Back to top

Steeds meer beeldmateriaal, museale objecten en archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog komen digitaal beschikbaar. Delen wordt dan een stuk gemakkelijker, erfgoedcollecties zijn tenslotte van iedereen en het is aan de instellingen om ze beschikbaar te maken voor het publiek. Maar delen op een manier dat de bronnen ook echt bruikbaar zijn, gaat verder dan alleen digitaliseren. Kennis over de auteursrechtenstatus en verspreiding op platforms waar een groot publiek komt, hoort er ook bij.

Hoe je dat aan kunt pakken, in het bijzonder met erfgoedmateriaal uit de periode 1940-1945, wordt behandeld tijdens de workshop ‘Open Data WO2’ op donderdag 6 december. We bieden deelnemers aan het Netwerk Oorlogsbronnen via een handig stappenplan een handvat op het gebied van (WO2) open data. Ga aan de slag met je eigen collectie en stel je de volgende vragen:

  • Wat voor soort materiaal heb ik in mijn collectie?
  • Wat is de herkomst?
  • Welke afspraken zijn er gemaakt over het gebruik?
  • Hoe achterhaal ik de auteursrechtenstatus van dit materiaal?

Achtergrond en aanleiding

Het promoten van het vrijgegeven van collecties als open data onder erfgoedinstellingen blijkt een uitdaging. Er is vaak meer kennis rondom het ‘clearen’ van de rechten van digitaal bronnenmateriaal vereist voordat de erfgoedinstellingen daadwerkelijk over kunnen gaan tot vrijgave. Het inmiddels afgeronde project WO2 Open Data Depot heeft een eerste stap gezet in het verduidelijken van de voorwaarden voor hergebruik van digitaal WO2-materiaal. Deze kennis deelt NOB graag, in de hoop dat we mét u zullen doorgaan met het verzamelen van open oorlogsbronnen. Zo werken we gezamenlijk aan een steeds rijker wordende vindbare en bruikbare WO2-collectie Nederland, via Oorlogsbronnen.nl en open data-platforms als Wikimedia Commons.

Samenwerking

De middag wordt verzorgd door de volgende partijen:

  • Netwerk Oorlogsbronnen: Janneke Jorna, collectiespecialist en projectleider WO2 Open Data Depot
  • Adviesbureau IP2: Maarten Zeinstra, informatie professional en intellectueel eigendom jurist
  • Beeld en Geluid: Ruurd Blom, mediamanager collectietoegang en Maartje Hülsenbeck, jurist intellectueel eigendomsrecht

Let op! Deze workshop wordt speciaal voor deelnemers aan het Netwerk Oorlogsbronnen georganiseerd. Aanmelden kan via a.helfrich@niod.knaw.nl o.v.v. naam en organisatie.