Back to top

Zoekresultaat

Serie distributiebonnen uit de periode 1940-1945, z.j.
trefwoorden
 • Distributie en schaarste
 • Dagelijks leven
 • Persoonlijk leven
 • Economisch leven
Serie distributiebonnen uit de periode 1940-1945, z.j.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/333153065
Oosterbeek 1940-44
Vervaardiger, datum
familie Monné
beschrijving
Film met beelden van Oosterbeek tijdens de Duitse bezetting. Een groot deel van de beelden is gemaakt vanuit de woning van de heer en mevrouw Monné aan de Utrechtseweg. Links aan de overkant van de weg is de toegangspoort van de Dennenkamp waar Duitse militairen en/of leden van de Reichs Arbeits Dienst (RAD) gelegerd zijn. De film bevat beelden van Duitse troepen, zoals een passerende transportcolonne met paard en wagen en leden van de RAD. Een groot deel van de opnamen verbeeldt de dagelijkse nadelen van de bezetting zoals distributie, kopen met bonkaarten en schaarste. Het gebrek aan benzine krijgt de nodige aandacht door beelden van auto’s met houtgasgeneratoren en gashouders. De film bevat beelden van het opruimen van munitie door Nederlandse militairen. De film eindigt met beelden van wat een straatloterij lijkt te zijn.
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759897
Gronings AudioVisueel Archief
Verzetsfilm
Vervaardiger, datum
M. Levie
beschrijving
Nagespeelde verzetssituaties uit de Tweede Wereldoorlog op het platteland: Duitse soldaten gaan een woning binnen, een man komt aangefietst, belt aan, wordt onder schot gehouden en een schuur in gedirigeerd. Beelden van publiek en rondlopende soldaten met getrokken pistolen. Een man fietst langs huizen en levert bonkaarten af; de gearresteerde man springt uit de schuur en holt weg.
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759385
Bonnen inzake in beslag genomen auto's en fietsen
trefwoorden
 • Vordering en Inname
 • Vervoer
 • Economisch leven
Bonnen inzake in beslag genomen auto's en fietsen
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1070672335
Beelden uit donkere dagen
Vervaardiger, datum
Gerrit Vinke
beschrijving
21 en 22 juni bommen Eibergen, plakband op de ramen tegen rondvliegende scherven bij bombardementen en beschietingen, in verband met de verduistering worden stoepranden witgeschilderd, Duitse militaire voertuigen op een speelplaats, hakenkruisvlag wappert boven Eibergen, inplakken bonnen, brandstofschaarste bij het openbaar vervoer , wee autobussen aan elkaar vastgekoppeld, theesurrogaat, eigen tabaksteelt, brandhout verzamelen, het rooien van stobben, Deutsche Zeitung, publicatie van De Unie, aanleggen van houtvoorraden als brandstof, distributie en verdeling van vlees, vingerafdrukken voor het persoonsbewijs, V-actie, diverse straatborden, o.a. voor joden verboden, dorsen van de oogst, verbouwen van groenten en tabak, bonnen, bouw van een schuilkelder op het land, inleveren radio’s, bezems maken, bevrijding en bevrijders, joodse broers Zion uit de onderduik, buiten gevecht gestelde tank, bevrijdingsoptocht, uitdeling sinaasappels aan kinderen, terugkomst uit Duitsland van Jan Bönen, soldaten graven, jubileumfeest Koningin Wilhelmina in 1948, oorlogsmonument (nog niet ingegraveerd)
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759867
prof. dr. Saskia Wieringa (projectleider Aletta), drs. Josien Pieterse (interviewer), drs. Grietje Keller (projectleider Aletta) (2009-10-14, 1914-01-01, 2009-01-01, 2010-07-01, 2010-05-20)
Getuigen Verhalen, Vrouwen van de CPN, interview CPN05 (2009-10-14, 1914-01-01, 2009-01-01, 2010-07-01, 2010-05-20)
IsPartOf: Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project ‘Vrouwen van de CPN’ in EASY; URI=http://www.persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-bo6-6ug
Vervaardiger
prof. dr. Saskia Wieringa (projectleider Aletta), drs. Josien Pieterse (interviewer), drs. Grietje Keller (projectleider Aletta)
trefwoorden
 • Communistische Partij Nederland
 • vrouwen
 • kranten
 • reizen
 • communisme
 • feesten
 • attituden
 • persoonlijke verhalen
 • Noord-Holland
 • vakanties
 • politieke participatie
 • huishoudelijke en zorgberoepen
 • USSR
 • Early modern history
 • huishoudelijke arbeid
 • echtscheidingen
 • krantenbezorgers
 • levensverhalen
 • tijdsbesteding
 • huwelijken
 • christendom
 • Vereniging Culturele Uitwisseling
 • schoonmaakberoepen
 • Oost-Europa
 • vrijwilligerswerk
 • Socialistische Partij
 • smokkel
 • honger
 • acties
 • subculturen
 • manifestaties
 • vrije tijd
 • middenstand
 • stakingen
 • oral history
 • familierelaties
 • illegale pers
 • politiek
 • Socio-cultural sciences
 • ethiek
 • bonnen
 • distributiestamkaarten
 • tweede wereldoorlog
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:41732
Klaas Kornaat (interviewer), Arthur Bueno (camera en geluid) (2008-11-20, 2009-02-24)
Getuigen Verhalen, Het vergeten bombardement (Rotterdam 31 maart 1943), interview 01 (2008-11-20, 2009-02-24)
De heer Eickman was achttien jaar toen hij het bombardement van 31 maart 1943 meemaakte. Het gezin overleefde het bombardement, maar door brand bleef er vrijwel niets over van het huis en de inboedel. Het gezin werd opgevangen door vrienden; van georganiseerde hulpverlening was vrijwel geen sprake. De Duitsers en de NSB gebruikten het Amerikaanse bombardement als propaganda. Sommige buurtgenoten hadden het bombardement op wonderbaarlijke wijze overleefd. De heer Eickman werd opgeroepen voor de Arbeitseinsatz. Hij dook twee jaar onder bij familie in Friesland. Als vrijwilliger in het Verzetsmuseum heeft hij tijdens zijn rondleidingen over het vergeten bombardement verteld.
Vervaardiger
Klaas Kornaat (interviewer), Arthur Bueno (camera en geluid)
trefwoorden
 • mobilisatietijd
 • verzet
 • huisvesting
 • schuilkelder
 • bombardement
 • Delft
 • Amerikanen
 • broer
 • distributiebonnen
 • Early modern history
 • Friesland
 • brand
 • razzia
 • Rauter
 • 10 mei 1940
 • hulpverlening
 • wijk
 • minister
 • vader
 • schadevergoeding
 • dokter Frater
 • Oostermeer
 • verzetsmuseum
 • Tussendijken
 • oral history
 • slachtoffer
 • onderduiken
 • Arbeitseinsatz
 • Socio-cultural sciences
 • vergeten
 • bom
 • student
 • monument
 • opvang
 • luchtalarm
 • Rotterdam
 • Willem Beukelszoonstraat
 • 31 maart 1943
 • molestverzekeringen
 • gewonden
 • archief
 • vriend
 • brief
 • visserijplein
 • moeder
 • hospitaal
 • propaganda
 • bluswerk
 • schade
 • Bospolder
 • wijkbescherming
 • Delfshaven
 • woningnood
 • Engelsen
 • vergeten bombardement
 • president
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:43084
Archief van het Bureau Massavoeding van het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd, afdeling Leiden, 1944-1945 (1948)
trefwoorden
 • Steun en opvang
 • Distributie en schaarste
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Economisch leven
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd, afdeling Voedingsvraagstukken, onderafdeling Massavoeding was een bureau van het departement van Landbouw en Visserij te Den Haag. Onder dit rijksbureau ressorteerden de provinciale voedselcommissaris in de provincie Zuid-Holland en diens vertrouwensmannen: de regionale en plaatselijk leiders en de inspecteurs van het bureau Massavoeding. Het bureau voor Leiden (en omgeving) zetelde op het adres Breestraat 125 en de directeur was sedert eind september 1944 de heer W.A. Kasteleyn. Hij ontving de aanwijzingen voor het vrijgeven van voedsel van de regionaal leider, die ook zetelde in de Breestraat 125. De taak van het Bureau Massavoeding omvatte onder meer de keuze van de keukens en de grondstoffeninkoop. De bereiding va het voedsel geschiedde op de door het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd te Den Haag voorgeschreven wijze. Het toezicht op het verwerken van de grondstoffen tot de gevraagde porties en de distributie van de maaltijden werd gedaan door het bureau Massavoeding. Het voedsel werd in Leiden uitgedeeld op 20 (later 27) uitdeelposten. ER waren 27 uitreikposten van bonnen. Het aantal deelnemers aan de massavoeding was in de week van 19-25 november 1944 18.440 en liep op tot 56.600 in de week van 11-17 februari 1945. 12 maart 1945 werd de voeding aangevuld door zendingen van het Zweedse Rode Kruis, die in de haven van Delfzijl werden gelost. Ook de distributie van dit voedsel werd verzorgd door het bureau Massavoeding evenals de distributie van de grote hoeveelheden levensmiddelen die door de geallieerde vliegtuigen werden afgeworpen op vliegveld Valkenburg met ingang van 29 april 1945. Het archief bevat onder andere informatie over: de organisatie van het Bureau Massavoeding (waaronder personeel); gebouw en voorzieningen (waaronder brandstof); financiën; de (werkzaamheden van de) verschillende keukens en vervangingskeukens; de voedselbereiding; distributie en vervoer (bevoorrading); voedsel- en bonnenverstrekking (uitdeelposten van voedsel, uitreikposten van bonnen, bonloze voedselverstrekking; samenwerking met het Rode Kruis; airdroppings door de geallieerden. Zie ook: Archief van de Stichting Verzorgingsraad voor Leiden, 1944-1951 (archiefblok 257)!
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-818087036
Archief van de gemeente Venray. (1932) 1942-1990 (1994)
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
In de loop van 1942 werd de druk van de Duitse bezetting steeds meer voelbaar. Het gemeentebestuur werd praktisch ontmanteld. Op last van de Rijkscommissaris gingen de bevoegdheden van het college van B&W en de gemeenteraad over vanaf september 1941 over op de burgemeester, A.H.M. Janssen. In april-mei 1943 vonden in heel Nederland en ook in Venray stakingen plaats tegen de terugvoering van Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap. Korte tijd later kwam het tot gedwongen tewerkstelling van jonge mannen in Duitsland. In augustus 1943 besloten een aantal Venrayers, die al enige tijd op eigen initiatief bezig waren met verzetsactiviteiten, tot samenwerking. Zij richtten het district Venray op van de Landelijke Organisatie (LO) voor hulp aan onderduikers. De LO Venray telde ongeveer dertig medewerkers die zich bezighielden met het regelen van gelden en bonkaarten, de verzorging van onderduikers, hulp aan Joden, pilotenhulp en de uitgave van eigen illegaal blaadje De Zwijger. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vonden hevige gevechten in en rondom Venray plaats en werden grote verwoestingen aangericht. Bij Overloon werd begin oktober 1944 één van de grootste tankslagen uitgevochten tussen de 107e Duitse Pantserbrigade enerzijds en de 7e Amerikaanse en de 11e Britse Tankdivisie anderzijds: de slag om Overloon. Aan beide zijden vielen vele honderden doden. Venray werd 18 oktober 1944 door de 3e Britse Infanteriedivisie bevrijd. Een week later vond echter op last van de Britse staf een algemene evacuatie plaats en de gehele winter 1944/1945 bleef Venray onbewoond frontgebied. Toen in 1945 de bevolking geleidelijk aan terugkeerde vond men een verwoeste kern, door vriend en vijand grondig vernield en leeggeroofd. Op de militaire begraafplaats in IJsselstein, de grootste en enige Duitse militaire begraafplaats in Nederland, liggen 31.598 Duitse soldaten begraven Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Inventarisnummers 1-189 betreffen de notulen en besluiten van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder B. III.3 vindt u Personeelsdossiers. Onder C.II.6.b zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/135651553
Inventaris van het archief van het Centraal Distributiekantoor, (1937) 1939-1950 (1955)
trefwoorden
 • Distributie en schaarste
 • Economisch leven
Het Centraal Distributiekantoor (CDK) werd ingesteld op 30 augustus 1939 en werd belast met de distributie van levensmiddelen voor de bevolking in oorlogstijd. Aanvankelijk ging het om een beperkt aantal producten, maar in de jaren 1944-1947 regelde het CDK de distributie van nagenoeg alle levensmiddelen. Het CDK ontwikkelde zich tot een omvangrijke organisatie. Tijdens de oorlog stond het onder leiding van S. de Hoo, na de oorlog was J.G. Japikse de directeur. Vanaf 1946 werd de organisatie geleidelijk ontmanteld. In 1950 werd het laatste distributiegoed, koffie, vrijgegeven. Het CDK was niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de distributie, maar moest ook prijsopdrijving en hamsteren tegengaan en voorlichting geven aan instanties en burgers over de distributie. Grondslag van het systeem vormde de distributiestamkaart die iedereen (in 1939 en 1944) kreeg die in de bevolkingsboekhouding was opgenomen. Met behulp van de stamkaart kon men bonkaarten krijgen die recht gaven op de aankoop van bepaalde hoeveelheden van bepaalde artikelen. Daarbij golden toeslagen voor allerlei bijzondere omstandigheden (zware arbeid, zwangerschap, ziekte). Het archief bevat stukken over de eigen organisatie, wetgeving, maatregelen ter voorbereiding, circulaires waarin de richtlijnen van de distributie zijn opgenomen, rapporten van het CDK en de regiokantoren, correspondentie met de regiokantoren en producenten van consumptiegoederen, notulen van vergaderingen en rapporten van inspecteurs.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/201515072
Archief van de Provinciale Waterstaat, 1943-1989
trefwoorden
 • Vervoer
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Economisch leven
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Van 1937 tot 1952 was de heer Thomèse hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat. Hij was de man die het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch bouwde en de malaria in Noord-Holland definitief uitroeide. In zijn dienstperiode moest hij ook het hoofd bieden aan de moeilijkheden en beperkingen die de Duitse bezetting opleverde. Bij alles wat er bij de dienst gebeurde nam hij, tegenover de Duitse bezetters en de 'foute bestuurders', de volle verantwoording op zich bovendien wist hij met enig vernuft in de materiële noden van het personeel, vooral op voedselgebied, te voorzien. Die voorziening bestond uit het bieden van de gelegenheid om in Waterstaatsverband deel te nemen aan een zogenaamde Bedrijfsvolkstuin. De ambtenaren van PWS moesten dan wel bereid zijn om tenminste drie uur zelfwerkzaamheid te investeren en om aan zaai- en pootgoed te komen moest men ook de benodigde bonkaarten inleveren. De Bedrijfsvolkstuin was in het noorden van Noord-Holland gevestigd en het transport van de opbrengsten geschiedde per schip en per vrachtauto. Ook op andere gebieden, onder meer op het gebied van brandstof, werd het Waterstaatspersoneel enige verlichting geboden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1917057797
Verzameling P. Wijbenga
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Dagelijks leven
 • Nasleep
 • Duitse overheid en instellingen
 • Persoonlijk leven
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
Pieter Wijbenga, wiens verzameling documentatiemateriaal over de Tweede Wereldoorlog hier wordt beschreven, bekleedde een centrale funktie in het Friese verzet. Woonachtig te Drachten als boekhoudleraar en directeur van de gemeentelijke Distributiedienst, raakte hij tijdens de oorlog al spoedig betrokken bij verschillende vormen van verzet. Na de opheffing van de politieke partijen in 1941, bestonden zijn eerste clandestiene activiteiten uit bijeenkomsten met leden van de opgeheven kiesvereniging van de Anti-Revolutionaire Partij te Drachten. Van hieruit groeiden contacten met het schoolverzet en de hulp aan onderduikers. Als directeur van de Distributiedienst was het lang mogelijk om de nodige bonkaarten en andere bescheiden voor de onderduikers te organiseren. Omstreeks augustus 1943 namen de illegale activiteiten een dusdanige omvang aan dat Wijbenga zich terug trok uit zijn reguliere functies en ontslag nam om zich volledig aan het verzet te wijden. In deze tijd vertegenwoordigde hij de Landelijke Onderduikersorganisatie (groep Drachten) in het provinciale overleg dat regelmatig in Leeuwarden werd georganiseerd. Ook was hij betrokken bij de provinciale coôrdinatie van de verschillende knokploegen in Friesland. De centralisatie die eind 1943 werd doorgevoerd in het Friese verzet, kreeg een geduchte terugslag na de arrestatie van Jan Evenhuis in juni 1944. Toen daarna belangrijke archivalia van het Nationaal Steunfonds werden gevonden, moesten velen onderduiken, ook Pieter Wijbenga, alias 'Geale de Vries'. Na Dolle Dinsdag (5 september 1944) is Wijbenga tijdelijk weer opgedoken en onder meer betrokken geweest bij pogingen tot een samenvoeging van Ordedienst en L.O./L.K.P., een van de stappen tot de vorming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Op 7 oktober 1944 is Wijbenga als afgevaardigde van het Friese verzet op reis gegaan naar het inmiddels bevrijde zuiden van Nederland. Na aankomst werd hij ingelijfd bij het Militair Gezag, afd. Binnenlands Bestuur. Toen de bevrijding naderde werd hij ingedeeld bij de eenheid die onder leiding van overste S. Aninga het openbare leven in Friesland weer op gang moest brengen. Wijbenga hield zich bezig met de zuivering van het bestuursapparaat. Het Militair Gezag beëindigde zijn optreden in Friesland in augustus 1945. Wijbenga was na die tijd werkzaam bij de regeringsvoorlichtingsdienst `Oog en Oor', om in 1946 redacteur van het Friesch Dagblad te worden. Als journalist begon hij in de jaren zestig met het publiceren van artikelen over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en wel met name over het Friese verzet. Uit deze artikelen ontstond het boek Mei de rêch tsjin de muorre, Drachten 1965. Mede op aandrang van anderen is Wijbenga begonnen zijn journalistieke werk systematisch te bundelen tot een boek. Uiteindelijk is in de periode 1970-1978 de trilogie Bezettingstijd in Friesland verschenen. Deel III hiervan is voorzien van een index op plaatsen persoonsnamen. Het bronnenmateriaal waaruit hierbij werd geput is, voorzover het bij de auteur berustte, in 1981 aan het Rijksarchief in de provincie Friesland geschonken. Het archief bevat naast informatie over het verzet ook veel informatie over de opsporing en berechting van oorlogsmisdadigers (vooral van Duitse instellingen).
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-2043510817
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Centraal Distributiekantoor
trefwoorden
 • Distributie en schaarste
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Economisch leven
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
In 1942 werd deze dienst een zelfstandige afdeling van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Het archief bevat circulaires, persberichten en Distributiebonnen.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1747070960
Archief van de Distributiedienst in de kring Heerlen, 1941 - 1951
trefwoorden
 • Distributie en schaarste
 • Economisch leven
In 1939 werd de Distributiewet, een verbetering van de noodwet uit 1938, van kracht. In deze wet werden "regelen (gesteld) teneinde in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden een doelmatige distributie van goederen (...) mogelijk te maken". Aan verschillende leeftijdsgroepen werden verschillende bonkaarten uitgereikt, degenen die zware of zeer zware arbeid verrichtten ontvingen zogenaamde toeslagkaarten, en degenen die door ziekte of zwangerschap behoefte hadden aan extra rantsoenen, ontvingen rantsoenbonnen. Volgens deze wet werd Nederland verdeeld in 479 distributiekringen. Een kring bestond meestal uit één of meerdere gemeenten. In elke kring werd een distributiedienst gevestigd, met aan het hoofd de burgemeester. Als hoofd was deze belast met de leiding van de dienst en kon hij als zodanig de ambtenaren van de distributiedienst benoemen, schorsen en ontslaan. Aangezien de distributie een tijdelijk karakter had, moest het personeel op arbeidscontract worden aangenomen. Het verdiende aanbeveling om een van de ambtenaren in vaste dienst van de gemeente aan het hoofd van het distributiekantoor te plaatsen. Wat betreft het gebruik van kantoorruimte, meubelen etc., moest zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van overcompleet materieel van gemeentelijke instellingen. Door de grote toename van het aantal artikelen dat op de bon kwam, namen de werkzaamheden tijdens de bezetting flink toe, evenals het aantal personeelsleden. In de jaren van zijn bestaan is het distributiekantoor slechts eenmaal overvallen. In de nacht van 9 op 10 maart 1943 overmeesterden acht gewapende K.P'ers drie nachtwakers. Doordat één van de nachtwakers kon ontkomen en alarm sloeg, mislukte de overval. Deze overval had ten doel om de ingenomen formulieren voor de uitreiking van de tweede distributiestamkaart te vernietigen. Wel saboteerde het personeel met grote regelmaat succesvol de maatregelen ten aanzien van het verstrekken van distributiebescheiden, o.a. door het opplakken van valse bonnen en inlegvellen; het verstrekken van onjuiste gegevens betreffende de totaal uitgereikte distributiebescheiden en door het verstrekken van levensmiddelenkaarten ten behoeve van onderduikers. Als gevolg hiervan deed de S.D. op 6 november 1943 een inval, maar er kon geen bezwarend materiaal gevonden worden. Wel werden als represaille twee ambtenaren in arrest genomen. Als gevolg van oorlogsgeweld ging het kantoor van de distributie dienst op 18 december 1944 door brand volledig verloren. Hierbij verbrandde ook het hele archief. Alleen de kluis met waardemateriaal bleef behouden. Het huidige archief van de distributiedienst bevat derhalve hoofdzakelijk naoorlogse stukken.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1847576805
Gemeentearchief Ede
D. Beek, 1928-1988
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/2085314974
Verzameling documenten betreffende Tweede Wereldoorlog
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/888150929
Archief Centrale keuken Breda, 1940-1947
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Nasleep - overig
 • Distributie en schaarste
 • Nasleep
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Economisch leven
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat correspondentie, stukken over het bereiden en uitreiken van warme maaltijden aan inwoners van Breda en aan in Bredase edrijven werkende arbeiders, inschrijvingsregisters van bonnen, financiële stukken en stukken betreffende personeel.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1345638464
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Collectie Harry Schats, Veldhoven, 1940-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/2442055
Distributiedienst Leeuwarden, 1940-1941 (aanvulling)
trefwoorden
 • Distributie en schaarste
 • Economisch leven
Het Historisch Centrum Leeuwarden heeft in 2002 archivalia betreffende de Distributiedienst Leeuwarden ontvangen van de heer Wiersma te Eelde. De heer Wiersma was in 1940 en 1941 als ambtenaar werkzaam bij deze dienst. Het archief bevat o.a. formulieren, deels ingevuld door burgers, voor het aanvragen van levensmiddelen en overige goederen en bonkaarten.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1060763797
Oorlogsdocumentatie Tegelen
trefwoorden
 • Distributie en schaarste
 • Economisch leven
Deze collectie omvat twee schriften met bonnen en bonkaarten van de distributie tijdens de oorlog.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-644621041