Back to top

Tresoar

Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Het is ontstaan uit een fusie tussen Rijksarchief Friesland, Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum en de Provinciale Bibliotheek van Friesland.

Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
Nederland
058 - 7890789

Oorlogsbronnen Tresoar

Brieven ingekomen bij en minuut van uitgaande brief van R. Turfboer als Gemeentelijke Commandant der NBS op Vlieland, 1945 april 14-september 8
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Nasleep - overig
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Nasleep
 • Dagelijks leven
 • Persoonlijk leven
 • Krijgsverrichtingen
Brieven ingekomen bij en minuut van uitgaande brief van R. Turfboer als Gemeentelijke Commandant der NBS op Vlieland, 1945 april 14-september 8
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2065927753
Brief van ds. P. Boerma te Amsterdam aan P. Wijbenga waarin hij zijn lotgevallen tijdens de oorlogsjaren beschrijft, o.a. als predikant te Heerenveen, 14 september 1963
trefwoorden
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Dagelijks leven
 • Religie
 • Persoonlijk leven
Brief van ds. P. Boerma te Amsterdam aan P. Wijbenga waarin hij zijn lotgevallen tijdens de oorlogsjaren beschrijft, o.a. als predikant te Heerenveen, 14 september 1963
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1331037823
Lijsten van arbeidsweigeraars in de gemeente Achtkarspelen, opgemaakt door het Reichskommissariat, 21 september 1942, 22 januari 1943
trefwoorden
 • Arbeid
 • Arbeidsinzet
 • Duitse overheid en instellingen
Lijsten van arbeidsweigeraars in de gemeente Achtkarspelen, opgemaakt door het Reichskommissariat, 21 september 1942, 22 januari 1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1698086372
Registratie van Joodse en andere ontheemden en vermisten
trefwoorden
 • Vervolging
 • Vermiste personen
 • Nasleep
 • Jodenvervolging
Registratie van Joodse en andere ontheemden en vermisten
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1988346089
Bewaking van gevangenen
trefwoorden
 • Nasleep
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
Bewaking van gevangenen
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1976231547
download