Back to top

Vereniging Ontsluiting (Inter)nationaal Cultureel Erfgoed (VOICE)

De Vereniging Ontsluiting (Inter)nationaal Cultureel Erfgoed (VOICE) is in 2010 opgericht met het doel om cultureel erfgoed op een laagdrempelige manier te ontsluiten voor een breed publiek. VOICE tracht dit doel te bereiken door onder andere educatief en audiovisueel materiaal te ontwikkelen en te verspreiden. 

Rol in netwerk: 
Van der Werffplein 16
3554 AH Utrecht
Nederland