Back to top

Stichting 1940-1945

Stichting 1940-1945 is de voortzetting van de op 13 oktober 1944 in het leven geroepen Stichting 1940-1945 en de op 19 maart 1981 opgerichte Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO). Zij richtten zich  op verschillende groepen oorlogsgetroffenen.

Rol in netwerk: 
Nienoord 10
1112 XE Diemen
Nederland
020-6601945