Back to top

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  heeft een brede collectie: ze beheren verschillende documenten en voorwerpen in het archief, zoals foto’s, tekeningen, kaarten, boeken en tijdschriften, met verschillende onderwerpen als natuur, milieu, economie, ruimtelijke ordening en aardrijkskunde.

Rol in netwerk: 
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Nederland
0900-9394

Oorlogsbronnen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Ariërverklaring van J. Pik, voorzitter, 1940
trefwoorden
 • Vervolging
 • Dagelijks leven
 • Persoonlijk leven
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
 • Jodenvervolging
Ariërverklaring van J. Pik, voorzitter, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-35687955
Stukken betreffende het verstrekken van een opgave ten behoeve van de Voedselcommissie te Alkmaar van de grondgebruikers in de polder die door de inundaties onvoldoende hooi hebben kunnen telen, 1940
trefwoorden
 • Oorlogsschade
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Distributie en schaarste
 • Economisch leven - overig
 • Krijgsverrichtingen
 • Economisch leven
Stukken betreffende het verstrekken van een opgave ten behoeve van de Voedselcommissie te Alkmaar van de grondgebruikers in de polder die door de inundaties onvoldoende hooi hebben kunnen telen, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-263962412
Circulaires van 'der Reichskommissar fur die besetzten Niederlandische Gebiete' over de beperking op bouwmaterialen voor het onderhoud van watergangen, 1943
trefwoorden
 • Distributie en schaarste
 • Vervoer
 • Duitse overheid en instellingen
 • Economisch leven - overig
 • Economisch leven
Circulaires van 'der Reichskommissar fur die besetzten Niederlandische Gebiete' over de beperking op bouwmaterialen voor het onderhoud van watergangen, 1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-390559825
Niet-Jood verklaringen van het personeel; met bijlage, 1940
trefwoorden
 • Vervolging
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
 • Jodenvervolging
Niet-Jood verklaringen van het personeel; met bijlage, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/365028915
Stukken betreffende de bescherming van het pompgemaal in oorlogstijd, 1939
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Luchtbescherming
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Stukken betreffende de bescherming van het pompgemaal in oorlogstijd, 1939
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/943185494
download