Back to top

Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers

De stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers heeft gemeend de informatie vast te leggen zodat er niet vergeten wordt wat Natzweiler was, wie er zaten en waarom.

Rol in netwerk: 
Burgemeester Wijnaendtslaan 15
3042 CA Rotterdam
Nederland