Back to top

Stichting Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA)

De stichting Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) is de beheerder van een omvangrijke verzameling boeken, tijdschriften en archivalia: de NEHA collecties.
De stichting stimuleert de beoefening van de economische geschiedenis. Zij doet dat onder meer door het uitbreiden van de NEHA collecties, het in stand houden van een bijzondere leerstoel bedrijfsgeschiedenis en het - samen met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) - uitgeven van het het tweetalige Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis.

 

Rol in netwerk: 
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam
Nederland

Oorlogsbronnen Stichting Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA)

Distributiebescheiden, Tweede Wereldoorlog
trefwoorden
  • Distributie en schaarste
  • Economisch leven
Adrianus Petrus Huijskes (1921-2004) was in 1941-augustus 1947 werkzaam als distributieambtenaar bij de gemeente 's-Gravenhage. In deze functie heeft hij een verzameling van Nederlandse distributiebescheiden opgebouwd. Die werd ingeplakt, met commentaar, in de albums nr. 13-15, met nr.16 als supplement. In 1948 en 1949 schreef hij Nederlandse en buitenlandse instanties aan om zijn verzameling aan te vullen.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/309241142
download