Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Vereniging ter behartiging der belangen van Burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945

Geschiedenis: De Vereniging ter behartiging der belangen van Burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 (VEBO) is opgericht in 1992. De oprichters van de vereniging waren van mening dat de Stichting Burgeroorlogsgetroffenen de aanvragers van uitkeringen in het kader van de Wet Uitkering Burgeroorlogsgetroffenen te weinig van dienst was. De VEBO stelde zich tot doel deze groep te helpen bij het aanvragen van hun uitkering, speciaal mensen die vastzaten in een slepende procedure met de overheid, en geen uitweg meer zagen. De VEBO bemiddelde tussen de Pensioen- en Uitkeringsraad en de aanvrager en trad op als gemachtigde. Hierbij kwam het niet zelden voor dat er via de rechter werd geprobeerd een buitengewoon pensioen te krijgen. Ook probeerde de VEBO, voornamelijk via de voorzitter dhr. Hein, de overheid ervan te overtuigen dat de slachtoffers van de Hongerwinter ook een vergoeding zouden moeten krijgen. Het gebrek aan voeding in de winter van 1944-1945 zorgde vooral op latere leeftijd voor een slechtere gezondheid. In essentie pleitte de vereniging er bij de overheid voor een soepeler beleid te voeren ten aanzien van de aanvragen. Door interne strubbelingen werd de VEBO in 2004 opgeheven. Toch heeft de vereniging in haar korte bestaan veel oorlogsslachtoffers kunnen helpen bij hun aanvraag. Omdat het werk voor de doelgroep nog niet af was, besloten enkele leden van de VEBO de Stichting Humanitaire Heilzame Hulp Oorlogsgetroffenen en Kinderen (Stichting 3hoek) op te richten. Deze stichting is opgericht om als "rechtspersoon" te kunnen optreden bij onder meer het initiëren, plannen, voorbereiden en tot uitvoering brengen van reünies, herdenkingsbijeenkomsten, lotgenotencontacten en belangenbehartiging van oorlogsgetroffenen.
Over het archief: De Vereniging ter behartiging der belangen van Burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (VEBO) is opgericht in 1992. De vereniging stelde zich tot doel hulp te bieden bij het aanvragen van uitkeringen de aanvragers van uitkeringen in het kader van de Wet Uitkering Burgeroorlogsgetroffenen. Daarnaast bepleitte de vereniging bij de overheid een soepeler beleid ten aanzien van de aanvragen die zij beoordeelde.
Openbaarheid: Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
reproductiebeperkingen: Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.
selectie, vernietiging en bewerking: Na ontvangst door het NIOD zijn de doubletten vernietigd tijdens de bewerking van het archief. Enkele doubletten van de Nieuwsbrieven zijn toegevoegd aan de collectie tijdschriften van het NIOD.
taal van de archiefbescheiden: Het merendeel van de archiefstukken is Nederlandstalig.
ordening van de archiefbestanddelen: De Vereniging Burgeroorlogsgetroffenen (VEBO) is opgericht in 1992, als afsplitsing van de Stichting Burgeroorlogsgetroffenen. De vereniging behartigT de belangen van hen die door de oorlog als burger getroffen zijn. Daarbij vormde het bestuur vaak de middelaar tussen de aanvragers van buitengewoon pensioen en de Pensioen- en Uitkeringsraad. Het archief bestaat dan ook voor de twee grootste delen uit correspondentie en vergaderstukken die in het algemeen betrekking hebben op het reilen en zeilen van de VEBO, chronologisch ingedeeld, en uit correspondentie betreffende aanvragen voor buitengewoon pensioen, alfabetisch ingedeeld. De correspondentie met aanverwante organisaties, zaken en personen is alfabetisch ingedeeld, maar in de mappen chronologisch. Inventarisnummer 26 is een dossier met betrekking tot de rechtszaak tussen een oud-bestuurslid van de VEBO en de VEBO. Het is ondergebracht bij de verzamelbeschrijving persoonsdossiers, maar heeft als zodanig niets met een aanvraag van een pensioen te maken. De VEBO is in 2005 overgegaan in de Stichting 3hoek, een stichting die dezelfde doelstellingen nastreeft als de VEBO. De stukken in het archief van na 2005 zijn daarom van Stichting 3hoek.
Literatuur: Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende literatuur. Het gaat hier slechts om een paar titels uit de uigebreide collectie van het NIOD. Zij zijn bedoeld om een indruk te geven van enige literatuur.
periode van ontstaan: Het archief is gevormd in de periode 1992-2004.
materiële staat: De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.
aanvullingen: Aangezien de Stichting 3hoek nog steeds actief is, mogen aanvullingen worden verwacht.
Vereniging ter behartiging der belangen van Burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
wettelijke status: Het archief is eigendom van het NIOD.
aard van de archiefbestanddelen: Het archief bestaat uit correspondentie tussen bestuursleden en persoonsdossiers in het kader van aanvragen bij de Pensioen- en Uitkeringsraad, die voornamelijk bestaan uit correspondentie met officiële instanties en Nieuwsbrieven.
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD: Het archief dat zich bij de voormalig voorzitter van de VEBO bevond is in 2007 overgebracht naar het NIOD. Het archief van de voormalig secretaris is daar in 2008 aan toegevoegd.
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media
Deze website is bekroond met:Deze website is bekroond met 3 DIA awards