Back to top

Op Oorlogsbronnen.nl een foto gevonden van een noodkacheltje en op zoek naar meer bronnen? Zoek dan ook op de termen schaarste, brandstoffen of hongerwinter. En wat weet u van de relatie tussen bronnen van de Nationale Jeugdstorm en de Hitlerjugend? Of het verband tussen De Ondergedoken Camera, bijltjesdag en het Dam-incident?

Díe informatie wordt vanaf nu gegeven via de 'conceptslider' van de collectieportal Oorlogsbronnen.nl. Deze geeft à la Google de belangrijkste informatie over een zoekterm en onderwerpen die hiermee verband houden. Het Netwerk Oorlogsbronnen presenteerde deze visualisatie van WO2-thesaurustermen tijdens de NDE-conferentie op 7 april.  

Een zichtbare WO2-thesaurus

NOB gebruikt de WO2-thesaurus om de miljoenen verzamelde bronnen, uit tientallen verschillende collecties, aan elkaar te koppelen en dus beter vindbaar te maken. Gewoonlijk zorgt een thesaurus alleen in een collectiebeheersysteem, onzichtbaar voor bezoekers, voor een betere vindbaarheid van bronnen.

Maar NOB zorgt met steun van NDE voor een zichtbare (werking van de) WO2-thesaurus. Want kenmerkend voor een thesaurusterm is de beschrijving en de relatie van de term met andere termen. En juist die informatie is ook heel nuttig voor de bronnenzoeker.  

Miljoenen oorlogsbronnen beter doorzoekbaar

Dus wie vanaf nu via Oorlogsbronnen.nl zoekt naar bronnen met één van de ruim tweeduizend WO2-thesaurustermen, krijgt een toelichting op de betekenis van de zoekterm, gerelateerde onderwerpen en een selectie van een aantal toonaangevende afbeeldingen over de gebruikte zoekterm.

Het concept van de conceptslider: verschillende bronnen rond één onderwerp
De conceptslider in werking