Back to top

Dit voorjaar presenteerde het nieuwe nationale samenwerkingsverband Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De NDE-partners gaan nu van start met de werkprogramma’s die voortkomen uit die strategie. Zij streven ernaar om zoveel mogelijk instellingen uit alle sectoren en regio’s hierbij te betrekken. Daarom trappen ze af met een landelijke NDE-tournee om kennis met u te maken en ideeën uit te wisselen. Het Netwerk Oorlogsbronnen is ook betrokken bij een aantal NDE-projecten.

Waarom deelnemen?

Wat heeft u nodig om met uw collectie meer publiek te bereiken, wat voor thesaurus past bij uw collectie en hoe gaat u om met duurzaam bewaren? Voor dit soort vragen rondom zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid is het Netwerk Digitaal Erfgoed opgericht. Door samen te werken kunnen collectiehoudende instellingen van alle soorten en maten hun voordeel doen en effectiever en efficiënter werken. Zo komen oplossingen en resultaten binnen bereik die voor een individuele instelling vaak niet haalbaar zijn. Op die manier halen we de grootste maatschappelijke waarde uit het rijke aanbod van digitale collecties in ons land. Ook als uw instelling op het gebied van digitalisering nog in de verkenningsfase zit, bent u van harte welkom. Het netwerk kan u veel kennis, tools en stappenplannen bieden.

Tourschema en programma

Van oktober tot januari zijn we op zeven plekken in Nederland aanwezig, met dank aan de gastinstellingen die ons de ruimte geven. Tijdens de bijeenkomst vertellen de coördinatoren over de drie werkprogramma’s die van start gaan. Daarna gaan we graag met u in gesprek over de projecten: wat kan het netwerk voor u betekenen, en wat kan u voor het netwerk betekenen?

Bekijk op de webpagina van het NDE (op de site van DEN) wanneer we bij u in de buurt zijn.

Over het Netwerk Digitaal Erfgoed

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. De instellingen komen in actie om op deze ontwikkeling in te spelen. Om samenwerking hierbij te bevorderen werd op initiatief van het ministerie van OCW het Netwerk Digitaal Erfgoed opgezet, bestaand uit instellingen die als knooppunt fungeren voor de sectoren archieven, bibliotheken, kunst & cultuur, media en wetenschap. Lees meer over het NDE in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (pdf).