Back to top

Veteraneninstituut

Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het instituut biedt via het Veteranenloket toegang tot zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen, dienstslachtoffers en hun gezinsleden. Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht. Ook verwerft en verspreidt het instituut kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Het Kennis- en Onderzoekscentrum (KOC) van het Veteraneninstituut beheert de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen (ICNV). In totaal beheert bevat de ICNC bijna 1.200 interviews met Nederlandse veteranen die hebben deelgenomen aan één of meerdere oorlogen, gewapende conflicten of vredesmissies waarbij Nederland sinds 1940 is betrokken. Ruim 700 interviews zijn op dit moment volledig openbaar en online te beluisteren. Voor het gebruik van de overige interviews gelden restricties.

Uit de interviewcollectie zijn er 171 met veteranen uit de Tweede Wereldoorlog opgenomen in de collectie-portal Oorlogsbronnen.nl. De interviewcollectie geeft inzicht in de beleving, sociale verhoudingen en het dagelijkse leven van een militair voor, tijdens en na een missie en maakt duidelijk hoe die ervaringen het verdere leven van de veteraan hebben beïnvloed. De ICNV bestaat uit geluidsfiles en aanvullende feitelijke gegevens van de geïnterviewde veteranen. Ieder interview, dat gemiddeld 2,5 uur duurt, is per tien minuten samengevat en voorzien van trefwoorden. 

 

Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn
Nederland
088-3340050

Oorlogsbronnen Veteraneninstituut

Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Kort Verband Vrijwilliger Koninklijke Landmacht, Organisatie/Vertaler op Kazerne (07/07/2009)
In het begin van de oorlog werkte deze - toen nog jonge - man bij de sortering van de post. Hij vertelt over kleine verzetsdaden waarbij hij poststukken, geadresseerd aan de SD, achterover drukte. Via een neef raakte hij niet lang daarna betrokken bij het verzet. In oktober 1944 ging deze jongen met een vriend dwars door de Duitse linies om zich in het Zuiden aan te sluiten bij de oprukkende geallieerden. Hij was 驮 van de eersten die zich in het bevrijde Zuiden meldde als oorlogsvrijwilliger. Zijn taak werd het bevoorraden van de geallieerden. Hij was bijrijder op transporten van munitie, benzine, voedsel en troepen richting het front.
Uitgever
Veteranen Instituut
trefwoorden
WO2
https://veteranenvertellen.nl/vi/interview/823/
Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger Koninklijke Landmacht, Tolk bij Amerikaanse bevrijdingsleger op Hoensbroek, Sittard (23/06/2009)
Na een tijd in het verzet in Limburg gezeten te hebben, ging deze man bij het Korps Tolken. Hij werkte als tolk voor de Amerikanen tijdens en na de bevrijding in de Lage Landen. Er werd in deze tijd geprobeerd oorlogsmisdadigers gevangen te nemen maar er was hierin veel willekeur en chaos. Hij voelde zich vaak meer detective dan tolk. Jaren na zijn terugkeer naar Nederland werd hij afgekeurd op PTSS, hij had last van nierbloedingen en slapeloosheid. Hij voelt zich geen echte veteraan en zelfs geen echte tolk, omdat hij niet letterlijk kon vertalen maar vaak ook eigen interpretaties gaf.
Uitgever
Veteranen Instituut
trefwoorden
WO2
https://veteranenvertellen.nl/vi/interview/833/
Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Marine, Kwartiermeester op Wereldzee뮬 met de Marine (12/12/2008)
Deze man groeide op in de dertiger jaren in Rotterdam. Na de lagere school wilde hij matroos worden bij de marine, maar is bij de koopvaardij terecht gekomen en heeft op de Holland-Amerikalijn gevaren. In 1938 volgde de militaire dienst en kwam hij in Den Helder bij de marine terecht. Hij moest 20 maanden dienen, maar toen zijn diensttijd er bijna opzat brak de oorlog uit. Na een korte tussenstop in Engeland heeft hij vanaf marinebasis Soerabaja gevochten tegen de Japanners. Later was hij bij geallieerde konvooien en zeeslagen, onder meer op de Middellandse zee.
Uitgever
Veteranen Instituut
trefwoorden
WO2
https://veteranenvertellen.nl/vi/interview/633/
Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Infanterist / tirailleur op Morschpoortkazerne Leiden (15/05/2009)
De ge﮴erviewde is in 1938 opgeroepen voor militaire dienst in Leiden in de Morschpoortkazerne. Vlak na zijn opleiding werd de mobilisatie afgekondigd. Hij reisde als wachtcommandant van sluis naar sluis om incidenten te bestrijden. In de Meidagen kreeg hij met zijn groep het order bij Budel een bos in brand te steken. In Sterksel werd zijn groep omsingeld door Duitsers. Ze gaven zich over en werden in Asten gelegerd. Via Venlo en Dortmund werd de ge﮴erviewde naar een krijgsgevangenkamp nabij de Poolse grens gebracht. Vrij snel werd hij met de trein weer naar Nederland gebracht. In Hengelo werden de militairen warm onthaald. Hij verbleef hier kort en keerde terug naar huis. In 1940 ging hij weer aan het werk. Hij werkte bij een fabriek waar een aanslag op gepleegd werd.
Uitgever
Veteranen Instituut
trefwoorden
WO2
https://veteranenvertellen.nl/vi/interview/770/
Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger Koninklijke Landmacht, Sectie Commandant op Diverse kazernes in Zuid Nederland (24/11/2008)
In mei 1945 meldde deze jongeman zich in Breda als OVWer. Hij werd ingedeeld bij de infanterie en volgde de onderofficiersopleiding. Hij kreeg een opleiding op de Explosieven- en Mijnenschool in Bergen op Zoom en werd als sectiecommandant geplaatst bij het First Dutch Bom Disposal Corps in Bergen op Zoom. Er zijn in die eerste tijd na de tweede wereldoorlog tijdens het ruimen van explosieven 54 ruimers gesneuveld en het dubbele aantal raakte gewond. Deze man kreeg een rijksdaalder gevarengeld per dag. Tot eind 1945 ruimden de Nederlanders zelf mijnen. Toen kwamen er Duitse krijgsgevangen om dat werk te doen: tweehonderd Duitse krijgsgevangenen die, vanwege het regime in een gevangenenkamp in Vilvoorde in Belgi묠vrijwillig mijnen kwamen ruimen. Deze man kreeg zo'n peloton onder zijn hoede. Later werd hij uitgezonden naar "De West", waar hij langere tijd met collegas verbleef op Aruba.
Uitgever
Veteranen Instituut
trefwoorden
WO2
https://veteranenvertellen.nl/vi/interview/600/
download