Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee (BEGO)

taal van de archiefbescheiden: De archiefstukken zijn Nederlandstalig.
periode van ontstaan: Het archief is gevormd in de periode 1969-2005 en bevat enkele stukken uit de jaren 1965-1969.
selectie, vernietiging en bewerking: Tijdens de bewerking van het archief zijn de doubletten vernietigd. Aangezien de in het archief aangetroffen periodieken van andere verenigingen, te weten van de Stichting Partners van Oorlogsgetroffenen, Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers, Jin, Pelita, Stichting '40-'45, KNIL, Kombi en Kinderen van Verzetsdeelnemers niet in verband staan met de stukken van de BEGO zijn deze toegevoegd aan de tijdschriftencollectie van het NIOD. Het periodiek van de BEGO, de 'BEGO' en later het 'BEGO-contact', is eveneens toegevoegd aan de tijdschriftencollectie. De krantenknipsels die niet direct over de BEGO gaan, zijn overgeheveld naar het knipselarchief van het NIOD. Doubletten van de ontwerpen voor het embleem van de BEGO zijn opgenomen in de Beeldbank WO2.
ordening van de archiefbestanddelen: Het archief is thematisch en vervolgens chronologisch geordend.
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD: In de persoon van heer D.H.A. van der Laan, secretaris van de Bond, schonk de BEGO het archief in augustus 2008 aan het NIOD.
reproductiebeperkingen: Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.
Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee (BEGO)
Over het archief: De Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee (BEGO) behartigde de belangen van diegenen die gedurende de oorlog en de naoorlogse jaren in het voormalig Nederlands-Indië hadden gewoond en gewerkt in de ruimste zin van het woord.
Openbaarheid: Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.
Geschiedenis: Toen mevrouw J. Manders na de dodenherdenking in mei 1967 een open brief naar ‘De Telegraaf’ stuurde, waarin zij erop wees dat bij deze herdenkingen de vrouwen en kinderen die in de Japanse Vrouwenkampen geïnterneerd waren geweest altijd werden vergeten, bleek dat zij een open zenuw raakte. Ze werd overstelpt door adhesiebetuigingen en besloot daarop om samen met S.C. Gideonse-Haberkorn en J.H. Helfferich-Koch het ‘Comité Hulde Nederlandse Slachtoffers uit de Japanse Vrouwenkampen’ te vormen. Het doel van het comité was een vorm te vinden om niet alleen de nagedachtenis te eren van deze slachtoffers, maar van alle Nederlanders - ook mannen - die in Nederlands-Indië omkwamen en naar hun gevoel werden veronachtzaamd. Besloten werd dat er een monument en een erefonds moesten komen en dat er daarnaast een Bond opgericht zou moeten worden om aan de overlevenden materiële en immateriële hulp te bieden en hen beter met elkaar in contact te brengen dan tot dan toe gebeurde. Op 20 september 1968 werd de Stichting Japanse Vrouwenkampen opgericht. Omdat een stichting geen leden kan hebben, zou als onderdeel ervan de Bond Ex-Gevangenen van Overzee in het leven worden geroepen. Een Bond kon immers wel leden hebben. Voorlopig waren Stichting en Bond echter nog één. Mensen meldden zich massaal aan en na zeven maanden waren al ruim tweeduizend leden en steunleden ingeschreven. In 1970 ontstond echter een geschil over de kosten van het mededelingenblad ‘Wij van Overzee’ en de juridische positie van de Bond binnen de Stichting. Het leidde ertoe dat een voorlopig bestuur van de BEGO werd opgericht en de Bond, tegen de zin van de Stichting, haar eigen koers ging varen. Op 23 mei 1970 werd de eerste Algemene Ledenvergadering van de BEGO gehouden. Daar werd besloten om verder te gaan onder de naam Bond van Ex-Gevangenen en Gerepatrieerden van Overzee.
Literatuur en verwante collecties: Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende archieven en literatuur.
materiële staat: De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.
aanvullingen: Aanvullingen zijn mogelijk, daar de Bond van Ex-Gevangenen en Gerepatrieerden van Overzee nog steeds bestaat.
wettelijke status: Het archief is eigendom van het NIOD.
aard van de archiefbestanddelen: Het archief bevat de statuten, correspondentie, ledenadministratie, stukken met betrekking tot de financiën en activiteiten van de BEGO en stukken met betrekking tot de activiteiten van en het overleg in overkoepelende organen. Ook bevat het vier theelepeltjes en enkele speldjes met het BEGO-logo.
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media