Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Correspondentie museum en bibliotheek Bronbeek 1974 Correspondentie museum en bibliotheek Bronbeek 1974

Correspondentie museum en bibliotheek Bronbeek januari- april (+ juli) 1974: - brief d.d. 1974-01-02 van R.R. de Haas, rijksinspecteur voor Roerende Monumenten aan Van der Leer. Betreft: Tentoonstelling 'Het Nederlandse staatsieportret'; bedankbrief. - brief d.d. 1974-01-12 van G.R. Hof aan W.R. van der Weide. Betreft: sabel. Bijgevoegd: tekeningen van de sabel. - doorslag van brief d.d. 1974-01-21 van W.R. van der Weide aan G.R. Hof. Betreft: korte sabel. - kerstkaart voor mevrouw H(oogendijk?) en majoor Van der Weide. [Zat met paperclip vastgehecht aan voorgaande brieven.] [Voor eerdere corrspondentie met G.R. Hof, zie 2006/00-23-13-4] - brief d.d. 1974-01-17 van W.P. de Kock aan de commandant van Bronbeek. Betreft: foto van schilderij van Raden Saleh, Overgave van Pangeran Dipo Negoro. - doorslag van brief d.d. 1974-01-18 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan W.P. de Kock. Betreft: genealogie- foto van schilderij van Raden Saleh, Overgave van Pangeran Dipo Negoro. - brief d.d. 1974-01-17 van S. Dörr, hoofd bureau algemene voorlichting en manifestaties, voor de chef der directie culturele samenwerking en voorlichting buitenland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Betreft: reproductie van een schilderij van Abraham van Beerstraten. Bijgevoegd: memorandum. - brief d.d. 1974-02-11 van S. Dörr oofd bureau algemene voorlichting en manifestaties, voor de chef der directie culturele samenwerking en voorlichting buitenland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan mevrouw Van Hoogendijk. Betreft: bevestiging bestelling kleurendia t.b.v. reproductie schilderij Abraham van Beerstraten. - doorslag van brief van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea. Betreft: brief d.d. 11-2-1974 - kopie Beerstraten. - doorslag van brief d.d. 1974-01-17 van J. van der Leer aan de Stichting Het Algemeen Gesproken Weekblad voor Blinden. Betreft: stopzetting toezending cassettes. - doorslag van brief d.d. 1974-01-17 van J. van der Leer aan de Blindenbibliotheek. Betreft: stopzetting toezending cassettes. - doorslag van brief d.d. 1974-01-17 van J. van der Leer aan de Nederlandse Blindenbibliotheek, Uitleencentrum voor gesproken boeken. Betreft: stopzetting toezending cassettes. - doorslag van brief d.d. 1974-03-13 van J. van der Leer aan de Blindenbibliotheek. Betreft: beëindiging lidmaatschap. - doorslag van brief d.d. 1974-03-13 van J. van der Leer aan de Nederlandse Blindenbibliotheek, Uitleencentrum voor gesproken boeken. Betreft: beëindiging lidmaatschap. - brief d.d. 1974-01-18 van Ger Balk van de Technische Hogeschool te Eindhoven. Betreft: bamboe - boek "Voorschriften Pionieren". - brief d.d. 1974-02-22 van J.J.A. Jansen van de Technische Hogeschool te Eindhoven. Betreft: terugzending boek "Voorschriften Pionieren". - brief d.d. 1974-01-19 van A.E. André de la Porte aan de archivaris van Bronbeek. Betreft: informatie over onderscheiding. Commentaar erbij geschreven. - brief d.d. 1974-02-21 van A.E. André de la Porte aan W.R. van der Weide. Betreft: Derk Jan Brink. - brief d.d. 1974-03-01 van M.J. van Druten, hoofd Bureau RIOP. Betreft: P. Noot, geboren 4-7-1799; J.C. Noot, geboren 12-2-1795 - D.J. Brink. Op de achterzijde een handgeschreven antwoord van Van der Weide aan de Algemene Rijksarchivaris, betreffende D.J. Brink. [zie volgende brief] - doorslag van brief d.d. 1974-03-06 van W.R. van der Weide aan de Algemene Rijksarchivaris. Betreft: D.J. Brink [zie boven; handgeschreven versie]. - brief d.d. 1974-04-09 van E. van Laar, hoofd van de tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief aan Van der Weide. Betreft: Derk Jan Brink. - rekening van het Algemeen Rijksarchief, d.d. 1974-04-09. Betreft: Derk Jan Brink.- - brief d.d. 1974-04-11 van A.E. André de la Porte aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen. Betreft: familieonderzoek - Derk Jan Brink. Achterzijde: brief d.ed. 1974-04-11 van A.E. André de la Porte aan Van der Weide. Betreft: Der Jan Brink. - brief d.d. 1974-04-20 van A.E. André de la Porte aan Van der Weide. Betreft: Derk Jan Brink. - brief d.d. 1974-04-26 van A.E. André de la Porte aan W.R. van der Weide. Betreft: Derk Jan Brink. [zie ook: 2006/00-13-13] - doorslag van brief d.d. 1974-01-21 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan overste C. Schuitemaker. Betreft: bruikleen. - doorslag van brief d.d. 1974-01-21 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan J.M.J. van Wielik. Betreft: medailles. - doorslag van brief d.d. 1974-01-29 van J. van der Leer aan W. van Leeuwen. Betreft: collectie F.H.M. Koch. - brief d.d. 1974-02-06 van W. van Leeuwen aan J. van der Leer. betreft: collectie F.H.M. Koch. - brief d.d. 1974-01-29 van J. Duyvetter, hoofd afdeling klederdrachten van het Openluchtmuseum aan mevrouw W. Minis-van de Geijn. Betreft: uniform museum Buren. - brief d.d. 1974-01 van J.O. van de Vegte aan Historisch Museum Moerman. Betreft: tentoonstelling maten, gewichten etc. - brief d.d. 1974-05-09 van J.O. van de Vegte van het Historisch Museum Moerman der gemeente Apeldoorn. Betreft: tentoonstelling maten en gewichten. - brief d.d. 1974-07-26 van J.O. van de Vegte an het Historisch Museum Moerman der gemeente Apeldoorn. Betreft: tentoonstelling Meten met Maten. - doorslag van brief d.d. 1974-02-01 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan Nicole Spijkerman. Betreft: informatie over de Tweede Wereldoorlog en doorzending verzoek aan het Airbornemuseum. - doorslag van brief d.d. 1974-02-01 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan B.G.J. de Vries van het Airbornemuseum. Betreft: informatieverzoek van Nicole Spijkerman. - brief d.d. 1974-02-04 van G. Moerel van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB. Betreft: reductie toegangsprijs voor ANWB-leden. - doorslag van brief d.d. 1974-02-11 van J. van der Leer aan G. Moerel van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond. Betreft: reductie in toegangsprijs museum voor ANWB-leden. - brief d.d. 1974-03-14 van T.J. Karelse van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB. Betreft: D'uitgaandewijs - reductieregeling voor ANWB-leden. - Instructie voor de portier voor de behandeling van de ANWB d'Uitbonnen. Van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea, d.d. 1974-03-18. - doorslag van brief d.d. 1974-02-08 van J. van der Leer aan W. E. Sessler van het Pearl Harbor Memorial Museum. Betreft: Exchange of uniforms. - doorslag van brief d.d. 1974-02-12 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan H. Wit van Redactie Nota. Betreft: briefkaarten van Bronbeek. - brief d.d. 1974-02-12 van J.D. Meulman aan mevrouw Hoogendijk. Betreft: voorstellen voor verbeteringen van het museum Bronbeek en kritiek op de tentoongestelde zaken. - doorslag d.d. van brief van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan I.D. Meulman. Betreft: voorstellen voor verbeteringen van het museum Bronbeek. - doorslag van brief d.d. 1974-02-13 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan J.M. van Ee. Betreft: toezending boekje: "Verzamelen en dan....." - doorslag van brief d.d. 1974-02-18 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea namens de commandant aan Publimedia BV. Betreft: eerste opname in Gouden Gids. - doorslag van brief d.d. 1974-02-19 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan Firma J.M.J. van Wielik. Betreft: toezending baton. - doorslag van brief d.d. 1974-02-20 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan dhr. Ubbels van het Koninklijk Huisarchief. Betreft: vervoer kist met boeken. - brief d.d. 1974-02-22 van P.M. Martijn van de Starrenburggroep. Betreft: bezoek aan Bronbeek. - doorslag van brief d.d. 1974-02-26 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan P.M. Martijn van de Starrenburggroep. Betreft: bezoek aan Bronbeek. - brief d.d. 1974-07 van P.M. Martijn van de Starrenburggroep. Betreft: bezoek aan Bronbeek. - doorslag van brief d.d. 1974-07-16 van A.Th. Hoogendijk-van den Berg van Saparoea aan P.M. Martijn van de Starrenburggroep. Betreft: bezoek aan Bronbeek. DUT
Datum
1 januari 1974 - 1 januari 1975
Type
  • Foto
Collectie
  • Museum Bronbeek
Datum
  • 1974-01-01
Blijf tweewekelijks op de hoogte
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media