Back to top

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg is een waterschap in de Nederlandse provincie Limburg. Het waterschap ontstond op 1 januari 2017 uit een fusie tussen de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas en omvat de gehele provincie. Het archief bevat onder andere documenten over inkwartiering van Britse militairen en herstellen van oorlogsschade.

Rol in netwerk: 
Drie Decembersingel 46
5921 AC Venlo
Nederland
077-3891111

Oorlogsbronnen Waterschap Limburg

Stukken betreffende de toewijzing van materialen en het herstellen van oorlogsschade 1940-1955
trefwoorden
 • Oorlogsschade
 • Nasleep - overig
 • Distributie en schaarste
 • Nasleep
 • Economisch leven - overig
 • Economisch leven
Stukken betreffende de toewijzing van materialen en het herstellen van oorlogsschade 1940-1955
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-863787171
Archief van het waterschap Noord-Limburgse beken ten westen van de Maas 1931-1950 (1952)
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-341238474
Dossier inzake de herbouw van drie bruggen over het afwateringskanaal in verband met oorlogsschade 1960-1961
trefwoorden
 • Oorlogsschade
 • Nasleep - overig
 • Vervoer
 • Nasleep
 • Economisch leven
Dossier inzake de herbouw van drie bruggen over het afwateringskanaal in verband met oorlogsschade 1960-1961
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1666292220
Dossier inzake de pogingen van het waterschap de technisch ambtenaar vrij te stellen van tewerkstelling in Duitsland 1943
trefwoorden
 • Arbeid
 • Arbeidsinzet
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Dossier inzake de pogingen van het waterschap de technisch ambtenaar vrij te stellen van tewerkstelling in Duitsland 1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1197926802
Stukken betreffende het verzoeken om vrijstelling van krijgsgevangenschap 1943
trefwoorden
 • Krijgsgevangenen
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Geallieerde Krijgsgevangenen
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Stukken betreffende het verzoeken om vrijstelling van krijgsgevangenschap 1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1487960397
download