Back to top

Het Gelders Archief is deelnemer aan het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB). Om ervoor te zorgen dat de meest recente informatie beschikbaar komt op de collectie-portal Oorlogsbronnen.nl is het archiefbeheersysteem MAIS-Flexis van het Gelders Archief aangepast. Dit gebeurt door middel van een API.

Wat is een API (Application Programming Interface)? In het kort is een API een set aan definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Het werkt als een interface tussen verschillende softwareapplicaties waardoor de gebruikte code automatisch elkaar toegang tot informatie en/of functionaliteit geeft, zonder dat ontwikkelaars hoeven te weten hoe het andere programma exact werkt.

  • Op verzoek van het Gelders Archief heeft De Ree Archiefsystemen via MAIS-MDWS een API-interface opengesteld ten behoeve van NOB. De Ree gebruikt bij hun API de OAI-PMH standaard als protocol (OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories).
  • Het Gelders Archief heeft vervolgens op de voor NOB relevante toegangen het trefwoord ‘NOB’ toegekend. Dit bepaalt de toegangen die via de OAI-PMH voor NOB zichtbaar zijn. Het resultaat is getest en met succes ontvangen door NOB.
  • Het is voor het Netwerk Oorlogsbronnen nu mogelijk om zelf te filteren in de data afkomstig uit de OAI-PMH interface en daarmee de relevante bronnen eruit halen.

Oproep Netwerk Oorlogsbronnen

Bent u deelnemer aan het Netwerk Oorlogsbronnen gebruikt u ook het collectie-beheersysteem MAIS-Flexis? Een aansluiting zoals het Gelders Archief heeft verzorgd, heeft onze voorkeur. Dus als ook uw organisatie een API-interface heeft opengesteld via De Ree horen we het graag via info@oorlogsbronnen.nl!