Back to top

Wouter Daemen studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en volgde de master Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht. In 2014 rondde hij tevens de master Archiefwetenschappen af aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij werkte eerder bij het Nationaal Archief voor het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst en als archivaris bij het Regionaal Archief Nijmegen. Vanaf maart 2017 is hij werkzaam voor Erfgoed Gelderland en als coördinator van de Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland (WO2GLD).

Gelderland is een van de zwaarst getroffen provincies tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de eerste Gelderse Netwerkdag Oorlogsbronnen gaan we in op de Razzia van Putten en de meerwaarde van digitaal gekoppelde bronnen als verdieping op gebeurtenissen als deze.

Met het verdwijnen van getuigen zijn het steeds meer de plekken in het landschap en oorlogsbronnen, die samen het verhaal van Gelderland in oorlogstijd vertellen. Op WO2GLD.nl zijn vanaf nu 1300 van die locaties en 75 gebeurtenissen, met verdiepende WO2-bronnen, te bekijken. 

06-11-2018

Gelderse Regionale Netwerkdag: Putten 1944. Bronnen vinden en verbinden

Het Netwerk Oorlogsbronnen organiseert samen met WO2GLD op dinsdag 6 november een regionale netwerkdag met het thema ‘De waarde van open data: casus razzia van Putten’.

Bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in de provincie Gelderland beter vindbaar en bruikbaar in één digitale portal. Dat is 'Gelderse Oorlogsbronnen', een digitale infrastructuur die gebaseerd is op de kennis, techniek en inhoud van het landelijke Netwerk Oorlogsbronnen.