Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Vereniging van Nederlandse Allied Aircrew Helpers

aard van de archiefbestanddelen: Dit archief bevat notariële akten van statutenwijzigingen, uittreksels van de Kamer van Koophandel, notulen van en stukken voor bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Het bevat daarnaast inschrijfformulieren en documenten voor de ballotage van leden, alsmede ledenlijsten, correspondentie, foto's en enige corporalia. Het archief heeft een fragmentarisch karakter en is verre van compleet. Zo ontbreken de grootste gedeeltes van de notulen en correspondentie.
Over het archief: De Vereniging van Nederlandse Allied Aircrew Helpers werd in maart 1972 opgericht uit onvrede over het bestuur van de reeds bestaande vereniging voor pilotenhelpers, Nederlandse Vereniging van Pilotenhelpers uit de Tweede Wereldoorlog ‘The Escape’. De vereniging organiseerde reunies, herdenkingen en ontmoetingen tussen Amerikaanse, Engelse en Canadese voormalige piloten en hun helpers.
taal van de archiefbescheiden: Het merendeel van de archiefstukken is Nederlandstalig. Enkele zijn Engelstalig.
reproductiebeperkingen: Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.
Openbaarheid: Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD: Het archief werd in december 2009 aan het NIOD geschonken door G. Sonnemans jr., de zoon van de laatste secretaris van de vereniging.
Vereniging van Nederlandse Allied Aircrew Helpers
Literatuur en verwante collecties: Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende archieven en literatuur.
periode van ontstaan: Het archief is gevormd in de periode 1971-2009.
ordening van de archiefbestanddelen: De inventaris is thematisch opgebouwd zoals een standaardinventaris van een verenigingsarchief er doorgaans uitziet.
Geschiedenis: Pilotenhulp Pilotenhulp was een onderdeel van het verzet dat vooral in de zuidelijke provincies voorkwam. In totaal zijn er in Nederland 2500 Britse en 1750 Amerikaanse vliegtuigen neergestort. Van de vliegers die dit overleefden werden 6 van de 7 vrijwel direct na hun landing gearresteerd. De rest werd door 'goede' handen opgevangen. Schattingen van de aantallen piloten die zijn geholpen weer naar vrij gebied te komen lopen zeer uiteen. dr. L. de Jong houdt het in 'Het Koninkrijk' op meer dan 2500, anderen schatten het getal op iets boven de 1000, maar het meest waarschijnlijk is dat er gedurende de oorlog 600-625 piloten de Nederlands-Belgische grens zijn overgestoken. Uiteindelijk heeft van dit aantal 100-125 hun basis weer bereikt. Op het helpen van piloten stond de doodstraf. Voor deze verzetsdaad zijn in Nederland 150-175 verzetsstrijders gefusilleerd.
materiële staat: De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.
aanvullingen: Aanvullingen worden niet verwacht.
wettelijke status: Het archief is eigendom van het NIOD.
selectie, vernietiging en bewerking: Tijdens de bewerking van het archief werden doubletten, paperclips en nietjes verwijderd. Het periodiek van de vereniging, dat geen titel had, is opgenomen in de bibliotheek van het NIOD.
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media