Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Alle bronnen

Nederland 2 October 1944 - 27 Februari 1945

Een 'ringbandalbum' van het merk "Duopress" met een zwarte kartonnen kaft. Op de rug de titel: "Nederland 2 October 1944 - 27 Februari 1945". In het album zijn op doorzichtige vellen papier krantenknipsels geplakt die gaan over alles wat met de oorlog in deze periode te maken heeft. Tussen de geplakte krantenknipsels zijn ook andere documenten te vinden in het album: - Kranten, bulletins, mededelingenbladen: * "De Residentiebode. 51ste Jaargang. Maandag 2 October 1944; * "Trouw. Tweede Jaargang No. 14. Begin October 1944; * "Oranje-Bulletin no. 9. Uitgegeven Door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Op Wacht, Trouw, Het Parool, De Ploeg, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag en Delft". De artikelen gaan over gebeurtenissen begin oktober 1944; * "Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. Vierde Extra-nummer. 9 October 1944". De letters van Ons Volk zijn met kleurpotlood ingekleurd in de kleuren van de Nederlandse vlag; * "Oranje-Bulletin no. 10. Uitgegeven Door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Op Wacht, Trouw, Het Parool, De Ploeg, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag en omstreken en Delft". De artikelen gaan over gebeurtenissen van half oktober 1944; * "Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. 5de Extra-nummer. 18 October 1944"; * "Officieele Mededeelingen met betrekking tot de distributie- en andere aangelegenheden. Uitgegeven door de gemeente 's-Gravenhage. No. 3 - Vrijdag 20 October 1944; * "Lochemsche Courant. Dinsdag 24 October 1944. 66ste Jaargang No. 90; * "Oranje-Bulletin no. 11. Uitgegeven Door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Op Wacht, Trouw, Het Parool, De Ploeg, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag en omstreken en Delft". De artikelen gaan over gebeurtenissen van oktober 1944; * "Oranje-Bulletin no. 12. Uitgegeven Door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Op Wacht, Trouw, Het Parool, De Ploeg, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag en omstreken en Delft". De artikelen gaan over gebeurtenissen van eind oktober 1944; * "Oranje-Bulletin no. 13. Uitgegeven Door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Op Wacht, Trouw, Het Parool, De Ploeg, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag en omstreken en Delft". De artikelen gaan over gebeurtenissen van eind oktober 1944; * "Het Nationale Dagblad. 8e Jaargang No. 302. Woensdag 25 October 1944; * "Het Nationale Dagblad. 8e Jaargang No. 304. Vrijdag 27 October 1944; * "Het Nationale Dagblad. 8e Jaargang No. 307. Dinsdag 31 October 1944; * "De Stem. Voor God, Koningin en Vaderland. Bulletin-uitgave. No. 1 Woensdag 1 Nov. 1944 no.1 Editie voor Westelijk Brabant"; * "Extra Oranje-Bulletin" waarin gewaarschuwd wordt voor de textielinlevering ten behoeve van de Duitse troepen; * "Mededeelingenblad Trouw. No. 6. 7 november 1944; * "De Residentiebode. 51ste Jaargang. Zaterdag 11 November 1944; * "Het Parool. Vrij Onverveerd. Dinsdag 14 November 1944. Nummer 73 (Vierde Jaargang); * "Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. No. 18. 2de Novembernummer 1944"; * "Oranje-Bulletin no. 20. Uitgegeven door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Op Wacht, De Opdracht, Het Parool, De Ploeg, Trouw, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag, omstreken en Delft". Gestencilde versie; * "Oranje-Bulletin no. 20. Tweede uitgave. Uitgegeven door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Op Wacht, De Opdracht, Het Parool, De Ploeg, Trouw, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag en omstreken en Delft". De artikelen gaan over gebeurtenissen van eind November 1944; * "Vrij Nederland, Nederland Oranje. 'De Kop Op en er Recht tegenin!'"; * "Oranje-Bulletin. Uitgegeven door samenwerking van de ondergrondse pers. Zaterdag 25 November 1944. No. 30"; * "Oranje-Bulletin no. 21. Uitgegeven door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Op Wacht, De Opdracht, Het Parool, De Ploeg, Trouw, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag en omstreken en Delft". De artikelen gaan over gebeurtenissen van eind November 1944; * "Oranje-Bulletin no. 37. Bulletin ter verspreiding van de letterlijke tekst van Regeringsverklaringen, bevelen van het Geallieerd Opperbevel en aanwijzingen van het ondergrondse verzet. Met medewerking van De Geus, Ons Volk, Het Parool, Vrij Nederland, Je Maintiendrai, Voor God en den Koning, De Waarheid, Trouw, Ons vrije Nederland, De Nieuwsbode en Slaet op den Trommele. De artikelen gaan over gebeurtenissen van eind November 1944; * "De Residentiebode. 51ste Jaargang. Donderdag 30 November 1944; * "Trouw. Tweede Jaargang No. 16. Eind November 1944; * "Pamphlet. Maandag 4 Dec. 1944". Gestencild blaadje waarin nieuws over de vorderingen op de verschillende fronten wordt vermeld; * "Oranje-Bulletin no. 22. Uitgegeven door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Op Wacht, De opdracht, Het Parool, De Ploeg, Trouw, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag en omstreken en Delft". Gestencilde versie. De artikelen gaan over gebeurtenissen van begin December 1944; * "Trouw. Tweede Jaargang No. 18. Begin December 1944; * "Trouw. No. 19. Woensdag 6 December 1944. Speciale Uitgave voor Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. No. 20. Vrijdag 8 December 1944. Speciale Uitgave voor Amsterdam en omstreken"; * "Het Vaderland. Staat- en Letterkundig Nieuwsblad. Zaterdag 9 December 1944. 76ste Jaargang"; * "Oranje-Bulletin no. 44. Bulletin ter verspreiding van de letterlijke tekst van Regeringsverklaringen, bevelen van het Geallieerd Opperbevel en aanwijzingen van het ondergrondse verzet. Met medewerking van De Geus, Ons Volk, Het Parool, Vrij Nederland, Je Maintiendrai, Voor God en den Koning, De Waarheid, Trouw, Ons vrije Nederland en Slaet op den Trommele. De artikelen gaan over gebeurtenissen van begin December 1944; * "Trouw. No. 21. Zaterdag 9 December 1944. Speciale Uitgave voor Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. Nummer 6. Speciale uitgave voor 's-Gravenhage en omstreken. Verschijnt voorlopig wekelijks. 9 december 1944". Gestencilde uitgave; * "Het Parool. Editie voor Utrecht en Omstreken. Zaterdag 9 December 1944". Gestencilde versie" * "Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. 10 December 1944. No. 18"; * "De Residentiebode. 51ste Jaargang. Maandag 11 december 1944; * "Trouw. No. 22. dinsdag 12 December 1944. Speciale Uitgave voor Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. No. 23. donderdag 14 December 1944. Speciale Uitgave voor Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. Editie voor bevrijd Nederland No. 3. 14 December 1944"; * "Mededeelingenblad. Vrijdag 15 December 1944"; * "Mededeelingenblad. Vrijdag 16 December 1944"; * "Trouw. Tweede Jaargang No's 14, 16 en 17. Midden December 1944"; * "Trouw. No. 25. Dinsdag 19 December 1944. Speciale uitgave voor Amsterdam en omstreken"; * "De Residentiebode. 51ste Jaargang. Dinsdag 19 December 1944"; * "De Residentiebode. 51ste Jaargang. Woensdag 20 December 1944"; * "Trouw. No. 26. Donderdag 21 December 1944. Speciale uitgave voor Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. Editie voor bevrijd Nederland. No. 4. 21 December 1944"; * "Trouw. Speciale Utrechtse uitgave. No. 13, 21 Dec. '44". Gestencilde versie; * "Het Volk. 45e Jaargang. Nood-uitgave. Vrijdag 22 December 1944"; * "Trouw. No. 27. Zaterdag 23 December 1944. Speciale uitgave voor Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. 23 Dec. 1944. Amsterdam en omstreken. Nr. 27"; * "Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. 23 December 1944. No. 20"; * "Parool-Post. Voorlichting en documentatie. 23 December 1944"; * "De Residentiebode. 51ste Jaargang. Vrijdag 29 december 1944; * "De kleine krant van Ons Volk den Vaderlant ghetrouwe No. 4 - vrijdag 29 december 1944"; * "De Residentiebode. 51ste Jaargang. Zaterdag 30 december 1944; * "Oranje-Bulletin no. 26. Uitgegeven door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Op Wacht, De Opdracht, Het Parool, De Ploeg, Trouw, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag en Omstreken en Delft. 3 Januari"; * "Oranje-Bulletin. Extra Editie. De regering heeft gesproken! Aan het Nederlandse Volk. 5 Januari 1945. De gezamenlijke Verzetsbewegingen in Nederland"; * "Trouw. No. 5. 6 Januari 1945"; * "Trouw. No. 30. Zaterdag 6 Januari 1945. Speciale uitgave voor Amsterdam en omstreken"; * "Ons Volk. Extra nummer Januari 1945"; * "Oranje-Bulletin no. 27. Uitgegeven door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons Volk, Op Wacht, De Opdracht, Het Parool, De Ploeg, Trouw, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. 11 Januari"; * "Trouw. Donderdag 11 Januari 1945 no. 32. Speciale uitgave voor Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. No 6. 15 Januari 1945"; * "Extra Oranje-Bulletin"; * "Oranje-Bulletin no. 53" met het eerste deel van de rede van Churchill in het Lagerhuis op 18 januari 1945 en een "Oranje-Bulletin no. 54" met het vervolg daarvan; * "Telex. Nummer451. 19 Jan. 1945. 2e Jaargang"; * "Trouw. 20 Jan. 1945. No. 35. Speciale uitgave Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. No. 7. 22 Januari 1945"; * "Trouw. 23 Jan. 1945. No. 36. Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. 27 Jan. 1945. No. 37. Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. 29 Januari 1945. No. 8."; * "Trouw. 30 Jan. 1945. No. 38. Speciale uitgave Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. 31 januari 1945. No. 15. Speciale uitgave voor s'-Gravenhage en omstreken"; * "Trouw. 1 Febr.1945 Nr. 39. Speciale uitgave Amsterdam en omstreken"; * "Nieuws-Bulletin uitgegeven door Vrij Nederland. No. 50. Vrijdag, 2 Febr. 1945"; * "Vrij Nederland. Nederland-Oranje. Begin Februari 1945"; * "Zuidhollandsch Dagblad. Leidsche Editie. Vrijdag 2 Febr.1945. 2e Jaarg. No. 239"; * "Trouw. No. 9. 5 Februari 1945"; * "Trouw. Nr. 41. 6 Febr. 1945. Speciale uitgave Amsterdam en omstreken"; * "Zuidhollandsch Dagblad. Leidsche Editie. Dinsdag 6 Febr.1945. 2e Jaarg. No. 292"; * "Trouw. Nr. 42. 8 Febr. 1945. Speciale uitgave Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. Nummer 29. 9 Februari 1945. Speciale uitgave voor de Zaanstreek"; * "Trouw. Nr. 43. 10 Febr. 1945. Speciale uitgave Amsterdam en omstreken"; * "Het Parool. Vrij onverveerd. 10 Februari 1945. 3e Extra editie voor Zuid-Holland. Nummer 83"; * "Trouw. Nr. 45. 15 Febr. 1945. Speciale uitgave Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. Nummer 31. 16 Februari 1945. Speciale uitgave voor de Zaanstreek"; * "Trouw. Nr. 46. 17 Febr. 1945. Speciale uitgave Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. No. 20. 17 Februari 1945. Speciale uitgave voor 's-Gravenhage en omstreken"; * "Trouw. Nr. 47. 20 Febr. 1945. Speciale uitgave Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. No. 21. 21 Februari 1945. Speciale uitgave voor 's-Gravenhage en omstreken"; * "Trouw. Nr. 48. 22 Febr. 1945. Speciale uitgave Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. Derde Jaargang no. 2. Februari 1945"; * "Trouw. Nr. 49. 24 Febr. 1945. Speciale uitgave Amsterdam en omstreken"; * "Trouw. No. 50. 27 Februari 1945. Speciale uitgave voor Amsterdam en omstreken". - Verklaringen: * Een verklaring gedateerd: 6 oktober 1944 van de Wehrmachtkommandantur Den Haag waarin staat dat de fiets van L.A. de Waal niet in beslag mag worden genomen; * Een verklaring geldig voor 1944 en 1945 waarin staat dat Hendrik Mak, Hoofdingenieur I van de P.T.T. zich voor de uitoefening van zijn beroep zich buiten de avondklok buiten zijn woning mag begeven; * Mededeling gedateerd: 12 October 1944 van de burgemeester van Soest waarin staat dat geëvacueerden worden in gekwartierd aan de Eigendomweg nr. 90; * Een verklaring gedateerd Oktober 1944 waarin staat dat D.J.S. van der Wall als beambte van de P.T.T. niet voor andere werkzaamheden mag worden opgeroepen; * Een niet ingevulde verklaring waarin staat dat men bij de textielverzorging voor het Duitse leger aan de afleveringsplicht heeft voldaan. De lege verklaring is wel tot drie maal toe afgestempeld met het stempel van de "Wehrmachtbezirkverwaltung Den Haag"; * Een verklaring gedateerd: Den Haag 4 november 1944 op naam van A.J.J. Stomp waarin staat dat men bij de textielverzorging voor het Duitse leger aan de afleveringsplicht heeft voldaan. - Briefkaarten: * Een ansichtkaart met een zwart-wit foto van de gedenksteen opgericht in Putten ter herdenking aan degenen die werden weggevoerd tijdens de razzia op 1 en 2 October 1944; * Een ansichtkaart met een zwart-wit foto van het monument "Gewijd aan de nagedachtenis van de zeshonderd die niet terugkeerden". Putten 2 October 1944; * Een ansichtkaart met een zwart-wit foto van oorlogsschade aan een gebouw. - Bon- en voedselkaarten: * Een etenskaart voor "Cafetaria De Bok-Harrissons Spuistraat 16 Den Haag" op naam van Akkerman "Geldig van 15 Oct. '44 tot en met 15 Jan. '45. Deze kaart geeft aan den vaste klanten voorrang en toegang. Indien voldoende aardappelen en groente aanwezig, zal ook zonder deze kaart een warme maaltijd worden verstrekt". * "De Nieuwe Bonnen. Geldig van 10 Dec. tot en met 16 Dec." * Twee voedselkaarten met het opschrift: "Gezinskaart Groente en Fruit" op naam van "Noyen" met stempels van "Brandstoffenhandel, A.G. v. Aken, Geraniumstraat 2". 1 bon over de periode 1 october 1944 t/m 17 februari 1945 de periode van de andere bon is niet duidelijk; * Formulier van het "Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd"; * "Bonnenlijst voor de 4e week van de 1e periode 1945 van 14 t.m. 20 Januari 1945"; * "Bonnenlijst voor de 1e week van de 2e periode 1945 van 21 t.m. 27 Januari 1945"; - Pamfletten: * Een pamflet gedateerd: Dordrecht, 20 November 1944 met daarop een bekendmaking van het gemeentelijk elekriciteitesbedrijf van Dordrecht waarin staat dat "...thans ook in de Provincie Zuid-Holland tot een verdere bezuiniging op de electriciteitslevering moet worden overgegaan. Er dient rekening mede te worden gehouden dat vrijwel alle electriciteitsverbruikers in den loop van deze week van de netten zullen worden afgeschakeld"; * Een pamflet met een "Bevel". "Op bevel der Duitsche Weermacht moeten alle mannen in den leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor den arbeidsinzet aanmelden. Dit bevel is ook afgedrukt in een krant met de kop: "Eer men vergeet! november 1944 - Slavenjacht te Rotterdam. * Een bekendmaking in het Duits en Nederlands gedateerd 's-Gravenhage, 14 December 1944, waarin alle mannen van de lichting 1905 tot en met 1928 worden opgeroepen voor de arbeidsinzet. * Een pamflet in het Duits en in het Nederlands gedateerd 's-Gravenhage, 29 December 1944, waarin alle mannen geboren tussen 1905 en 1928 en wonend in de provincies Noordholland, zuidholland en Utrecht worden opgeroepen tot aanmelding voor de arbeidsinzet. Het pamflet is ondertekend door "De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied: De algemeen Gemachtigde voor de totale oorlogsinspanning: Liese. * "Vogelvrij!" Protest uit "Vrij Nederland" begin Januari 1945 tegen de arbeidsplicht. * Een pamflet van het "Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd. Onderafdeeling Massavoeding" over de verkoop van weekkaarten voor de "Centrale Keukens der Gemeente 's-Gravenhage" voor de week van 2 tot en met 8 Maart 1945. - Een afgestempelde postzegel met witte opdruk "Nederland 7 cent" op een rode achtergrond. De zegel is afgestempeld te Amsterdam met "Frontzorg is Eereplicht'. - Een kaart gemaakt van een luchtfoto van Zelhem door de "Geographical Section. Generall Staff. No: 4458. Published by War Office, 1944". - Tien zwart-wit foto's van oorlogsschade. - Een stencil met een toespraak van Koningin Wilhelmina gedateerd 6 januari 1945. - Zes stafkaarten het "First Canadian Army" van Nederland en aangrenzende gebieden.

Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media
Deze website is bekroond met:Deze website is bekroond met 3 DIA awardsDeze website is bekroond met 4 Lovie awards