Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Marle, familie van

Verwante collecties: Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende archieven.
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD: Het archief is in februari 2012 overgedragen aan het NIOD
Openbaarheid: Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
reproductiebeperkingen: Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.
Geschiedenis: Voor de oorlog Johanna Margaretha (Greet) van Marle - van Nooten (Schoonhoven, 27-08-1900 - januari 1996), was de dochter van Sebastiaan Eliza van Nooten (Schoonhoven, 08-05-1869 - Schoonhoven, 08-06-1910) en Johanna Maria van Nooten – Zahn (’s-Hertogenbosch, 04-07-1865 - ’s-Gravenhage, 12-09-1956). Greet had op jonge leeftijd haar vader verloren. Sebastiaan was boekhandelaar en uitgever van o.a. ‘’De Schoonhovense Courant’’. Samen met zijn broer Willem Nicolaas had hij de boekhandel en de drukkerij van zijn vader overgenomen. Moeder en dochter verlieten het grote ouderlijk huis in Schoonhoven en vestigden zich in Utrecht. In Utrecht had Greet, Jan Pieter van Marle, leren kennen die bij een oom en tante in huis was. Greet zat in Utrecht op de H.B.S evenals Jan Pieter. Na de H.B.S haalde Greet haar onderwijsacte. Jan Pieter van Marle (Buitenzorg, 04-06-1900 - 's-Gravenhage, 26-04-1963) was de oudste zoon van luitenant-kolonel Vincent Jacob van Marle (Nobo, 27-03-1870 - Bandoeng, 17-06-1941) en Eugénie Françoise de Vries (Muntok, 26-12-1880 - Tjidengkamp, 25-12-1944). Na Jan Pieter zijn er nog drie kinderen geboren namelijk Dorine Elisabeth Johanna Schmidt - van Marle (Buitenzorg, 03-07-1902 - ’s-Gravenhage, 16-09-1980), Ingenieur Eug¿ne François van Marle ( Soerabaja, 03-07-1904 - 05-03-1984) en Aleide (Ida) Henriette Marie van Marle (Nijmegen, 14-06-1908 - datum overlijden onbekend).
selectie, vernietiging en bewerking: Na ontvangst door het NIOD is tijdens de bewerking een deel van het Christelijk Nationaal Weekblad De Spiegel met daarin een artikel over Libië afgezonderd. Bij de bewerking zijn metalen bestanddelen als nietjes en paperclips verwijderd. Van de aanvulling uit 2013 zijn diverse periodieken en geschriften opgenomen in de bibliotheek.
periode van ontstaan: Het archief is gevormd in de periode van 1899 tot 1996. Het merendeel van het archief is gevormd van 1942 tot 1955. Als uitvloeisel van persoonsgebonden activiteiten zijn er enige documenten van voor 1942 en na 1955 aanwezig.
Over het archief: Het gezin van Jan Pieter en Greet van Marle raakte tijdens de Japanse bezetting van elkaar gescheiden. Jan Pieter was als krijgsgevangene tewerkgesteld aan de Burma-Siam spoorweg. Greet was met hun dochters Ellen en Dorine geïnterneerd in Soerabaja en Ambarawa. Begin jaren vijftig werkte Jan Pieter als financieel expert bij de Verenigde Naties in Korea. Ellen werkte in die jaren als secretaresse voor de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Nederlands-Indië A.H.J. Lovink en de Hoge Commissaris H.M. Hirschfeld , die in bezet Nederland secretaris-generaal was geweest van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.
materiële staat: De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.
taal van de archiefbescheiden: Het merendeel van de archiefstukken is Nederlandstalig. Enkele stukken zijn in het Duits, Frans, Engels, Javaans, Soendanees, Madoerees, Grieks, Thais, Japans, Sanskriet en Maleis gesteld.
ordening van de archiefbestanddelen: Bij het onderbrengen in rubrieken is van het onderwerp van de archiefbestanddelen uitgegaan. Binnen deze rubrieken zijn de afzonderlijke archiefbestanddelen zoveel mogelijk naar persoon gegroepeerd, waarbinnen vervolgens een chronologische volgorde is aangehouden. In de inventaris is een aparte rubriek bezetting van Nederland en Nederlands-Indië opgenomen die per persoon is gegroepeerd. Jan Pieter van Marle en Ellen van Marle hebben het meerendeel van het archiefmateriaal gevormd.
aard van de archiefbestanddelen: Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie. In het archief zijn ook stukken van de burgerlijke stand, stukken betreffende de japanse interneringskampen, stukken betreffende werk-aangelegenheden, legitimatiebewijzen en persoonlijke verslagen aanwezig. Het archief bevat ook foto's.
wettelijke status: Het archief is eigendom van het NIOD.
aanvullingen: In april 2013 is door de familie Van Marle nog een koffer met documenten overgedragen. De documenten zijn beschreven onder de inventarisnummers 93-125.
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media