Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet

In dit archief treft men de gebruikelijke archivalia van een vereniging aan. Het betreft notulen van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, contactbrieven, de ledenadministratie, financiële administratie en overzichten, correspondentie, stukken met betrekking tot de vertegenwoordiging in aanverwante en overkoepelende organen en documentatie. Een omvangrijke, duidelijk bij elkaar behorende reeks, betreft de dossiers die de voorzitter van de vereniging, de heer D.W. van Logchem, opbouwde over de wet- en regelgeving voor oorlogsgetroffenen uit het voormalig Nederlands-Indië en de dossiers over de Stichting Pelita. Hij was nauw bij het overleg over de wetten en bij de Stichting Pelita betrokken. Een ander groot bestanddeel van het archief betreft de persoonsdossiers die werden bijgehouden van leden over hun aanvragen van pensioenen en uitkeringen in het kader van de Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet (WIV), de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (WUV) en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 (WUBO). Het bestuur van de vereniging hielp de leden met deze aanvragen.
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD

Het eerste deel van het archief werd in januari 2006 aan het NIOD geschonken door de heer D.W. van Logchem, voorzitter van de vereniging. Het betreft de dossiers die Van Logchem aanlegde over de wet- en regelgeving voor oorlogsgetroffenen uit het voormalig Nederlands-Indië en de dossiers over de Stichting Pelita. Het archief werd in april 2008 gecompleteerd door de eigenlijke verenigingsarchivalia, die eveneens door Van Logchem werden overgedragen aan het Instituut.

Geschiedenis

Op 19 september 1980 richtte een groep oud-verzetsstrijders uit Nederlands-Indië een verzoek tot de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland om opgenomen te worden in de gelederen onder de naam ‘Voormalig Indisch Verzet’. Er waren toen 16 leden. Op 24 oktober 1980 accepteerde de NFR/VVN het verzoek onder de naam ‘Oost-Azië’. De eerste notulen van de bestuursvergadering van de afdeling Oost-Azië dateren van 6 juli 1981. De eerste ledenvergadering werd gehouden in 1984.

'Terugblik op jaren ’80-’81-’82-’83 voor zover het archief dit toelaat'inv. nr. 1

In de jaren die daarop volgen groeide het ledenaantal gestaag. Het doel van de vereniging was tweeledig: enerzijds behartigde ze de belangen van oorlogsgetroffenen en oud-verzetsstrijders uit het voormalig Nederlands-Indië en anderzijds droeg de vereniging zorg voor een waardige en blijvende herdenking van diegenen die omgekomen waren in de Tweede Wereldoorlog. De vereniging was succesvol in de belangenbehartiging bij de regering. Een belangrijke mijlpaal was de totstandkoming van de Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet (WIV), die op 16 mei 1986 in werking trad. Bij het aanvragen van pensioenen en uitkeringen in het kader van deze WIV, maar ook in het kader van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (WUV) en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (WUBO) konden leden op de hulp van de bestuurders rekenen. Daarnaast behoorde het ‘Voormalig Verzet Oost-Azië’ tot de initiatiefnemers van het Indisch Monument in Den Haag, en tot de oprichters van de Stichting Japanse Ereschulden (JES) en het Indisch Platform. Vele jaren maakten vertegenwoordigers van de vereniging deel uit van de besturen van de Stichting JES en het Indisch Overleg.

In de jaren negentig begon de vergrijzing toe te slaan en het bestuur stond in mei 2001 op het punt de vereniging op te heffen. Dit gebeurde uiteindelijk op aandringen van het hoofdbestuur van de NFR/VVN niet. Het hoofdbestuur bedacht een constructie waarin lidverenigingen (of individuele leden) die niet meer zelfstandig verder konden, maar die toch de band met verzetsvrienden of verzetsverenigingen niet wilden opgeven, onderdak konden vinden. In de vorm van een soort ‘vriendenclub’ bleef de vereniging voortbestaan.

Openbaarheid: Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet, afdeling Oost-Azië
Over het archief: Het 'Voormalig Verzet Oost-Azië' zette zich in voor de blijvende herinnering aan het verzet in het voormalig Nederlands-Indië en behartigde de belangen van hun leden, voormalig verzetsstrijders.
periode van ontstaan

Het archief is gevormd in de periode 1981-2008.

Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media