Back to top

Zoekresultaat

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (1945-01-24)
Deel van 27 tekeningen van J. Boesveld betreffend[...] (1945-01-24)
Vervaardiger, datum
J. Boesveld, 1945-01-24
Collectie
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
trefwoorden
 • nederlanders
 • interneringskampen
 • ziekenhuizen
 • ziekten
beschrijving
Deel van 27 tekeningen van J. Boesveld betreffende de kampen Gedong-Badak (Kedoengbadak) en Tjimahi, 1944-1945. Op de achterzijde van de tekening staat de tekst: `Kamer van een officierswoning te Tjimahi (achtergalerij). Er lagen 8 à 9 personen (voor elk een ruimte van 5 rijen tegels), deze personen hebben oedeem en dysenterie (gestorven) hebben de voeten wat hoger gelegd op een koffertje Tjimahi'.
http://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/c8d84920-025a-11e7-904b-d89d6717b464/media/5b2d680d-f772-be4b-6ed0-bfa86beddcbc
Stef Scagliola, Jean Hellwig, Annegriet Wietsma (1945-01-01, 2009-01-01, 2009-03-31, 2011-01-06, 2010-05-10)
Getuigen Verhalen, Oorlogsliefdekind, soldatenvaders, interview 08 (1945-01-01, 2009-01-01, 2009-03-31, 2011-01-06, 2010-05-10)
Website Oorlogsliefdekind.nl; URI=http://www.oorlogsliefdekind.nl
Vervaardiger
Stef Scagliola, Jean Hellwig, Annegriet Wietsma
trefwoorden
 • Bersiap
 • Indisch / Indien
 • baboe’s / nannies
 • 1946-1949
 • Indonesië / Indonesia
 • koloniale oorlog / colonial war
 • veteranen / veterans
 • geslachtsziektes / venereal diseases
 • Nederlands-Indië / Dutch Indies
 • militaire geschiedenis / military history
 • condoomgebruik / use of condoms
 • strijdkrachten / forces
 • Early modern history
 • kolonialisme / colonialism
 • onbekende vaders / unknown fathers
 • vraaggesprek / interview
 • orale geschiedenis / oral history
 • KL
 • KNIL
 • soldatenkind / military child
 • soldatenliefjes / soldiers sweetheart
 • politionele acties / police actions
 • Nederlandse militairen / Dutch military
 • seksualiteit / sexuality
 • kazerne / barracks
 • oorlogskinderen / warchildren
 • soldatenvader / military father
 • Indo
 • repatriëring / repatriate
 • Spoorloos
 • oorlogsliefdes / warloves
 • oorlogsslachtoffers / war victims
 • koloniën / colonies
 • naoorlogse periode / after war period
 • seksuele voorlichting / sex education
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:41824
Stef Scagliola, Jean Hellwig, Annegriet Wietsma (1945-01-01, 2009-01-01, 2009-03-31, 2011-01-06, 2010-05-10)
Getuigen Verhalen, Oorlogsliefdekind, soldatenvaders, interview 09 (1945-01-01, 2009-01-01, 2009-03-31, 2011-01-06, 2010-05-10)
Website Oorlogsliefdekind.nl; URI=http://www.oorlogsliefdekind.nl
Vervaardiger
Stef Scagliola, Jean Hellwig, Annegriet Wietsma
trefwoorden
 • Bersiap
 • Indisch / Indien
 • 1946-1949
 • baboe’s / nannies
 • Indonesië / Indonesia
 • koloniale oorlog / colonial war
 • veteranen / veterans
 • geslachtsziektes / venereal diseases
 • Nederlands-Indië / Dutch Indies
 • militaire geschiedenis / military history
 • strijdkrachten / forces
 • condoomgebruik / use of condoms
 • Early modern history
 • onbekende vaders / unknown fathers
 • kolonialisme / colonialism
 • vraaggesprek / interview
 • orale geschiedenis / oral history
 • KL
 • KNIL
 • soldatenkind / military child
 • soldatenliefjes / soldiers sweetheart
 • politionele acties / police actions
 • Nederlandse militairen / Dutch military
 • seksualiteit / sexuality
 • kazerne / barracks
 • oorlogskinderen / warchildren
 • Indo
 • soldatenvader / military father
 • repatriëring / repatriate
 • oorlogsliefdes / warloves
 • oorlogsslachtoffers / war victims
 • koloniën / colonies
 • naoorlogse periode / after war period
 • seksuele voorlichting / sex education
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:41825
Stef Scagliola, Jean Hellwig, Annegriet Wietsma (1945-01-01, 2010-03-09, 2009-01-01, 2009-03-31, 2011-01-06)
Getuigen Verhalen, Oorlogsliefdekind, soldatenvaders, interview 07 (1945-01-01, 2010-03-09, 2009-01-01, 2009-03-31, 2011-01-06)
Website Hellwig Productions Audiovisuals; URI=http://hellwig.home.xs4all.nl/
Vervaardiger
Stef Scagliola, Jean Hellwig, Annegriet Wietsma
trefwoorden
 • Bersiap
 • Indisch / Indien
 • baboe’s / nannies
 • 1946-1949
 • Indonesië / Indonesia
 • koloniale oorlog / colonial war
 • veteranen / veterans
 • geslachtsziektes / venereal diseases
 • Nederlands-Indië / Dutch Indies
 • militaire geschiedenis / military history
 • strijdkrachten / forces
 • condoomgebruik / use of condoms
 • Early modern history
 • onbekende vaders / unknown fathers
 • kolonialisme / colonialism
 • vraaggesprek / interview
 • orale geschiedenis / oral history
 • KL
 • KNIL
 • soldatenliefjes / soldiers sweetheart
 • soldatenkind / military child
 • politionele acties / police actions
 • Nederlandse militairen / Dutch military
 • kazerne / barracks
 • seksualiteit / sexuality
 • oorlogskinderen / warchildren
 • Indo
 • soldatenvader / military father
 • repatriëring / repatriate
 • oorlogsliefdes / warloves
 • oorlogsslachtoffers / war victims
 • koloniën / colonies
 • naoorlogse periode / after war period
 • seksuele voorlichting / sex education
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:44577
Archief van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, 1861-1991
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1291022543
Gezantschap in Turkije in constantinopel/Istanboel, 1872-1940; Consulaat-generaal in constantinopel/istanboel 1949-1954; Consulaat in Constantinopel/Istanboel, 1941-1949
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-538077487
Gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/454150373
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Nijmegen, 1937 - 1991
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-780060561
Vliet, mej. van, collectie betr. WO II
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Dagelijks leven
 • Media en communicatie
 • Persoonlijk leven
 • Persoonsbewijzen
 • Geallieerden
 • Krijgsverrichtingen
Mej. D. van Vliet werd 14-4-1887 geboren te Enkhuizen, volgde de 3-jarige R.H.B.S. en later de opleiding van het classicaalbestuur van de Nederlands Hervormde gemeente voor godsdienstonderwijzeres. In die functie verzorgde ze op een groot aantal scholen de catechisatie o.a. te Wijdenes.A. Dell werd geboren 24-11-1893 te Hoorn, waar haar vader een slagerij bezat. Mej. Dell volgde de normaalschool voor de akte lager onderwijs en haalde in 1922 haar hoofdakte. Ze werkte daarna bij het openbaar onderwijs in de gemeente Hoorn, maar bovendien werkte ze mee aan een Zondagschool en ontmoette daar mej. Van Vliet. Hieruit ontstond een hechte vriendschap. In de oorlogstijd werd ± 1943 het Drechterlands huis door de Duitsers gevorderd om er de Ortskommandantur in te vestigen, waarbij echter werd toegestaan dat de beide dames in de conciërge-woning mochten blijven wonen. Ze waren beide echter fel antifascistisch en anti-nazi en dat reeds lang vóór 1940, omdat ze reeds veel ellende hadden gehoord o.a. van hun joodse vrienden, bekenden. in de conciërgewoning hebben ze dan ook de reeds aanwezige onderduikers gehouden, gedeeltelijk in de benedenwoning, gedeeltelijk in het bovengedeelte. Merkwaardig was dat de joden in het benedengedeelte hetzelfde toilet moesten gebruiken als de militairen van de Ortskommandantur. Als onderduikers zijn gedurende lange tijd in dit huis verborgen Willy Woudstra (vriend van Dz. Willem Drees), Gré Woudstra-Sody, Ies Themans, Hans Barter en Hans ? en bovendien tijdelijk Pieter Bruin en U. de Zoete. Er was bovendien een intensieve samenwerking met zuster Moreelse, directrice van het stadsziekenhuis te Hoorn. Ook daar werden joodse Nederlanders gehuisvest en zonodig verpleegd in de barak voor besmettelijke ziekten. Daar werd o.a. een joods kind geboren uit het huwelijk van Sally Themans en Gerda Menco, beiden ondergedoken bij de familie Metz, Drieboomlaan te Hoorn, Deze baby moest echter naar elders worden overgebracht. een brief over deze zaak werd onderschept (mogelijk was er toch verraad in het spel) en dit leidde tot de arrestatie van mej. Dell (begin 1945). De baby is door de plaatselijke K.P. in veiligheid gebracht. Mej. Dell heeft onder alle verhoren gezwegen en daardoor is mej . Van Vliet vrij gebleven en werden de onderduikers gered. Mej. Dell is via het Haagse Veer te Rotterdam en Vucht in Ravensbrück terecht gekomen, driemaal het transport naar de gaskamer ontsnapt en werd 19 april 1945 ontslagen om ingezet te worden bij het "Arbeidsamt". Dit is maar zeer ten dele gelukt en na uiterst ingewikkelde omzwervingen is ze via 's Gravenmünde, Gronau, Buchholz en Remagen bij haar broer in Utrecht terecht gekomen. Direct na de oorlog heeft mej. Van Vliet veel werk verricht onder de politieke delinquenten met name onder de in de Mariaschool in de Eikstraat gevangen gezette vrouwen. Hoe fel zij ook was, ze stond er op dat normaal recht zou worden gesproken en dat ook de gevangenen recht hadden op een menselijke behandeling. Het archief bevat o.a. correspondentie, persoonsbewijzen, illegale bladen en door de geallieerden verspreide brochures en prentjes.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-973535293
Medische Club
trefwoorden
 • Gezondheidszorg
 • Dagelijks leven
De Medische Club is in 1932 opgericht door een aantal Haagse huisartsen en specialisten. De behoefte bestond om over moeilijke medische problemen en ziekten van patiënten bij elkaar te rade te gaan, maar ook om over ethische problemen te spreken. In de Tweede Wereldoorlog werden de samenkomsten van de Medisch Club verboden. Op 24 november 1942 ontving de Medische Club een dwangbevel tot opheffing van de vereniging. De hele administratie van de Medische Club is nog dezelfde dag door de Duitse bezetter in beslag genomen. Het archief is na de oorlog niet teruggevonden. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Medische Club de activiteiten voortgezet. De eerste naoorlogse vergadering vond plaats op 31 mei 1946.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1125291493
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (1000)
Brochures Black Propaganda (Schwarze Propaganda) - simuleren van ziekten (1000)
entity.subseries:MF2123401
De bevolking wordt gewaarschuwd tegen het nuttigen van rauwe melk en rauwe groenten in verband met het optreden van besmettelijke ziekten.
Collectie
Erfgoed Leiden en Omstreken
trefwoorden
Tweede Wereldoorlog
beschrijving
De bevolking wordt gewaarschuwd tegen het nuttigen van rauwe melk en rauwe groenten in verband met het optreden van besmettelijke ziekten.
http://www.erfgoedleiden.nl/0506bd36-26be-11e3-a138-3cd92befe4f8
Nationaal Archief (1945-09-01)
Fotocollectie Anefo (1945-09-01)
Vervaardiger, datum
1945-09-01
Collectie
Nationaal Archief
trefwoorden
 • gezondheidszorg
 • vaccinaties
 • tweede wereldoorlog
beschrijving
Direct na de landing der eerste troepen in Nederlands-Indië werden medische afdelingen van de NICA (Netherlands Indies Civil Administration) aan land gezet om de gevangene en Indonesiër de eerste hulp te verlenen Leden van de medische afdeling van het NICA geven de Indonesiërs injecties tegen besmettelijke ziekten
http://proxy.handle.net/10648/ac155c8e-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
Nationaal Archief (1945-09-01)
Fotocollectie Elsevier (1945-09-01)
Vervaardiger, datum
1945-09-01
Collectie
Nationaal Archief
trefwoorden
 • hulpverlening
 • verpleging
 • slachtoffers
 • medici
 • tweede wereldoorlog
beschrijving
Leden van de medische afdeling van de NICA (Netherlands Indies Civil Administration) geven de Indonesiërs injecties tegen besmettelijke ziekten
http://proxy.handle.net/10648/add85710-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
Nationaal Archief (1946-01-01)
Fotocollectie Elsevier (1946-01-01)
Vervaardiger, datum
1946-01-01
Collectie
Nationaal Archief
trefwoorden
 • zimmerman, a.
 • mannen
 • bedelaars
 • overzeese gebiedsdelen
 • ziekten
beschrijving
Nederlandse Rode Kruis in Batavia. Op 11 maart 1946 begon het Rode Kruis, geleid door dr. A. Zimmerman haar zware taak om te zorgen voor het grote aantal stervende en zieken mensen in de straten van Batavia. Vanuit het Margriet Hospitaal werden ambulances uitgestuurd om de hulpbehoevenden te verzamelen. Foto toont een bedelaar wiens zweren slechts matig zijn verbonden
http://proxy.handle.net/10648/addae5b6-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
Nationaal Archief (1939-01-01)
Fotocollectie Elsevier (1939-01-01)
Vervaardiger, datum
1939-01-01
Collectie
Nationaal Archief
trefwoorden
 • bouwnijverheid
 • gebouwen
 • volksgezondheid
beschrijving
Bouw van het Centraal Gebouw voor de Volksgezondheid op de hoek van de Schiedamsedijk en het vasteland,In dit gebouw worden o.m. gevestigd de GGD, het Instituut voor Tropische Ziekten, de Vereninging tot Bestrijding van Tuberculose ent.
http://proxy.handle.net/10648/ade084c6-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
Nationaal Archief (1940-09-16)
Fotocollectie Elsevier (1940-09-16)
Vervaardiger, datum
1940-09-16
Collectie
Nationaal Archief
trefwoorden
 • gg&gd
 • gebouwen
 • volksgezondheid
 • tweede wereldoorlog
beschrijving
Bouw van het Centraal Gebouw voor de Volksgezondheid op de hoek van de Schiedamsedijk en het vasteland, waar de GGD het gebouw zo spoedig mogelijk zal kunnen betrekken. In dit gebouw worden o.m. gevestigd de GGD, het Instituut voor Tropische Ziekten, de Vereninging tot Bestrijding van Tuberculose ent.
http://proxy.handle.net/10648/ade098f8-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
Nationaal Archief (1940-09-16)
Fotocollectie Elsevier (1940-09-16)
Vervaardiger, datum
1940-09-16
Collectie
Nationaal Archief
trefwoorden
 • gg&gd
 • gebouwen
 • volksgezondheid
 • tweede wereldoorlog
beschrijving
Bouw van het Centraal Gebouw voor de Volksgezondheid op de hoek van de Schiedamsedijk en het vasteland, waar de GGD het gebouw zo spoedig mogelijk zal kunnen betrekken. In dit gebouw worden o.m. gevestigd de GGD, het Instituut voor Tropische Ziekten, de Vereninging tot Bestrijding van Tuberculose ent.
http://proxy.handle.net/10648/ade099b6-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
Nationaal Archief (1939-01-01)
Fotocollectie Elsevier (1939-01-01)
Vervaardiger, datum
1939-01-01
Collectie
Nationaal Archief
trefwoorden
 • wetenschap
 • onderzoek
 • laboratoria
 • kassen
 • bloembollenteelt
beschrijving
Een van de grote kassen van het bollen-laboratorium, door heel fijn gaas nauwletten d van de buitenwereld afgesloten, ten einde overbrenging van ziekten door luizen te voorkomen
http://proxy.handle.net/10648/ade78c8a-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
Nationaal Archief (1946-01-01)
Fotocollectie Van de Poll (1946-01-01)
Vervaardiger, datum
1946-01-01
Collectie
Nationaal Archief
trefwoorden
 • huidaandoeningen
 • kinderen
 • ziekten
beschrijving
Kindje met een huidziekte
http://proxy.handle.net/10648/aee5ff04-d0b4-102d-bcf8-003048976d84