Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

P-dossiers, 1950

Bevat de stukken: P1/1/50G-: Inlevering diensthorloge res. Maj. P.C. Kruyff P2/6/50G-: Overgang korps beroepsofficieren van res. 1e. Luitenant Alg. dienst J. Eggersman P2/15/50G-: Kon. besluit benoeming tot beroeps officier van de 1e luitenant H. Oderkerk P2/26/50G-: Vraag formulier Kapitein E.C.J.M. van der Laarschot aan de Pensioenraad P2/29/50G-: Enquetering beroepsmilitairen KNIL in de Ned. Antillen Map K.O.V. P2/30/50G-: Adm. afwikkeling in Ned. ex. KNIL personeel N.A. 25 Juli '50 P2/37/50G-: Aanbieding adm. bescheiden Kapitein H.P. Ham 150120020 P3/3/50G-: Voorbijgegaan voor bevordering van res. 1e. Luitenant K.M.H.H. van der Brink en B.M. van Bemmel P3/4/50G-: Kon. besluit bevordering res. 2e. Luitenant H.L. Messing P3/5/50G-: Beschikking tijd. bevordering dpl. korpl. KL. C.A. de Vroomen, 250611153 P3/6/50G-: Ouderdom in rang aan res. off. Beschikking bevordering 1e. Luitenant (tijd. kapt.) der veldartillerie KL. L.G.W. Roosen P3/19/50G-: Beschikking tijd. bevordering tot dpl. opperwachtmeester KL. de Boer, D 100928002 P3/14/50G-: Beschikkingen: 1e: Waarneming functie Cdt. Landmacht Ned. Antillen; 2e: Ontheffing waarneming functie Commandant Landmacht Ned. Antillen door de Majoor M.J.H.S. Rompen P3/15/50G-: H. van Keeken (130413000) tijd. bevorderd tot sergt. Maj. OVW P3/16/50G-: Kon. besluit benoeming tot res. 1e. Luitenant van A. van Eerden P3/21/50G-: Beschikking J. Boode (10334) tijd. bevorderd tot adj. O.O. Adm. P3/23/50G-: Request Korporaal K. Vermeulen P4/8/50G-: Detachering naar de Nederlandse Antillen van de Kapt. Inf. KNIL H.R. van Ham P4/9/50G-: Beëindiging detachement bij de Landmacht Ned. Antillen van de Kapt. G.K. Fraay P5/4/50G-: Beschikking bevordering korporaal KL. L. van der Put 280122581 P6/6/50G-: Beoordeling res. 1e. Luitenant Grenadiers Kleve, F.W. P5/7/50G-: Getuigschrift dpl. sergeant Willem Berends P5/8/50G-: Getuigschrift dpl. sergeant Marinus van Vught P5/9/50G-: Getuigschrift dpl. sergeant W.J. Höppener P5/10/50G-: Getuigschrift dpl. sergeant Th.J. Scheffer P5/11/50G-: Getuigschrift dpl. sergeant J.J. Meyer P6/3/50G-: Beschikking ontheffing detachering S.M.I. Mondriaan P.G. en passagekosten Mevrouw Mondriaan de Vroe P6/4/50G-: Detachering personeel i.h.b. 1e. Luitenant Messing H.L.; sergeant Plomp, J., Wachtmeester Brok M.F. Adj. O.O. 't Hart P6/6/50G-: Vervroegde terugkeer voor dpl. naar Nederland bij ernstige ziekte van ouders P6/8/50G-: Diensttijd berekening K.D.V. Sergt. Maj. J.J. van Os P6/9/50G-: Aflossing militairen met smaldeel Kon. Marine P6/11/50G-: Dienstreis militair medewerker voor bespreking met Commandant Landmacht Ned. Antillen en Suriname P6/22/50G-: Adm. bescheiden kapitein v.d. Laarschot E.C.J.M. en res. 1e. Luitenant N.G. Schild P6/23/50G-: Bescheiden KDv. res, Kapt. v.d. Broek H. P6/36/50G-: Beschikking ontheffing detachering en groot verlof res. 1e. Luitenant KL. H.L. Messing P6/38/50G-: Aanbieding adm. bescheiden kapitein KNIL van Ham H.R. P6/39/50G-: Request echtgenote sergeant G.W. Frederiks P6/43/50G-: Demobilisatie res. kapt. D. Yskes P6/44/50G-: Geneeskundig onderzoek sergeant Leenders L.H.G. en soldaten Bos, J. en Bruntink B.H. P6/46/50G-: Verzoek Hfd. Mil. Geneeskundige dienst de Sergt. de Man te doen repatriëren P6/49/50G-: Aflossing personeel P7/6/50G-: Ontheffing detachering dpl. sergeanten J. Plomp 260428179 en M.F. Brok 250316185 P7/7/50G-: Ontheffing detachering dpl. sergeant H.P. Perk 170104005 P7/8/50G-: Melding over sergeant Leenders L.A.G. P8/1/50G-: Vervanging mil. personeel in de Ned. Antillen P9/1/50G- t/m P9/12/50G-: Sterkte staten over 1950 P10/1/50G-: Inlichtingen omtrent rang van de Korpl. C.A. de Vroomen 250621153/ P11/1/50G-: Keuringseisen P11/3/50G-: Medische bescheiden 1e. Luitenant Beurskens P.L.H. en beschikking ontheffing detachering P11/9/50G-: Betr. vrije geneeskundige behandeling en vergoeding van ziekenhuiskosten bij bevalling Mevr. Houtkamp J.J. P11/14/50G-: Ongeschikt verklaring voor de dienst van soldaat Jalink H. 290304030 P13/1/50G: Toekenning van onderscheidingstekenen voor langdurige trouwe mil. dienst aan Adj. O.O. adm. J.J. Dooren en sergeant Schrijver P15/1/50G: Bescheiden Ad. O.O. adm. R. Flederus P15/3/50G: Afrekening res. kapitein L. Beekes P15/7/50G-: Tegemoetkoming 1e. Luitenant der Cavalerie P.L.H. Beurskens in de door hem uit eigen middelen voldane passagekost Suriname - Aruba P15/12/50G: Gunstige beschikking inzake vrijstelling tot verplichting tot terugbetaling en tegemoetkoming in uitrustingskosten en overtochtkosten door kapitein L. Beekes P15/18/50G: Vrijwillige verbintenis als beroepsmilitair van de tijd. sergt. Maj. E.A.J. Moen P15/19/50G-: Verzoek Kapt. J.J. Houtkamp om 2 dagen verhuisverlof P15/20/50G: Verzoek Kapt. J.J. Houtkamp om een kist in bruikleen te mogen ontvangen P15/21/50G-: Ontheffing detachering kapitein M.J. Miedema P15/26/50G: Verzoek res. 2e. Luitenant J.J. Koelemij om vrijstelling lakens voor eigen rekening aan te schaffen P15/27/50G: Toekenning toelage aan res. 1e. Luitenant Inf. KL. Broekhuizen, A. P15/28/50G-: Verzoek Kapitein van de Westeringh, H. 2 dagen periodiek verlof P15/29/50G-: Ontheffing kort dienstverband van de Sgt. Maj. KNIL F.H. Heemels P15/42/50G-: Verzoek ontheffing tewerkstelling bij kwartiermeester-aangelegenheden en terugplaatsing bij de troep van de Sergt. Maj. Instr. KJ. de Vries P15/47/50G-: Beschikking verlening toestemming tot uitoefening van particuliere practijk aan res. Officier van Gezondheid 1e klasse J.H. Beckers P15/55/50G-: Verzoek res. 1e. Luitenant der Ber. Artillerie, T.A. van de Haar om toestemming om in zijn vrije tijd voor derden te mogen werken P15/56/50G-: Verzoek res. 1e. Luitenant N.G. Schild om vrije geneeskundige behandeling P15/58/50G-: Verzoek res. 1e. Luitenant J. Eggersman om tijdens zijn verlof in te werken bij N.V. Meubileringsbedrijf Mesker, Curaçao P15/59/50G-: Beschikking verlening tot uitoefening van particuliere practijk aan de res. Officier van Gezondheid 1e. klasse G. Volmer P15/60/50G-: Afwijzing verzoek van de res. 1e. Luitenant v.S.D. KL. H.H. Ophey (verband van 3 tot 5 jaar aan te gaan) P15/61/50G-: Verzoek Sergeant G. Langkamp uitbetaling kraamgeld no. 190117011 P15/62/50G-: Inlichtingen omtrent financiële omstandigheden van Kapt. KL. H. v.d. Westeringh P15/75/50G-: Request dienstplichtig korporaal S. Winters (260219153) overgang beroepsdienst P15/77/50G-: Request kapitein J.J. Houtkamp verlenging detachering P15/87/50G-: Request res. 1e. luitenant N.G. Schild betreffende ontheffing detachering P15/88/50G-: Verzoek 7 dagen algemeen verlof van de res. 1e. Luitenant N.G. Schild P15/94/50G-: Verzoekschrift sergt. J. Meyer overgang beroepsdienst P15/96/50G-: Vordering op Sergt. C. Heemskerk P15/101/50G: Aanbieding beoordelingsstaat van Sergt. Maj. Instr. J.A. Duister P15/104/50G: Afwijzing verzoek overgang in beroepsdienst van res. 1e. Luitenant H.H. Ophey
Type
  • Archiefstuk
Serie
  • Geheime stukken.
  • B. Dossiers
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media