Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949

taal van de archiefbescheiden: Het merendeel van de archiefstukken is geschreven in het Nederlands. Enkele zijn in het Engels opgesteld.
Geschiedenis: ontstaan In de jaren tachtig van de 20e eeuw ontstond er een nieuw bewustzijn van het Indisch oorlogsverleden onder hen die de Tweede Wereldoorlog onder de bezetting van de Japanners hadden meegemaakt. De hernieuwde belangstelling voor het eigen verleden leidde tot de oprichting van een groot aantal verenigingen en werkgroepen, ook wel kongsi's genoemd. Veel van deze werkgroepen hadden tot doel lotgenoten te verenigen en te praten over de problematiek van de oorlog vanuit een Indisch perspectief. Andere verenigingen richtten zich specifiek op het samenbrengen van hen die in eenzelfde kamp hadden gezeten. Op 2 november 1988 werd de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949 (KJBB) opgericht. De oprichting was het directe resultaat van het samengaan van het Werkkollektief Kongsi's en de Steungroep Jappenkamp- en Buitenkampkinderen '41-'49. De vereniging wil er zijn voor de mensen die een band hebben met het voormalig Nederlands-Indië, speciaal voor hen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog of de Bersiap-periode woonden, maar ook voor hen van wie de band met het voormalig Nederlands-Indië pas na deze periode is ontstaan.
Over het archief: De Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949 wil er zijn voor de mensen die een band hadden met het voormalig Nederlands-Indië, speciaal voor hen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog of de Bersiap-periode woonden, maar ook voor hen van wie de band met het voormalig Nederlands-Indië pas ná deze periode is ontstaan. Doel is meerdere generaties zich thuis te laten voelen binnen één vereniging.
Openbaarheid: Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
reproductiebeperkingen: Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.
Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949
aard van de archiefbestanddelen: Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie, van het bestuur, de redactie, de verschillende werkgroepen en commissies. Daarnaast bevinden zich stukken met betrekking tot financiën, vergaderingen en kontaktdagen in het archief. Ook is er een vrij uitgebreide ledenadministratie te vinden. De KJBB was actief binnen het Indisch Platform, een overkoepelende organisatie voor Indische verenigingen. Van het Indisch Platform bevindt zich correspondentie in het archief.
Literatuur en verwante collecties: Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende archieven en literatuur.
materiële staat: De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.
ordening van de archiefbestanddelen: Bij de inventarisatie van het archief van de KJBB is uitgegaan van het ordeningsbeginsel en de structuur van het archief op het moment van overdracht. Aangezien de stukken in het archief niet altijd op een logische manier georgend waren, geeft dit een wat rommelige representatie. Toch geeft het archief een goed beeld van de activiteiten en de organisatie van de KJBB, waarin de het bestuur, de werkgroepen en de commissies goed naar voren komen. Ook de grote rol die de redactie speelde binnen de KJBB blijkt duidelijk uit de inventaris. De stukken zijn voor het merendeel chronologisch geordend. Slechts enkele stukken zijn alfabetisch geordend. Voor de chronologische volgorde geldt dat er soms overlap is qua datering. Dit komt vooral voor binnen de rubriek 'redactie'. Deze overlap is in stand gehouden omdat de redactie bij het samenstellen van het periodiek soms oudere correspondentie gebruikte. De stukken werden dus geordend naar het eventuele gebruik in het periodiek, niet op precieze datum.
periode van ontstaan: Het archief is gevormd in de periode 1985-2006.
aanvullingen: Het is zeer waarschijnlijk dat in de toekomst het archief wordt aangevuld, aangezien de KJBB nog steeds actief is.
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD: Het archief is jarenlang bewaard in het kantoor van de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949 in Diemen. In 2007 is het naar het NIOD overgebracht.
selectie, vernietiging en bewerking: Na ontvangst door het NIOD zijn de doubletten vernietigd. Daarnaast zijn tijdens de bewerking van het archief een groot aantal declaraties en giroafschriften verwijderd. De financiële kwartaal- en jaarverslagen zijn bewaard en geven een goed beeld van de financiële situatie waarin de vereniging zich door de jaren heen bevond. Enige correspondentie is ook verwijderd, in die gevallen dat het niet te maken had met de kernactiviteiten van de vereniging. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om correspondentie met PTT post over postelastieken, met de liftmonteur en met het bedrijf dat de kopieermachine leverde. Een groot aantal periodieken en jaarverslagen uit het archief zijn bij de tijdschriftencollectie van het NIOD ondergebracht. Er bestond geen relatie tussen de correspondentie van de KJBB. Hierbij gaat het voornamelijk om periodieken van verwante organisaties als Icodo en de Stichting Burgeroorlogsgetroffenen.
wettelijke status: Het archief is eigendom van het NIOD.
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media