraling. Door de huidige stad vanuit deze geschiedenis te belichten wil het museum de bezoeker die ontwikkeling verduidelijken. De collectie bevat ook materiaal uit de periode 1940 - 1945.  

Via CollectieGelderland.nl is een deel van de collectie te bekijken. 

Burgemeester van Nispenstraat 2
7001 BS Doetinchem
Nederland
0314 335 557

Oorlogsbronnen Stadsmuseum Doetinchem

Tekening van Waterstraat na bombardement, door F. Jansen in 1945
Collectie
Stadsmuseum Doetinchem
trefwoorden
beschrijving
Verwoeste gebouwen langs de Waterstraat met daarin een viertal mensen. Gemaakt na het bombardement in maart 1945. Ingelijst in goudkleurige lijst, dubbel passe-partout, achter glas. Signatuur afwezig.
https://www.collectiegelderland.nl/stadsmuseumdoetinchem/object/0672dcf1-43ba-9f41-f644-ade14cf02457
Klantenboek, leverantieboek, behorend bij firma Perlstein vanaf 1947
Collectie
Stadsmuseum Doetinchem
trefwoorden
beschrijving
Een boek met leveranties aan div. klanten, te beginnen in juni 1947.(Perlstein)
https://www.collectiegelderland.nl/stadsmuseumdoetinchem/object/0bf91b03-55d0-fa85-b8c9-c3f3b7facdbc
Maquette van binnenstad van Doetinchem omstreeks 1940
Collectie
Stadsmuseum Doetinchem
trefwoorden
beschrijving
Maquette van binnenstad van Doetinchem omstreeks 1940
https://www.collectiegelderland.nl/stadsmuseumdoetinchem/object/6e6613c9-7434-a22a-f389-c37f9e9d2ac3
Brandkastenfabrieksmerk 'Martens Doetinchem Holland'
Collectie
Stadsmuseum Doetinchem
trefwoorden
beschrijving
Koninklijke Martens Brandkasten Doetinchem “Kunt u geen brandwerende kastjes maken?" Dat was de vraag die medio negentiende eeuw nogal eens werd gesteld aan Gradus Martens, meestersmid in Doetinchem. De vragen werden veroorzaakt door het feit, dat er in die tijd nogal eens boerderijbranden woedden in de Achterhoek. Omdat toen veel mensen hun geld en waardepapieren nog thuis bewaarden, ging bij een brand soms het gehele bezit verloren. Smid Martens zag wel wat in het maken van die kastjes. Dat werd het begin van Koninklijke Martens Brandkasten. Gradus zoon Sjef was de man die, na in verschillende brandkastenfabrieken ervaring te hebben opgedaan, kort na de eeuwwisseling in het bedrijf kwam en het tot grote bloei wist te brengen. Kort voor de eerste wereldoorlog liet hij zelfs een nieuwe fabriek bouwen buiten de toenmalige bebouwde kern. De nieuwe vestiging moest al gauw worden uitgebreid, ten gevolge van de grote vraag naar brandkasten, die toen vooral uit het toenmalige Nederlands Oost-Indië kwam. Aan het einde van de jaren twintig werd aan het programma van brand- en inbraakwerende artikelen een geheel nieuw produkt toegevoegd, de zogenaamde plaat-radiatoren. Deze uitvinding van Sjef was een groot succes. Het bedrijf kreeg daar wereldpatenten op. De laatste wereldoorlog was ook voor het Doetinchemse bedrijf funest. De fabriek werd al spoedig bezet en helemaal leeggeroofd. Na de bevrijding was er echter al weer gauw heel wat werk te doen. Van veel brandkasten waren sleutels en combinaties zoekgeraakt. Die moesten worden opengemaakt en gereviseerd. Daarnaast nam de vraag naar nieuwe produkten hand over hand toe. In 1989 werd Koninklijke Martens Brandkasten aangekocht door de Zweedse brandkastenfabrikant Rosengrens, die vervolgens in 1994 door het Zweedse Gunnebo AB werd overgenomen. Beveiliging is bij Gunnebo Doetinchem nog steeds het wachtwoord waar alles om draait. Het sluitwerk is een complex van samenwerkende onderdelen, die in de slotruimte, achter het stevige scherm, één gesloten geheel vormen. Daarin is een beveiliging aangebracht, die bij aanvallen met explosieven of thermische snijwerktuigen, de vergrendeling definitief blokkeert.
https://www.collectiegelderland.nl/stadsmuseumdoetinchem/object/84f5145b-1d37-df26-d435-6e99602b9474
Zwaard, van ijzer met goud, voorstellende het z.g. vikingzwaard, rond 9e eeuw.
Collectie
Universiteitsbibliotheek Amsterdam
trefwoorden
beschrijving
Het Vikingzwaard van Doetinchem uit de 9e eeuw Je zou het niet verwachten , maar tijdens baggerwerkzaamheden in de Oude IJssel net na de 2e Wereldoorlog is een echt Vikingzwaard gevonden. Dit mag als zeer zeldzaam beschouwd worden, want hoe is in Doetinchem een Vikingzwaard terecht gekomen? De Vikingen zaten dichterbij dan je zou denken. Beide zijden van de Rijn vanaf de huidige Maasvlakte via Dorestad tot Xanten waren door hen bezet. Aan het eind van de 9e eeuw zijn er bij Deventer en ten oosten van Zutphen in 882 veldslagen geleverd. Godfried de Noorman was in onze streken hun aanvoerder. Hij werd in Spijk in de val gelokt en vermoord. Met een (slag)zwaard zoals hier ligt bevochten de Vikingen hun overwinningen in Dorestad (nu Wijk bij Duurstede) en bij Zutphen. Na de strijd werden de nog bruikbare wapens verzameld om, zo nodig na herstel, opnieuw gebruikt te worden. Gebroken zwaarden werden door de smid hersteld. Bovendien was aan het einde van de 8e eeuw het meegeven van wapens en andere voorwerpen in graven vrijwel afgelopen. Dus dat er nog Vikingzwaarden zijn is bijzonder. Toch zijn er nog enkele wapens aan het licht gekomen. Afmetingen: totale lengte 93 cm, lengte van de kling 77 cm Tijdens het verblijf in de bodem zijn de klingen vaak geheel gecorrodeerd en geven weinig informatie over de oorspronkelijke vorm. Het damast (patroon) in de kling is geheel verdwenen. Het gevest is nog goed intact. De pareerstang en knop hebben een gele kleur (brons?). Of het een zwaard is dat echt heeft toebehoord aan een Viking is maar de vraag. Bij soortgelijke vondsten bij Wijk bij Duurstede kwam men tot de voorzichtige conclusie dat de daar gevonden zwaarden toebehoorden aan de bewoners zelf. Maar het kan net zo goed een oorlogsbuit zijn.
https://www.collectiegelderland.nl/stadsmuseumdoetinchem/object/abc4d7f4-3798-1d6b-fb12-a9e87d5c0fff
download