Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Stichting 'Oranjehotel'

periode van ontstaan: Het archief is gevormd in de periode 1945-2009.
taal van de archiefbescheiden: De archiefstukken zijn Nederlandstalig.
aanvullingen: Aanvullingen worden verwacht daar de Stichting nog steeds bestaat en actief is.
Stichting 'Oranjehotel'
aard van de archiefbestanddelen: Het archief bevat de verslagen van vergaderingen van het Comité (de voorganger van de Stichting) en de Stichting, stichtingsakten en statutenwijzigingen, adressenlijsten van relaties, financiële stukken, correspondentie, documentatie betreffende het monument, stukken met betrekking tot de (organisatie van de) jaarlijkse herdenkingen en stukken over de zorg voor het monument, diverse publicaties van de Stichting en enkele bijzondere corporele documenten zoals linten, boekenleggers, tekeningen, sleutels, herrinneringsgeschenken die werden uitgereikt tijdens de herdenkingen en enkele ingelijste foto's en tekeningen.
Openbaarheid: Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
reproductiebeperkingen: Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD: Het NIOD kreeg het archief uit handen van de toenmalige vice-voorzitter van de Stichting 'Oranjehotel', drs. W. Bos, geschonken in oktober 2008. Een tweede gedeelte werd geschonken in januari 2010.
Geschiedenis: Het ‘Oranjehotel’ Het complex cellenbarakken, dat in de bezettingstijd de bijnaam ‘Oranjehotel’ kreeg, werd in 1919 in gebruik genomen. Tot 1940 werden er smokkelaars, dienstweigeraars en kortgestraften gedetineerd. In mei 1940 zaten er, tot de capitulatie van het Nederlandse leger, kortstondig Duitse krijgsgevangenen opgesloten. Daarna werd het complex gedurende de rest van de oorlog door de bezettende macht gebruikt als Deutsches Polizeigefängnis. Gearresteerde Nederlanders werden hier gevangen gezet om verhoord en berecht te worden. Veel gevangenen werden veroordeeld tot lange straffen in Duitse kampen. 215 geïnterneerden werden veroordeeld tot de doodstraf en geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Vele anderen kregen vrijspraak. Naar schatting hebben 25.000 mensen in het Oranjehotel gevangenen gezeten. Over het algemeen bevonden zich zo’n 1.200 tot 1.500 mensen in de gevangenis, veelal met meerderen in een cel. Aangezien de Duitsers vlak voor het einde van de oorlog de archieven van het gevangeniscomplex vernietigden, zijn precieze gegevens niet voorhanden. Het is onduidelijk waarom de gevangenis bekend is geworden als Oranjehotel. De naam is tijdens de oorlog in de volksmond ontstaan en meteen een begrip geworden. 40 jaar Stichting Oranjehotel 1945-1985 (’s Gravenhage 1985) blz. 5; www.oranjehotel.org
Literatuur en verwante collecties: Voor meer informatie over het Oranjehotel op internet: http://oranjehotel.nationaalarchief.nl (een website gewijd aan met name de Doodenboeken) http://www.oranjehotel.org Voor vervolgonderzoek kan men de volgende literatuur en verwante collecties raadplegen.
ordening van de archiefbestanddelen: De ordening, zoals die werd aangebracht door de Stichting, werd zoveel mogelijk gehandhaafd. Voorts werd het archief thematisch ingedeeld.
materiële staat: De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.
Over het archief: De Stichting 'Oranjehotel' organiseert elk jaar een reünie voor oud-gevangenen en nabestaanden en onderhoudt het monument in het voormalige 'Oranjehotel' in de Penitentiaire Inrichting Haaglanden in Scheveningen.
selectie, vernietiging en bewerking: Tijdens de bewerking van het archief zijn de doubletten vernietigd. De periodieken, nieuwsbrieven en brochures die de Stichting van andere organisaties ontving, zijn overgebracht naar de bibliotheek van het NIOD. Dit zijn achtereenvolgens de NFR/ VVN, Expogé, het Nederlandse Auschwitz-Comité, de Vereniging van Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis, de Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking, de Stichting ICODO, Interactieve Methodiek Wereldoorlog II, de Commissie Begeleiding Jeugdvoorlichting/ Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945, de Stichting Hulp aan Oorlogsgetroffenen in voormalig Joegoslavië, de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945, de Stichting Vriendenkring 'Mauthausen', de Stichting Vriendenkring Nationaal Monument Vught, de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers, het Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, de Nederlandse vriendenkring Sachsenhausen oud-gevangenen KZ, het Verenigd Verzet 1940-1945, de Stichting 1940-1945, de Stichting Vrienden en Vriendinnen van het Verzetsmuseum en de Stichting Verzetsmuseum Amsterdam, de Stichting Eregraf Stijkelgroep en tenslotte de Stichting Vredeseducatie. Het foto's die in het archief werden aangetroffen, alsmede de kopieën van de pagina's van de Doodenboeken, zijn overgedragen aan de Beeldbank WO2. De tekeningen zijn overgebracht naar de tekeningen- en prentencollectie van het NIOD.
wettelijke status: Het archief is eigendom van het NIOD.
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media