Back to top

Streekarchief Rijnlands Midden

Het Streekarchief Rijnlands Midden beheert de archieven van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, de overgebrachte rijksarchieven en van particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving.

Rol in netwerk: 
Burgemeester Visserpark 28
2405 CR Alphen aan den Rijn
Nederland
0172 - 465265

Oorlogsbronnen Streekarchief Rijnlands Midden

Stukken betreffende de bouw van militaire stellingen te Oude Wetering en de kosten voor de inundatie van de Googerpolder, 1942-1946
trefwoorden
 • Oorlogsschade
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Krijgsverrichtingen
 • Economisch leven
Stukken betreffende de bouw van militaire stellingen te Oude Wetering en de kosten voor de inundatie van de Googerpolder, 1942-1946
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2077084214
Stukken betreffende de vergoeding van de aanschaf van een leermethode Duits ten gevolge van de verplichte invoering van het vak Duits, 1942-1943
trefwoorden
 • Dagelijks leven
 • Duitse overheid en instellingen
 • Onderwijs
Stukken betreffende de vergoeding van de aanschaf van een leermethode Duits ten gevolge van de verplichte invoering van het vak Duits, 1942-1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1828877427
Gemeenschappelijke Regeling inzake de inrichting van de Distributiedienst in de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Warmond, Leiderdorp, Alkemade, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Hazerswoude en Zoeterwoude alsmede arbeidsovereenkomsten van werknemers van de distributiekring Alkemade, 1939-1943, 1948
trefwoorden
 • Distributie en schaarste
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
 • Economisch leven
Gemeenschappelijke Regeling inzake de inrichting van de Distributiedienst in de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Warmond, Leiderdorp, Alkemade, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Hazerswoude en Zoeterwoude alsmede arbeidsovereenkomsten van werknemers van de distributiekring Alkemade, 1939-1943, 1948
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-248865826
Archief van de gemeente Alkemade (1882) 1941-1990 (2006)
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
In Rijpwetering werd café Rustoord door Duitse militairen bezet en ook in de R.K. school zijn enige tijd Duitse militairen gehuisvest. De ondergrondse was in Alkemade zeer actief. Zij verzorgde onder andere illegale nieuwsblaadjes onder verschillende namen zodat de bevolking op de hoogte bleef van het werkelijke nieuws. Ook de overval op het distributiebureau te Oude Wetering was het werk van de ondergrondse beweging en had tot doel de honderden onderduikers aan voedselbonnen te helpen. Alkemade is redelijk goed door de oorlog heen gekomen maar heeft toch wel een aantal slachtoffers te betreuren. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 en 1.2. zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Zie hoofdstuk 2.1.8 voor stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het gedeponeerde archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1437307876
download