Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück [817]

aard van de archiefbestanddelen: Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie, zowel van het CVR als van het Internationaal Ravensbrück Comité. Daarnaast bevinden zich enkele mappen met vergader- en financiële stukken in het archief en tevens stukken betreffende herdenkingen en reünies. Verschillende stukken die gelieerd zijn aan de activiteiten van het CVR zijn onderbracht in de rubriek 'Diversen'.
ordening van de archiefbestanddelen: Bij het maken van de inventaris is zoveel mogelijk rekening gehouden met de originele indeling van het archief. Daarbij verdient vooral de indeling van de correspondentie enige aandacht. De correspondentie is in eerste instantie op chronologische volgorde ingedeeld, en onderverdeeld in tijdvakken. In deze tijdvakken is de correspondentie echter op alfabetische volgorde ingedeeld. Bij de indeling van de correspondentie met andere organisaties is de correspondentie op organisatie onderverdeeld, in het geval van meerdere mappen daaronder weer chronologisch. De rest van het archief is eveneens chronologisch ingedeeld.
taal van de archiefbescheiden: Het merendeel van de archiefstukken is Nederlandstalig. Daarnaast zijn er stukken van de internationale samenwerking van het comité die in het Duits en Frans zijn opgesteld.
reproductiebeperkingen: Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.
Openbaarheid: Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD: Het archief is gevormd uit het bezit van mevr. Stien Stier-Pullen, secretaris van het CVR en mevr. Greet Roodvelt-van Kampen, voorzitter van het CVR. Het is overgebracht naar het NIOD in de periode 2003-2004.
periode van ontstaan: Het archief is gevormd in de periode 1965-1998.
Geschiedenis: Al in december 1945 werd de eerste reünie van ex-Ravensbrück gevangenen georganiseerd. Ruim tweehonderd vrouwen kwamen op dit evenement af. Ondanks de grote opkomst was er kritiek, vooral uit linkse hoek, over het doel dat de reünie had. Was het alleen de bedoeling dat men elkaar weer zag, of was er ook nog een hoger, politiek doel dat nagestreefd moest worden? De critici van de reünie kwamen bij elkaar in mei 1946. Zij waren ervan overtuigd dat niet alleen het contact belangrijk was maar dat er ook moest worden gestreefd naar een betere samenleving, en dat er moest worden gevochten tegen fascisme. Zij richtten het Comité Vrouwen van Ravensbrück (CVR) op. Het comité was zeer links georiënteerd en stond later dat jaar aan de wieg van de Nederlandse Vrouwenbeweging. De politieke kant werd niet alleen door hen zelf benadrukt maar ook door het politieke klimaat van Nederland werd het comité zo bestempeld. De communistische inslag van het comité was niet representatief voor de gehele gemeenschap van ex-Ravensbrückers. Door de kritiek op dit standpunt en de doelstellingen voor de vereniging ontstond dan ook een ander comité naast het 'officiële' CVR. Dit gezelschap werd rond de ex-Ravensbrücker Brecht van den Muijzenberg opgericht. Ook dit comité was door onderlinge verdeeldheid echter geen lang leven beschoren. Hoewel de intentie was dat het comité moest bestaan op historische gronden, bleek dit te moeilijk in het politieke klimaat van de dag. Ook de Koude Oorlog had hier haar weerslag en zorgde voor diverse conflicten die het comité verdeelden. In de praktijk bestonden er in de jaren '50 twee verschillende comités; het CVR, en het comité van Van den Muijzenberg, dat zich het Nederlands Ravensbrück Comité (NRC) noemde. Het duurde tot 1970, het jubileumjaar van de bevrijding van Ravensbrück, dat er weer enige toenadering werd gezocht tussen de twee groepen. Dit gebeurde door het organiseren van een reünie, waarbij 70 mensen, een voor die tijd hoog aantal, kwam opdagen.
Literatuur en verwante collecties: Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende archieven en literatuur.
materiële staat: De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.
aanvullingen: Aanvullingen worden niet verwacht.
selectie, vernietiging en bewerking: Na ontvangst door het NIOD zijn de doubletten vernietigd tijdens de bewerking van het archief. Tevens zijn krantenknipsels verwijderd.
wettelijke status: Het archief is eigendom van het NIOD.
Over het archief: Het in 1946 opgerichte Comité Vrouwen van Ravensbrück was links georiënteerd en stond aan de wieg van de Nederlandse Vrouwenbeweging. Na een turbulent bestaan, richt het comité zich vandaag de dag vooral op het organiseren van herdenkingen en reünies, maar is ook actief op het internationale vlak. Daarnaast richt het zich ook op het in leven houden van de herinnering door voorlichting op scholen, en door reizen voor scholieren naar Ravensbrück.
Blijf tweewekelijks op de hoogte
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media