Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij

Openbaarheid: Volledig openbaar
Literatuur: Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende literatuur.
ordening van de archiefbestanddelen: Het archief is geordend op tijdsperiode (Duitse bezetting en na-oorlogse periode) en daarbinnen op onderwerp. Hierbij is de ordening zoals het materiaal door de schenker is aangeleverd zo veel mogelijk in stand gehouden.
Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het RIOD: Het archief is in januari 2011 overgedragen door Eneco aan het NIOD in de vorm van een schenking. Dit archief is een gedeelte uit het bedrijfsarchief van de PUEM dat handelt over de oorlogs- en bezettingssituatie in Nederland. Op de archiefdozen waarin het materiaal werd aangeleverd bij het NIOD stond “Oorlogsdokumentatie”. Wanneer deze benaming werd toegekend is niet duidelijk.
Geschiedenis: De taak van de PUEM was het inkopen van elektrische stroom en het distribueren daarvan aan zowel bedrijven als particulieren in de provincie Utrecht. De elektriciteitsdistributie voor de stad Utrecht werd verzorgd door een andere organisatie, het GEB Utrecht. De PUEM zorgde niet voor de opwekking van elektriciteit (alleen voor de distributie dus) en bezat derhalve geen eigen elektriciteitscentrales. In 1940 was was het hoofdkantoor van de PUEM gevestigd aan de Croeselaan 28. In oktober 1944 verhuisde een deel van het kantoorpersoneel om veiligheidsredenen naar het gebouw van de Provinciale Griffie (Achter Sint Pieter). Het kantoor was op 13 oktober getroffen door een bom die waarschijnlijk bedoeld was voor het nabijgelegen Centraal Station (bron: Vijftig jaar PUEM). Tijdens de Duitse bezetting kregen alle Nederlandse openbare bedrijven te maken met de Rüstungsinspektion Niederlande, een Duitse instantie, gevestigd in Den Haag, die de Nederlandse economie moest inschakelen ten behoeve van de Duitse oorlogsinspanningen. Een voorbeeld daarvan was de Koperactie (in het Duits Kupferaktion) waarbij de Rüstungsinspektion bepaalde dat bovengrondse laagspanningsverbindingen van koper moesten worden vervangen door ijzer of aluminium. Een ander punt van zorg voor de bedrijfsvoering was de Hilfsaktion Deutschland, waarbij technisch personeel moest worden uitgezonden naar Duitsland. Deze hulpactie ging over in de Hilfsaktion Niederlande, waarbij personeel en materiaal onderling werd gedeeld met andere energiebedrijven in Nederland.
Over het archief: De Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij (PUEM) was belast met de inkoop en distributie van elektrische stroom aan bedrijven en particulieren in de provincie Utrecht. Het bedrijf kreeg te maken met de Rüstungsinspektion Niederlande die in het kader van de Kupferaktion bepaalde dat bovengrondse laagspanningsverbindingen geen koper meer mochten bevatten. Ook moest de PUEM stroom leveren aan woningen die door door hooggeplaatste Duitsers waren gevorderd. De directie zette zich in voor gearresteerde werknemers en zorgde voor voedsel voor het personeel. Als gevolg van de Hilfsaktion Deutschland moest de PUEM technici uitzenden naar Duitsland.
reproductiebeperkingen: Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.
aard van de archiefbestanddelen: Het archief bestaat hoofdzakelijk uit correspondentie. Daarnaast zijn er ook rekeningen, rapporten, overzichten van (financiële) gegevens en enkele kaarten. Er zijn enkele bijzondere documenten te noemen in het archief. Zo is er in het archief een kaart van het hoogspanningsnet van de provincie Utrecht (30 juni 1944, schaal 1:100.000). Daarop staan de distributiepunten van het verzorgingsgebied en ook de namen van de betreffende verantwoordelijke werknemers van de PUEM. Naast verzoeken om vrijlating van gearresteerde personeelsleden is de correspondentie met het bouwmanagement van de Luftwaffe opmerkelijk. Deze dienst bouwde voor de hooggeplaatste Duitsers bunkers bij hun huizen en hier moest natuurlijk ook stroom naartoe. Zodoende is na te gaan waar deze hooggeplaatsten woonden (en welke huizen zij in beslag hadden genomen).
selectie, vernietiging en bewerking: Na ontvangst door het NIOD zijn geen stukken vernietigd tijdens de bewerking van het archief.
taal van de archiefbescheiden: Het merendeel van de archiefstukken is Nederlandstalig. Een klein deel van de archiefstukken is Duitstalig.
periode van ontstaan: Het archief is gevormd in de periode 1939-1963. Het archief beslaat voornamelijk de jaren 1940-1945, dus de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast betreft een groot deel van de stukken de na-oorlogse afwikkeling van de door de oorlog en bezetting ontstane schade.
materiële staat: De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.
aanvullingen: Aanvullingen worden niet verwacht.
wettelijke status: Het archief is eigendom van het NIOD.
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media