Back to top

Binnen het 2,5 jarige project worden aan de hand van concrete onderzoeksvragen methoden verkend om het meest geraadpleegde Tweede Wereldoorlog-archief van Nederland, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), digitaal beter doorzoekbaar te maken. Dit met als doel een efficiënte en effectieve methodiek te ontwikkelen om grote hoeveelheden ongestructureerde, analoge data uit archiefcollecties om te werken naar bruikbare digitale onderzoeksdata.

In uitvoering

TRIADO in het Archievenblad

15-07-2019

Welke mogelijkheden biedt het semantisch web voor archiefinstellingen om collecties voor een wereldwijd publiek toegankelijk te maken en bronnen te contextualiseren? En welke potentie heeft het digitale corpus waarmee getest is binnen TRIADO voor nieuw wetenschappelijk onderzoek? Edwin Klijn schrijft erover in het Archievenblad (juni 2019). 

PDF icon AB nr 5 2019 Archieven en het semantisch web.pdf

Archieven en het semantisch web

Linked Open Data is aan een opmars bezig. Voor archiefinstellingen biedt het Semantisch Web nieuwe mogelijkheden om collecties voor een wereldwijd publiek toegankelijk te maken en bronnen te contextualiseren. 

Veelbelovende resultaten eerste fase TRIADO

01-07-2019

Binnen het project TRIADO is de afgelopen 1,5 jaar onderzocht met welke methoden en technieken het meest geraadpleegde WO2-archief van ons land, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), full text doorzoekbaar kan worden gemaakt. De resultaten zijn veelbelovend.

Binnen het project TRIADO is de afgelopen twee jaar onderzocht met welke methoden en technieken het meest geraadpleegde WO2-archief van ons land, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), full text doorzoekbaar kan worden gemaakt. De resultaten zijn veelbelovend.

Slotcongres TRIADO: Connecting the dots

21-06-2019

Save the date!

Hoe kunnen we het meest geraadpleegde Tweede Wereldoorlog-archief van Nederland, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), digitaal beter doorzoekbaar maken? Die vraag stond centraal binnen Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit (TRIADO). Welke resultaten heeft het project opgeleverd en wat betekent dit voor de toekomst van het CABR?

Kom op 13 september naar Connecting the dots, een congres over de geschiedenis en de wetenschappelijke waarde van het CABR. En de mogelijkheden van een digitaal doorzoekbaar archief. Met lezingen van Abram de Swaan, Peter Romijn en Ad van Liempt, en een paneldiscussie o.l.v. Lex Heerma van Voss met o.a. Marens Engelhard, Wouter Veraart, Ralf Futselaar en Catrien Bijleveld.

PDF icon Save the Date - Connecting the dots.pdf

Save the date | Connecting the dots

Kom op 13 september naar Connecting the dots, het slotcongres van TRIADO over de geschiedenis en de wetenschappelijke waarde van het CABR. En de mogelijkheden van een digitaal doorzoekbaar archief.

TRIADO in Informatieprofessional

27-05-2019

Edwin Klijn schrijft in het vakblad Informatieprofessional (mei 2019) over de resultaten uit de eerste helft van het project TRIADO. 

PDF icon IP mei 2019 TRIADO Edwin Klijn.pdf

Enorme stap voorwaarts om archieven toegankelijk te maken

Edwin Klijn schrijft in het vakblad Informatieprofessional (mei 2019) over de resultaten uit de eerste helft van het project TRIADO. 

Eindrapport verrijkingsfase

17-05-2019

De conclusies en bevindingen uit eerste fase van het project TRIADO zijn samengevat in een Nederlandstalig en Engelstalig rapport. 

PDF icon 20190517_eindrapportTRIADO verrijkingsfase.pdf

Rapport TRIADO verrijkingsfase

Bevindingen uit de eerste helft van het project TRIADO, waarbij methoden en technieken zijn onderzocht om een testset uit het CABR geautomatiseerd doorzoekbaar te maken. 

PDF icon 20190517_finalreportTRIADOenrichment.pdf

Final report on TRIADO enrichment phase

Findings on the first half, the enrichment phase of the TRIADO project. 

Bestand 20190517_bijlageA.xlsx

Bijlage A Rapport TRIADO verrijkingsfase

Scores testset A.

Bestand 20190517_bijlageB.xlsx

Bijlage B Rapport TRIADO verrijkingsfase

Scores testset B.

PDF icon 20190517_bijlageCsteekproef.pdf

Bijlage C Rapport TRIADO verrijkingsfase

Uitgebreide beschrijving van de steekproef.

PDF icon 20190517_BijlageD_TRIADOdemonstrator.pdf

Bijlage D Rapport TRIADO verrijkingsfase

Interface TRIADO demonstrator.

De mensen van TRIADO: Ismee Tames

28-03-2019

VIDEO | In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. Deze keer: Ismee Tames, programmaleider aan het NIOD en hoogleraar aan de UU. 

De mensen van TRIADO: Edwin Klijn

20-11-2018

VIDEO | In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. In deze vijfde aflevering: Edwin Klijn, programmamanager Netwerk Oorlogsbronnen. 

De ontstaansgeschiedenis van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

19-06-2018

Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) is use case in het project TRIADO. Welke informatie kun je in dit meest geraadpleegde WO2-archief vinden en hoe is het ontstaan? Projectmanager Anne Gorter houdt zich bezig met de toegankelijkheid van Tweede Wereldoorlog-collecties bij het Nationaal Archief en zet een de geschiedenis van het CABR uiteen (beschikbaar in het Nederlands en Engels):

Even though WWII ended over seventy years ago, the interest in the war has not diminished. One of the most researched and the largest WWII-archive of the Netherlands is the Central Archive of Special Jurisdiction, which contains files on people who were suspected of collaborating with the Germans.

Hoewel de Tweede Wereldoorlog meer dan zeventig jaar geleden eindigde, is de interesse in die periode niet verminderd. Een van de meest onderzochte en grootste WO2-archieven van Nederland is het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dat bestanden bevat van mensen die ervan verdacht worden samen te werken met de Duitsers.

De mensen van TRIADO: Rutger van Koert

18-04-2018

VIDEO | In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. In deze vierde aflevering: Rutger van Koert, software ontwikkelaar bij de afdeling Digital Infrastructure van het Humanities Cluster (KNAW). 

De mensen van TRIADO: Anne Gorter

26-02-2018

VIDEO | In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. In deze derde aflevering: Anne Gorter, projectmanager bij het Nationaal Archief. 

Start interviewserie 'De mensen van TRIADO'

31-10-2017

In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. Ze vertellen over hun expertise en rol in het project. Maar ook over hun verwachtingen en het belang van TRIADO. In deze eerste aflevering: Marten Düring, lid van de wetenschappelijke adviescommissie. Als tweede komt Marian Hellema aan het woord. Zij stelde een digitaliserings-workflow op. 

VIDEO | In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. In deze eerste aflevering: Marten Düring, lid van de wetenschappelijke adviescommissie. 

VIDEO | In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. In deze tweede aflevering: Marian Hellema, zelfstandig ICT-erfgoedspecialist. 

Scannen is maar een deel van het verhaal

27-06-2017

Projectleider van TRIADO Edwin Klijn blogt over massadigitalisering. 

Massadigitalisering is topsport. Ik hoor het mensen soms zeggen: digitaliseren hebben we inmiddels wel onder de knie. De praktijk blijkt toch weerbarstiger. Ja, in beeldkwaliteit en scannen is veel voortgang geboekt de afgelopen jaren. Maar dat is een deel van het verhaal.

Start

KNAW-onderzoeksfonds 2016 maakt TRIADO mogelijk

07-12-2016

Aan het onderzoeksvoorstel TRIADO – Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit – is het KNAW-onderzoeksfonds 2016 toegekend. Het KNAW-instituut NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies diende het voorstel namens Netwerk Oorlogsbronnen en met projectpartners Huygens ING (KNAW) en het Nationaal Archief in. Het TRIADO-project gaat in januari 2017 van start en loopt tot juli 2019.

Aan het onderzoeksvoorstel 'Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit' (TRIADO) is het KNAW-onderzoeksfonds 2016 toegekend. Het project gaat in januari 2017 van start en loopt tot juli 2019.