Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Alle bronnen

(1.1.1) Correspondentie

1 januari 1938 - 1 januari 1945

Onderdeel van archief: (1165-01) Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst 's-Gravenhage 8DEDC65DBF0F4AAD80B7229C2E1B1FBF 3-81 https://hdl.handle.net/21.12124/8DEDC65DBF0F4AAD80B7229C2E1B1FBF Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, geordend in rubrieken volgens het ordeningsplan, (1929) 1938-1945 (1950) (1929) 1938-1945 (1950) 67 pakken, 11 omslagen en 2 kaartsystemen 8F2628D493EF44ABA3070765A33CA4F1 3 https://hdl.handle.net/21.12124/8F2628D493EF44ABA3070765A33CA4F1 Mededelingen en bekendmakingen betreffende de Luchtbeschermingsdienst in het algemeen (C I 2), 1939 - 1942 1939 - 1942 AFB0EB3FCB9648EBB051982BC1D38660 4 https://hdl.handle.net/21.12124/AFB0EB3FCB9648EBB051982BC1D38660 Stukken betreffende de vordering van gemotoriseerde voertuigen en de verrekening van reparatie- en onderhoudskosten (C II 3), 1929 - 1942 1929 - 1942 1 pak 4DC54CD4D5A6439F9133AF09E91D28E2 5 https://hdl.handle.net/21.12124/4DC54CD4D5A6439F9133AF09E91D28E2 Stukken betreffende door de luchtbeschermingsdienst gevorderde, later door de Duitsers in beslag genomen auto's, declaraties betreffende de vordering, alsmede verklaringen en registratie van vordering (C II 3), 1943 - 1945 (1950) 1943 - 1945 (1950) 44CCEBFF674C4F66978F8C5E99311D1B 6 https://hdl.handle.net/21.12124/44CCEBFF674C4F66978F8C5E99311D1B Stukken betreffende geldelijke vergoedingen aan hulppersoneel bij ongevallen, verzekering daarvan en vergoeding voor nabestaanden, alsmede maatregelen voor zelfbescherming (F I 1), 1937 - 1945 1937 - 1945 838A98D5A7174A7B9B2E63E4F28E5234 7 https://hdl.handle.net/21.12124/838A98D5A7174A7B9B2E63E4F28E5234 Stukken betreffende benoeming, overplaatsing, verlof, taakomschrijving en richtlijnen voor legitimatie van personeel in vaste dienst (F II 1), 1928 - 1944 1928 - 1944 532F8526478944669FBACE5902EE9B76 8 https://hdl.handle.net/21.12124/532F8526478944669FBACE5902EE9B76 Stukken betreffende door diensthoofden opgelegde disciplinaire straffen (F II 1), 1944 1944 98C929E1806A42A4A212216C3EF1FDBE 9 https://hdl.handle.net/21.12124/98C929E1806A42A4A212216C3EF1FDBE Stukken betreffende de mogelijkheid tot het volgen van een E.H.B.O.-opleiding, cursussen voor de inrichting en het gebruik van gasmaskers en voor het aanleggen van schuilloopgraven (F II 2), 1937 - 1940 1937 - 1940 1C811FEA8D3243D4AA32E18AA80ED724 10 https://hdl.handle.net/21.12124/1C811FEA8D3243D4AA32E18AA80ED724 Stukken betreffende de organisatie, inhoud en deelnemers van opleidingscursus 'Gebruik van gasmaskers (F II 3), 1937 1937 7F0378309016456AA4A6B66692C9163C 11 https://hdl.handle.net/21.12124/7F0378309016456AA4A6B66692C9163C Leergang van de in 1937 door de Volksuniversiteit georganiseerde cursus 'Luchtbescherming der Burgerbevolking I en II', gevolgd door een aantal leden van het gemeentepersoneel (F II 4), 1937 1937 7D1A8FC1BAB74E19A9B21ED5D2DFD66A 12 https://hdl.handle.net/21.12124/7D1A8FC1BAB74E19A9B21ED5D2DFD66A Stukken betreffende het aanwijzen van oefenterreinen, het verwerven van hulppersoneel en het oplossen van onderlinge wrijvingen, alsmede mededelingen en richtlijnen over cursussen en benodigde vaardigheden (F III 1), 1937 - 1945 1937 - 1945 1 pak AD1AB6C1D19741F18838D4323F755687 13 https://hdl.handle.net/21.12124/AD1AB6C1D19741F18838D4323F755687 Stukken betreffende het inschakelen van gesteunde werklozen bij de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst (F III 1), 1940 1940 7B24B9EB433E424FBBEB4F23E49B9483 14 https://hdl.handle.net/21.12124/7B24B9EB433E424FBBEB4F23E49B9483 Stukken betreffende het niet toelaten van onderwijzend personeel als lid van de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst (F III 1), 1939 - 1940 1939 - 1940 ECCA24CECF6446FF8FACCAD0848309C4 15 https://hdl.handle.net/21.12124/ECCA24CECF6446FF8FACCAD0848309C4 Stukken betreffende de gerechtelijke procedure J. Pley (F III 1), 1940 - 1941 1940 - 1941 2017 EF0CDD2984D4471BB146184CB1F28FD3 16 https://hdl.handle.net/21.12124/EF0CDD2984D4471BB146184CB1F28FD3 Stukken betreffende het niet toegelaten zijn van Joden, buitenlanders (uitgezonderd Duitsers) en Nederlanders die Duitsland niet welgezind zijn, alsmede stukken betreffende het verwijderen van de Joodse controleur W. Witsijn uit de dienst (F III 1), 1940 - 1941 1940 - 1941 BF4390506B0F425FB8DD61FB2B8EE414 17 https://hdl.handle.net/21.12124/BF4390506B0F425FB8DD61FB2B8EE414 Stukken betreffende het aanwerven van vrijwilligers en het organiseren van opleidingen en cursussen voor de Ordedienst (F III 2), 1939 - 1941 1939 - 1941 49C7AC568FFD4A1CA5A336DF52002C18 18 https://hdl.handle.net/21.12124/49C7AC568FFD4A1CA5A336DF52002C18 Stukken betreffende het aanwerven van vrijwilligers, het oefenen met de drijfspuit en het functioneren van de Wijkbrandweer (F III 3), 1939 - 1941 1939 - 1941 D3CC39FABE8844539D85F50F81282D74 19 https://hdl.handle.net/21.12124/D3CC39FABE8844539D85F50F81282D74 Stukken betreffende het niet meer toelaten van de vrijwilliger B.J. Compter tot de opruimingdienst (F III 4), 1941 1941 2017 Er is een reproductie beschikbaar. Ziet u geen scans? Neem dan contact op met haagsgemeentearchief@denhaag.nl 1500BD7348F34B738B7199F78C2ABE3B 20 https://hdl.handle.net/21.12124/1500BD7348F34B738B7199F78C2ABE3B Stukken betreffende opleiding, taak- en functie-uitvoering van E.H.B.O.'ers en ziekendragers (F III 5), 1939 - 1944 1939 - 1944 F611328863024BDA986612F0EAB0B210 21 https://hdl.handle.net/21.12124/F611328863024BDA986612F0EAB0B210 Stukken betreffende ongevallen, opgelopen letsels, schadeloosstellingen en uitkeringen aan leden van de dienst (F III 7), 1940 - 1942 1940 - 1942 1 pak 2019 CD426F5AE198443CA42FA7C07EC3D9AA 22 https://hdl.handle.net/21.12124/CD426F5AE198443CA42FA7C07EC3D9AA Stukken betreffende de door de dienst aan personeel en burgers betaalde schadevergoedingen (F III 8), 1949 - 1944 1949 - 1944 29850AD301BE49A3B308ADB03FEEE8CA 23 https://hdl.handle.net/21.12124/29850AD301BE49A3B308ADB03FEEE8CA Stukken betreffende het aanstellen van apothekers als gaspecialist, het verrichten van hulpdiensten door artsen en het ter beschikking stellen van brandspuiten door de Bataafse Petroleummaatschappij (F IV 1), 1937 - 1943 1937 - 1943 14384D99445D4B488EEDA061AC099A6D 24 https://hdl.handle.net/21.12124/14384D99445D4B488EEDA061AC099A6D Sollicitatiebrieven en de (meestel afwijzende) reacties daarop (F IV 2), 1935 - 1941 1935 - 1941 1 pak 2017 9B68E0A0FE484DA2A770FEBFB252897C 25 https://hdl.handle.net/21.12124/9B68E0A0FE484DA2A770FEBFB252897C Aanstellingsbrieven voor (plaatsvervangend) wijkhoofd, ontslagaanvragen en taak- en functieomschrijving voor het wijkhoofd (F V 1), 1938 - 1943 1938 - 1943 1 pak 3FB482B998284872B165DF2A4EAE45A9 26 https://hdl.handle.net/21.12124/3FB482B998284872B165DF2A4EAE45A9 Ontslagaanvragen van personeel van de dienst, hetzij vanwege werkzaamheden elders of leeftijd- dan wel gezondheidsredenen, alsmede verzoeken tot het mogen verlenen van ontslag vanwege disfunctioneren dan wel vanwege lidmaatschap van de N.S.B. (F V 2), 1940 - 1943 1940 - 1943 1 pak 2019 A6142DC41A2248D7901DBB2946A30720 27 https://hdl.handle.net/21.12124/A6142DC41A2248D7901DBB2946A30720 Besluiten tot het verlenen van eervol ontslag aan (plaatsvervangend) wijkhoofden en personeel met een Joodse afkomst (F V 2a), 1940 - 1942 1940 - 1942 1 pak 702A7A66E6FE481FBF5209D88CBE517E 28 https://hdl.handle.net/21.12124/702A7A66E6FE481FBF5209D88CBE517E Stukken betreffende de taken en functies van blokhoofden (F V 3), 1940 - 1942 1940 - 1942 189F71D198CD4B59AAE6E2C022C9A0EC 29 https://hdl.handle.net/21.12124/189F71D198CD4B59AAE6E2C022C9A0EC Stukken betreffende verleend ontslag en het in verband daarmee inleveren van legitimatiebewijzen, armplaatjes, gasmaskers en verdere bescheiden (F V 5), 1939 - 1944 1939 - 1944 AFF23CAF901141FC80B9F0B373D443B6 30 https://hdl.handle.net/21.12124/AFF23CAF901141FC80B9F0B373D443B6 Stukken betreffende taak en functie van straathoofd en het openstellen van deze functie voor vrouwen (F V 5), 1940 - 1942 1940 - 1942 99C15C7406824CCF8382ABFFB5762BB1 31 https://hdl.handle.net/21.12124/99C15C7406824CCF8382ABFFB5762BB1 Stukken betreffende het aanstellen en ontslaan van (adjunct)vakleiders, vergaderverslagen en dienstmededelingen, vergoedingen, afspraken en voorzieningen (F V 6), 1940 - 1943 1940 - 1943 741A762213CE4D7F936A827E4D9D21FE 32 https://hdl.handle.net/21.12124/741A762213CE4D7F936A827E4D9D21FE Stukken betreffende het verlenen van hulpdiensten door het personeel van de Opbouwdienst (F VI 1), 1940 - 1941 1940 - 1941 426E3E1CFE9A4C7E87A0D9FEBFED3F8D 33 https://hdl.handle.net/21.12124/426E3E1CFE9A4C7E87A0D9FEBFED3F8D Algemene instructie voor het personeel van de vaste kern van de luchtbescherming, het aanbieden van radiodistributie als ontspanning, uitbetaling van de lonen, toepassing van de kinderbijslagwet en andere sociale wetten, verlofregeling en tewerkstelling van overheidspersoneel in Duitsland (F VII 1), 1940 - 1942 1940 - 1942 1 pak BFE3DD20F0A64281B2ABA52F23211EFC 34 https://hdl.handle.net/21.12124/BFE3DD20F0A64281B2ABA52F23211EFC Stukken betreffende personeelsleden die werkzaam zijn bij de vaste kern van de dienst en personeelsleden die uitgezonden zijn naar Schalkhaar voor de militaire opleidingscursus, alsmede rapporten over het functioneren van personen en dienstonderdelen (F VII 1), 1943 - 1945 (1947) 1943 - 1945 (1947) 1 pak 2023 D0FC80EE9C4F4236A83A440B05B5487C 35 https://hdl.handle.net/21.12124/D0FC80EE9C4F4236A83A440B05B5487C Stukken betreffende het terugroepen van Nederlandse soldaten in krijgsgevangenschap, waar leden van de dienst konden worden vrijgesteld (F VII 1), 1942 - 1943 1942 - 1943 BDADF509A2324ADFA13479AD658AA0BD 36 https://hdl.handle.net/21.12124/BDADF509A2324ADFA13479AD658AA0BD Stukken betreffende de voedselvoorziening van het personeel, begroting, gemaakte kosten, bonloze bijvoeding voor de leden van de vaste kern, alsmede de hygiënische situatie van keuken en gamellen (F VII 1a), 1941 - 1944 1941 - 1944 5E84A22B6C064815B3054FF37828341F 37 https://hdl.handle.net/21.12124/5E84A22B6C064815B3054FF37828341F Schriftelijke beantwoording van de dienst over gedane verrichtingen en voorgenomen maatregelen aan de Reichskommissar-Generalkommissar für das Sicherheitswesen (F VII 1b), 1941 - 1945 1941 - 1945 1 pak 0C401CD49C8A4517B5642A1234259364 38 https://hdl.handle.net/21.12124/0C401CD49C8A4517B5642A1234259364 Maandelijkse sterktestaten van de vaste dienst (F VII 1c), 1941 - 1942 1941 - 1942 4F44A3BD31FC44F7BFE5AFBCBE49F8B2 39 https://hdl.handle.net/21.12124/4F44A3BD31FC44F7BFE5AFBCBE49F8B2 Mutatiestaten van het personeel van de vaste kern (F VII 1d), 1942 - 1944 1942 - 1944 BBF888F58BB34280A9D7670A3E5C8335 40 https://hdl.handle.net/21.12124/BBF888F58BB34280A9D7670A3E5C8335 Stukken betreffende de door de dienst gemaakte kosten (F VII 1e), 1942 1942 3FFA41431E324590962AACD6A9C241DD 41 https://hdl.handle.net/21.12124/3FFA41431E324590962AACD6A9C241DD Correspondentie betreffende personeel en personeelsaangelegenheden, rapporten en procesverbalen, het liquideren van de dienst en de overgang naar andere gemeentelijke diensten (F VII 2), 1941 - 1947 1941 - 1947 1 pak 2023 FB2A750CC89B463C9ED57A824D5D9ADC 42 https://hdl.handle.net/21.12124/FB2A750CC89B463C9ED57A824D5D9ADC Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over uitgevoerde werkzaamheden van de dienst (F VII 2), 1945 - 1950 1945 - 1950 C68B4DED25B242DB90EBEDD8357E0BDD 43 https://hdl.handle.net/21.12124/C68B4DED25B242DB90EBEDD8357E0BDD Stukken betreffende de reorganisatie van de dienst, het oprichten van de Ordedienst, werving van personeel daarvoor, rapporten over het niet nalaten van de verduisteringsvoorschriften en rapporten over verschillende vergrijpen, kledingstaten en kostenberekeningen (F VII 3), 1941 - 1945 1941 - 1945 1 pak CDE66E8E268841F28DADB372F2E8E036 44 https://hdl.handle.net/21.12124/CDE66E8E268841F28DADB372F2E8E036 Stukken betreffende de E.H.B.O.-opleiding van leden van Ordedienst (F VII 3a), 1942 1942 7D09CF0A57CC4308937CA707D759A895 45 https://hdl.handle.net/21.12124/7D09CF0A57CC4308937CA707D759A895 Stukken betreffende het aanwijzen van personeelsleden voor de bescherming en beveiliging van rijksmonumenten en kunst, het opleiden tot wijkbrandweer en het functioneren van die brandweer, en een procesverbaal over het stelen en verkopen van rijwielbanden door leden (F VII 4), 1940 - 1945 1940 - 1945 1 pak 9B34C60685DE4828A7B5A51101D8637E 46 https://hdl.handle.net/21.12124/9B34C60685DE4828A7B5A51101D8637E Stukken betreffende personeelsuitbreiding in verband met de reorganisatie van de dienst,functiewijzigingen binnen de diensten en het uitoefenen van nevendiensten (F VII 5), 1940 - 1944 1940 - 1944 390C0CC59281414BADA9DB9599B749AE 47 https://hdl.handle.net/21.12124/390C0CC59281414BADA9DB9599B749AE Stukken betreffende het instellen van opruimploegen (de zogenaamde stut- en sloopdiensten, later de Opruimings- en Herstellingsdienst), de arbeidsomstandigheden van deze werknemers en het inzetten en functioneren van deze mensen (F VII 6), 1941 - 1945 1941 - 1945 1 pak 1D62464708504C668E53C4C5E82E540E 48 https://hdl.handle.net/21.12124/1D62464708504C668E53C4C5E82E540E Verslagen van besprekingen tussen de politie en de dienst Gemeentewerken (F VII 6a), 1941 - 1942 1941 - 1942 DEB46BC72FF84D179176899649A12F9C 49 https://hdl.handle.net/21.12124/DEB46BC72FF84D179176899649A12F9C Stukken betreffende kleding, onderhoud daarvan en de aanschaf van armplaatjes ten behoeve van de vaste kern (F VII 7), 1941-1945 1941-1945 290A5E3C27B2408D9977EDA3040B2CFF 50 https://hdl.handle.net/21.12124/290A5E3C27B2408D9977EDA3040B2CFF Maandelijkse aanvragen voor schoonmaakmaterialen (F VII 7a), 1942-1945 1942-1945 AF5666A8D41A490E961D9D2BA724658F 51 https://hdl.handle.net/21.12124/AF5666A8D41A490E961D9D2BA724658F Stukken betreffende het aanvragen van schoeisel voor de vaste kern en problemen die ontstaan bij het beschikbaar stellen van schoeisel (F VII 8), 1941-1944 1941-1944 0CF6A73855354B3BA4BF25C7CDBF4F3B 52 https://hdl.handle.net/21.12124/0CF6A73855354B3BA4BF25C7CDBF4F3B Sollicitatiebrieven, afgewezen sollicitaties, ontslagen en personeelsinstructies (F VII 9), 1941-1945 1941-1945 2021 590FCA6244FA412D80EFA15B7D3F2E64 53 https://hdl.handle.net/21.12124/590FCA6244FA412D80EFA15B7D3F2E64 Openbare kennisgeving van de burgemeester voor de Ordedienst betreffende de verduisteringsverordening, alsmede een personeelsinstructie over het publieke optreden van de leden van de Ordedienst (F VII 9), 1940 - 1941 1940 - 1941 C5122DF4432A412F96843DCE2BDB019F 54 https://hdl.handle.net/21.12124/C5122DF4432A412F96843DCE2BDB019F Rapporten betreffende vermiste goederen (F VII 10), 1942 - 1944 1942 - 1944 96E8D27CC452473ABC984853E90551D4 55 https://hdl.handle.net/21.12124/96E8D27CC452473ABC984853E90551D4 Stukken van de dienst ten behoeve van de instructeurcursus voor de zelfbescherming, voorlichting over de zelfbescherming in gezinnen en de organisatie van de zelfbescherming bij de Haagsche Courant (G V 1), 1938 - 1943 1938 - 1943 9B4A045C27A0468B8AB23D22E9BCB746 56 https://hdl.handle.net/21.12124/9B4A045C27A0468B8AB23D22E9BCB746 Stukken betreffende het organiseren en functioneren van het Bureau Zelfbescherming, zowel in personeel als in materieel opzicht (G V 1), 1939 - 1946 1939 - 1946 1 pak 7825B03704C3422EB5846ED459658F2F 57 https://hdl.handle.net/21.12124/7825B03704C3422EB5846ED459658F2F Rapporten van vakleiders betreffende bominslagen (G V 1), 1944 - 1945 1944 - 1945 6AA68D00AEE24B23A9954A49234C1863 58 https://hdl.handle.net/21.12124/6AA68D00AEE24B23A9954A49234C1863 Vergaderverslagen, sollicitaties, kantoorinventaris en financiële gegevens van het Bureau Zelfbescherming B (G V 1a), 1942 - 1945 1942 - 1945 1 pak 802E13863E6449BE88D97EECE643393B 59 https://hdl.handle.net/21.12124/802E13863E6449BE88D97EECE643393B Stukken betreffende het personeel van het Bureau Zelfbescherming (G V 2), 1942 - 1945 1942 - 1945 1 pak 859ECFCAE7604339B19A2B74CD65723A 60 https://hdl.handle.net/21.12124/859ECFCAE7604339B19A2B74CD65723A Stukken betreffende het houden van oefeningen (G V 3), 1941 - 1942 1941 - 1942 6531097D79044A36A6805AD3B66EA05A 61 https://hdl.handle.net/21.12124/6531097D79044A36A6805AD3B66EA05A Stukken betreffende waarschuwing en alarmering (H I 1), 1940 - 1943 1940 - 1943 5A5E1FAB086745278A6DCD978102F374 62 https://hdl.handle.net/21.12124/5A5E1FAB086745278A6DCD978102F374 Stukken betreffende het inrichten van uitkijk- en luisterposten en instructies en rapporten over berichtgeving naar aanleiding van waarnemingen (H I 1), 1935 - 1945 1935 - 1945 CB32ACBCF4E9409BA4E34B4869EA3CFD 63 https://hdl.handle.net/21.12124/CB32ACBCF4E9409BA4E34B4869EA3CFD Telexberichten (H I 3), 1942 - 1944 1942 - 1944 0B440373E9774A7996E402D6BE645936 64 https://hdl.handle.net/21.12124/0B440373E9774A7996E402D6BE645936 Gemoberichten (H I 4), 1944 - 1945 1944 - 1945 C71BAEA719434C4DBFD41A76F990FCD8 65 https://hdl.handle.net/21.12124/C71BAEA719434C4DBFD41A76F990FCD8 Stukken betreffende het inrichten van kijk- en luisterposten, het installeren van wachtposten, fotograferen van schade ten gevolge van luchtaanvallen, voorkomen van schade aan oogstgewassen, richtlijnen over het doen van meldingen en het hanteren van fosforbommen (H II 1), 1936 - 1941 1936 - 1941 1 pak 20DF29B4BDEE4EECBBDFCD8FE53C93DA 66 https://hdl.handle.net/21.12124/20DF29B4BDEE4EECBBDFCD8FE53C93DA Stukken betreffende fosfor-, brisant- en brandbommen, verlichting en verduistering, sterktebepaling van uitkijkdiensten, openbare bekendmakingen, bescherming van goederen bij luchtaanvallen en werkzaamheden van de Opruimings- en Herstellingsdienst (H II 1), 1942 - 1951 1942 - 1951 1 pak 99C1DA1D7B424433A23A3C25577089BD 67 https://hdl.handle.net/21.12124/99C1DA1D7B424433A23A3C25577089BD Meldingen van bominslagen en beschietingen, alsmede verzoeken om inlichtingen van door inslagen veroorzaakte schade in het kader van de Opruimings- en Herstellingsdienst (H II 2), 1942 - 1951 1942 - 1951 1 pak 9ADDB0C9C22844AF96A612871206EB53 68 https://hdl.handle.net/21.12124/9ADDB0C9C22844AF96A612871206EB53 Verzoeken van personen om zich tijdens luchtalarm op de openbare weg te mogen bevinden (H II 3), 1943 - 1945 1943 - 1945 1 pak 82917EC2C5F24FCCA7047A7666BA634C 69 https://hdl.handle.net/21.12124/82917EC2C5F24FCCA7047A7666BA634C Rapporten over personen die zich tijdens luchtalarm op de openbare straat bevonden (H II 3), 1942 - 1943 1942 - 1943 CC310A2B668B40B3AD403ECB293260BF 70 https://hdl.handle.net/21.12124/CC310A2B668B40B3AD403ECB293260BF Richtlijnen van vakhoofden voor het handelen bij bominslagen en stukken betreffende het vorderen van schoollokalen en gebouwen en goederen ten behoeve van hulpverlening (H II 4), 1942 - 1944 1942 - 1944 09D3901006C249A8A40AD3DFF59CBA3E 71 https://hdl.handle.net/21.12124/09D3901006C249A8A40AD3DFF59CBA3E Stukken betreffende het houden van oefeningen van Technische noodhulp, verslagen van besprekingen en correspondentie over het recht op uitkering na het overlijden van een personeelslid door een bominslag (H II 4a), 1941 - 1945 1941 - 1945 30EF8512FD6343109D18E1A2D9C00DCE 72 https://hdl.handle.net/21.12124/30EF8512FD6343109D18E1A2D9C00DCE Registratie van particuliere schuilkelders (J III 1), 1937 - 1944 1937 - 1944 F89B8B8462F7461BA2D0C65D3230C260 73 https://hdl.handle.net/21.12124/F89B8B8462F7461BA2D0C65D3230C260 Particuliere schuilkelders A-M, met opgave van oppervlakte, ingang en (nood)uitgang(en) (J), ca. 1940 ca. 1940 1 kaartsysteem 223D29BE90A642CC917779F68E6B7F16 74 https://hdl.handle.net/21.12124/223D29BE90A642CC917779F68E6B7F16 Particuliere schuilkelders met opgave van oppervlakte, ingang en (nood)uitgang(en) N-Z (J), ca. 1940 ca. 1940 1 kaartsysteem EE468C3DD89144C6B65F6B50032400F1 75 https://hdl.handle.net/21.12124/EE468C3DD89144C6B65F6B50032400F1 Opgave van schuilkelders onder rijksgebouwen (J IV 1), 1940 - 1943 1940 - 1943 C1F10C809DA2469DAEB980D1BD11FA6B 76 https://hdl.handle.net/21.12124/C1F10C809DA2469DAEB980D1BD11FA6B Stukken betreffende schuilkelders onder gemeentegebouwen (J IV 2), 1936 - 1941 1936 - 1941 6DF4166903B64B7C89FE6C5369B6981E 77 https://hdl.handle.net/21.12124/6DF4166903B64B7C89FE6C5369B6981E Stukken betreffende het ter beschikking stellen van grond voor schuilloopgraven of andere schuilgelegenheden, met verklaringen van geen bezwaar tegen het graven of het verwijderen van schuilloopgraven (J V 1), 1937 - 1942 1937 - 1942 214B248646B043938ABEE929C905E391 78 https://hdl.handle.net/21.12124/214B248646B043938ABEE929C905E391 Stukken betreffende de aankoop van percelen voor het maken van schuilkelders en opgedane ervaringen met een zelfgebouwde Anderson-schuilplaats, met foto's daarvan (J VI 1), 1938 - 1940 1938 - 1940 F2D98C8A2EB4437BA97531A8BE507AC4 79 https://hdl.handle.net/21.12124/F2D98C8A2EB4437BA97531A8BE507AC4 Stukken betreffende particuliere schuilkelders in grote huizenblokken (J VI 2), 1937 - 1938 1937 - 1938 C075557EFD6C47C18032BE3500656718 80 https://hdl.handle.net/21.12124/C075557EFD6C47C18032BE3500656718 Stukken betreffende de behandeling van bouwplannen voor openbare schuilgelegenheden (J VII 1), 1937 1937 50029E8A3F894AE2A5EE61D76B8DD772 81 https://hdl.handle.net/21.12124/50029E8A3F894AE2A5EE61D76B8DD772 Stukken betreffende de organisatie, materiële uitrusting en het functioneren van de Blokbrandweer (M V 1), 1939 - 1945 1939 - 1945 1 pak

Type
  • dossier
Identificatienummer
  • MF1765963
Disclaimer over kwetsend taalgebruik

Bij bronnen vindt u soms teksten met termen die we tegenwoordig niet meer zouden gebruiken, omdat ze als kwetsend of uitsluitend worden ervaren.Lees meer

Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media
Deze website is bekroond met:Deze website is bekroond met 3 DIA awardsDeze website is bekroond met 4 Lovie awards