Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Bussemaker, H.T. - oud-voorzitter KJBB

Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.
Geschiedenis

Dhr. Bussemaker was voorzitter van de KJBB in de periode 1997-2003. Onderstaand vindt u volledige geschiedenis van de KJBB, inclusief de periode dat dhr. Bussemaker voorzitter was.

<b>ontstaan</b><br/>In de jaren tachtig van de 20e eeuw ontstond er een nieuw bewustzijn van het Indisch oorlogsverleden onder hen die de Tweede Wereldoorlog onder de bezetting van de Japanners hadden meegemaakt. De hernieuwde belangstelling voor het eigen verleden leidde tot de oprichting van een groot aantal verenigingen en werkgroepen, ook wel kongsi's genoemd. Veel van deze werkgroepen hadden tot doel lotgenoten te verenigen en te praten over de problematiek van de oorlog vanuit een Indisch perspectief. Andere verenigingen richtten zich specifiek op het samenbrengen van hen die in eenzelfde kamp hadden gezeten. Op 2 november 1988 werd de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949 (KJBB) opgericht. De oprichting was het directe resultaat van het samengaan van het Werkkollektief Kongsi's en de Steungroep Jappenkamp- en Buitenkampkinderen '41-'49.<br/><br/> De vereniging wil er zijn voor de mensen die een band hebben met het voormalig Nederlands-Indië, speciaal voor hen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog of de Bersiap-periode woonden, maar ook voor hen van wie de band met het voormalig Nederlands-Indië pas na deze periode is ontstaan.

<b>doelstellingen en werkgroepen</b><br/>Eén van de doelen van de vereniging is meerdere generaties zich thuis te laten voelen binnen één vereniging. Om dit doel te bereiken organiseert de KJBB veel activiteiten. Deze hebben betrekking op drie aspecten: kennis, verwerking en cultuur. Kennis bij de KJBB omvat de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap-periode, emancipatie en groei. Verwerking richt zich op loslaten, zingeving, herkennen en erkennen. Bij cultuur binnen de KJBB moet gedacht worden aan Indisch eten, gastvrijheid, warmte en Kumpulans. Binnen de vereniging kan iedereen voor zichzelf invullen welke activiteit het beste bij kan dragen aan zijn of haar doel. Omdat er binnen de KJBB voor zeer diverse groepen ruimte wordt geboden om hun verleden te herinneren en verwerken, bestaat de KJBB uit een groot aantal werkgroepen.

Deze werkgroepen richten zich op specifieke thema's. Daarnaast zijn de leden actief in een regio, waarin regelmatig Kumpulans worden georganiseerd, en vindt er elk jaar een landelijke dag plaats. De landelijke werkgroepen zijn:<br/> *Buitenkampkinderen. Deze werkgroep richt zich op kinderen die gedurende de Tweede Wereldoorlog of tijdens de Bersiap-periode niet geïnterneerd hebben gezeten in een kamp. De werkgroep is ook voor hun partners, ouders en kinderen. <br/> *Westcoast. Dit is een werkgroep voor Indische Nederlanders (Indo's) die in de periode 1941-1949 zich binnen of buiten de Japanse kampen bevonden en nu in de Verenigde Staten wonen.<br/> *Indische Oorlogswezen. Voor hen die tijdens de oorlog of de Bersiap-periode hun ouders verloren. <br/> *Tieners. Deze werkgroep richt zich op hen die de oorlog als tiener hebben meegemaakt. <br/> *Jonkies. Voor hen die tussen 1938 en 1945 zijn geboren. Omdat deze groep de oorlog als klein kind heeft meegemaakt, geldt dat zij zich meestal van die tijd niets concreets meer kunnen voorstellen.<br/> *Indische Naoorlogse Generatie. Deze groep richt zich op hen die zijn geboren na 15 augustus 1945, en van wie één of beide ouders de bezetting of Bersiap-periode heeft meegemaakt.

*Partners. Dit is een groep voor partners van hen die de oorlog of Bersiap-periode hebben meegemaakt.<br/> *Jeugdvoorlichting. Deze werkgroep heeft als doel voorlichting te geven op scholen.<br/> *Kongsi's. Deze werkgroep is er voor verwerking van emoties en trauma's in zogenaamde zelfhulpgroepen.<br/> *Politiek. Deze werkgroep onderzoekt de veranderingen op wetgevend gebied, met betrekking tot de Indisch-Nederlandse gemeenschap, en probeert de leden van de KJBB te helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van een buitengewoon pensioen. <br/> *Regionale kontakten. Deze werkgroep organiseert bijeenkomsten voor de leden van de KJBB. <br/> *Tweede generatie. Deze werkgroep richt zich op hen die behoren tot de kinderen van mensen die de oorlog in Nederlands-Indië hebben meegemaakt.

Alle werkgroepen kennen vanuit hun thema hun eigen problematiek, en een eigen manier van verwerken. Daarbij komen bij vrijwel alle werkgroepen de problemen rond erkennen en herkennen terug. <br/><br/>Niet alle werkgroepen en commissies werden bij de oprichting van de KJBB ingesteld. Aan sommige commissies en werkgroepen was pas na verloop van tijd behoefte onder de leden. Het waren dan ook vaak de leden zelf die groepen initieerden. Naast het contact in de werkgroepen konden de leden, maar ook andere geïnteresseerden, terecht op het kantoor van de KJBB in Diemen. Daar vonden gesprekken plaats en kwamen telefoontjes binnen die werden afgehandeld door het bureau telefoonmedewerkers. Het kantoor was elke werkdag van 10:00 uur tot 15:00 uur open. Vaak werden de mensen doorverwezen naar andere commissies of werkgroepen, waar zij met hun vraag terecht konden. <br/><br/> Vrijwel vanaf het begin gaf de KJBB haar periodiek 'Kawatberichten' uit. Het verenigingsorgaan verbond iedereen binnen de vereniging, en was dus belangrijk voor de onderlinge verbondenheid. Het was, en is, een medium waardoor de leden contact met elkaar hadden.

<b>maatschappelijk actief, intern verdeeld</b><br/>Naast het platform dat de KJBB biedt voor mensen die op één of andere manier verbonden zijn met Nederlands-Indië en de oorlog, is de KJBB ook actief bij een aantal maatschappelijke organisaties. De KJBB vormt met veel andere Indische organisaties het Indisch Platform, dat direct overleg voert met de regering. Ook heeft de KJBB contact met de Stichting Cogis, die zich bezighoudt met de problematiek van oorlogsgetroffenen. Daarnaast werkt de KJBB samen met de Stichting Pelita, Centrum '45, de Pensioen- en Uitkeringsraad, de Indische Pensioenbond, de Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden Overzee, de Stichting Kombi, etc.

Alhoewel de geschiedenis van de KJBB relatief kort is, is deze wel behoorlijk heftig. De beginperiode werd gekenmerkt door onder andere de actie 'Onze kous is nog niet af.' Daarbij werd de KJBB landelijk bekend door het zogenaamde 'ei van Lubbers', waarbij minister-president Lubbers een ei in zijn gezicht gegooid kreeg, tijdens het bezoek van de Japanse premier Kaifu.

In 1994 was Marjoke Verschoor voorzitter van de vereniging toen de eerste interne strubbelingen aan de oppervlakte kwamen. Naar buiten toe presenteerde de vereniging zich wel als een eenheid, maar in 1996 kwam het tot een uitbarsting en een ruzie binnen de vereniging, waarna het bestuur 42 mensen royeerde. Dit royement leidde tot een rechtszaak, waarbij de rechter besloot dat de 42 mensen weer mochten toetreden tot de vereniging. Op de ledenvergadering van 1997 probeerde het bestuur vervolgens van de vereniging een stichting te maken, om daarmee de leden buitenspel te zetten. Dit voorstel werd echter met overmacht verworpen en het bestuur werd direct uit haar functie ontheven, middels een motie van wantrouwen. Na deze affaire werd dhr. Bussemaker voorzitter, die de KJBB leidde tot 2003, in een relatief rustige periode. Na 2003 werd dhr. Wolfswinkel voorzitter, wiens bestuur in 2005 uit elkaar viel. Tot het najaar 2006 functioneerde een interim-bestuur, dat werd opgevolgd door een bestuur onder Huub Beckers, die in 2007 weer werd opgevolgd door Jaap G. Tielenius Kruythoff.

Gedurende de bijna 20 jaar dat de KJBB bestaat hebben de leden altijd de vereniging gedragen. Voor iedereen die 'iets met Indisch' had, was er een plek binnen de KJBB, die haar kracht dus vooral had in het warme nest dat de vereniging bood en de herkenning en erkenning die binnen de vereniging gevonden werd. De KJBB heeft vorig jaar het kantoor in Diemen verlaten en is nu gehuisvest in een kleinere locatie. Daarmee, en met het nieuwe bestuur, heeft de vereniging een doorstart gemaakt. Nog steeds is er veel behoefte onder mensen die iets met Indië hebben om samen te komen en de KJBB voorziet in deze behoefte.

Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie van dhr. Bussemaker en notulen van de KJBB. Daarnaast bevinden zich in het archief ook artikelen over Nederlands-Indië, krantenknipsels en verslagen van bijeenkomsten.
Dhr. Bussemaker was voorzitter van de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949 in de periode 1997-2003, die is opgericht voor de mensen die een band hadden met het voormalig Nederlands-Indië, speciaal voor hen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog of de Bersiap-periode woonden, maar ook voor hen van wie de band met het voormalig Nederlands-Indië pas ná deze periode is ontstaan.
Bussemaker, H.T. - oud-voorzitter KJBB
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD

Het archief bevond zich van 1995-2007 bij dhr. Bussemaker. In 2007 is het overgedragen naar het NIOD.

periode van ontstaan

Het archief is gevormd in de periode 1995-2005.

Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media