Back to top

Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam is een brede onderzoeks- en onderwijsuniversiteit in Amsterdam. Zij is gesticht als protestants-christelijke universiteit.

Rol in netwerk: 
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Nederland
020-5989898