Back to top

Stichting Verhalis

Stichting Verhalis verzamelt herinneringen en verhalen. De stichting verfilmt deze verhalen en zet tevens  zelf projecten op of denkt mee met andere initiatieven.
Zo hebben zij meegewerkt aan het oral history-project van vraaggesprekken met kloosterzusters over hun ervaringen tijdens de jaren van de Duitse bezetting. 

Rol in netwerk: 
Reduitlaan 27-1
4814 DC Breda
Nederland
076-8200195