Back to top

Stichting Oorlogsliefdekind

Stichting Oorlogsliefdekind is gewijd aan het verzamelen van de verhalen van en het helpen van 'oorlogsliefdeskinderen'.  In de periode 1946-1949 onderhielden Nederlandse soldaten veelvuldig contacten met Indonesische meisjes. Het kwam regelmatig voor dat uit deze verhoudingen een kind werd geboren. Naar schatting zijn dat er enkele duizenden. 

Rol in netwerk: 
Sumatrastraat 59
1094 LP Amsterdam
Nederland
020-7371733