Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Theresienstadt 05 februari 2024 12 minuten leestijd

Een weg uit Theresienstadt: het eenmalige transport naar Zwitserland

Op 5 februari 1945 redt een eenmalig uitwisselingstransport richting Zwitserland de familie Schaap uit de gruwelijkheden van de kampen. De vijf overleven Vught, Westerbork en Theresienstadt. Hoe kwamen ze in deze trein terecht en hoe kwam dit transport tot stand? ‘Wij zijn wel 100 keer door het oog van de naald gekropen’ schrijft Hanna Schaap in een brief aan een familielid.

Charlotte Faber-Feenstra
Deel dit artikel
Identiteitskaarten van de familie Schaap van het Gezantschap der Nederlanden in Zwitserland.
Identiteitskaarten van de familie Schaap van het Gezantschap der Nederlanden in Zwitserland.
Identiteitskaarten van de familie Schaap van het Gezantschap der Nederlanden in Zwitserland. Oorlogsbronnen | Joods Museum

Eerste oorlogsjaren

Het Joodse gezin Schaap bestaat uit Louis, zijn vrouw Johanna (ook wel Hanna) en hun twee zonen Otto en Adolf (roepnaam Dolf). De familie Schaap heeft het tussen 1940 en begin 1941 niet eens zo slecht, schrijft Louis. Hij is werkzaam als Maag-darm-lever arts in het Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis en heeft een goedlopende praktijk aan huis in de Rubensstraat in Amsterdam. In de loop van 1941 beginnen dingen te veranderen. Otto en Dolf moeten naar een Joodse school en Louis mag alleen nog maar Joodse patiënten helpen. Na de tweede Liro-verordening van 21 mei 1942 moet de familie Schaap naast hun vermogen nu ook al hun waardevolle eigendommen inleveren. Dit weigeren ze. Net als veel andere Joden besluiten ze hun waardevolle spullen tijdelijk onder te brengen bij bewariërs. Louis doet dit met de grootste voorzichtigheid en veelal zelf, want personeel vertrouwt hij niet.

 

Organisatie
Bewariërs

De term Bewariërs verwijst naar mensen (meestal buren of kennissen) die bezittingen van gedeporteerde of ondergedoken Joden bewaarden. De term wordt meestal als scheldnaam gebruikt voor die mensen die na de oorlog deze bezittingen weigerden terug te geven aan de overlevenden of de nabestaanden.

Meer over Bewariërs
Brief waarin Louis Schaap vraagt of hij noodhulp mag verlenen aan niet-Joden.
Brief waarin Louis Schaap vraagt of hij noodhulp mag verlenen aan niet-Joden.
Brief waarin Louis Schaap vraagt of hij noodhulp mag verlenen aan niet-Joden.Oorlogsbronnen | Joods Museum
Organisatie
Joodsche Raad voor Amsterdam

De Joodsche Raad voor Amsterdam werd in februari 1941 opgericht na een aantal gesprekken met de Beauftragter des Reichskommissars für die Stadt Amsterdam, Hans Böhmcker. De Joodsche Raad, onder voorzitterschap van Abraham Asscher en David Cohen, vertegenwoordigde de Nederlandse joodse gemeenschap bij de Duitse en de Nederlandse overheid. Verder was de Raad belast met een deel van de uitvoering van de maatregelen ten aanzien van Joden die door de Duitse autoriteiten werden afgekondigd.

Meer over Joodsche Raad voor Amsterdam
Brief van de Nieuwe Schoolvereniging aan dr. L. Schaap inzake de bepaling dat per 1 september 1941 Joodse kinderen niet meer worden toegelaten tot openbare en niet-Joodse bijzondere scholen.
Brief van de Nieuwe Schoolvereniging aan dr. L. Schaap inzake de bepaling dat per 1 september 1941 Joodse kinderen niet meer worden toegelaten tot openbare en niet-Joodse bijzondere scholen.
Brief van de Nieuwe Schoolvereniging aan dr. L. Schaap inzake de bepaling dat per 1 september 1941 Joodse kinderen niet meer worden toegelaten tot openbare en niet-Joodse bijzondere scholen.Oorlogsbronnen | Joods Museum
Brief van de Nieuwe Schoolvereniging aan dr. L. Schaap inzake de bepaling dat per 1 september 1941 Joodse kinderen niet meer worden toegelaten tot openbare en niet-Joodse bijzondere scholen.
Brief van de Nieuwe Schoolvereniging aan dr. L. Schaap inzake de bepaling dat per 1 september 1941 Joodse kinderen niet meer worden toegelaten tot openbare en niet-Joodse bijzondere scholen.
Brief van de Nieuwe Schoolvereniging aan dr. L. Schaap inzake de bepaling dat per 1 september 1941 Joodse kinderen niet meer worden toegelaten tot openbare en niet-Joodse bijzondere scholen.Oorlogsbronnen | Joods Museum
Gebeurtenis
Openbaar onderwijs voor Joden verboden

Openbaar onderwijs is voor Joden verboden vanaf 9 januari 1942.

Meer over Openbaar onderwijs voor Joden verboden
Vrijstelling Ida Schaap.
Vrijstelling Ida Schaap.
Vrijstelling Ida Schaap.Oorlogsbronnen | Joods Museum

Sperre en Frederikslijst

In de zomer van 1942 ontvangen de eerste Joden een oproep voor deportatie. Vanwege zijn werk in het ziekenhuis krijgen Louis en Johanna vrijstelling. Louis schrijft zijn moeder Ida Schaap-Goldschmidt in als zijn assistente, zodat ook zij een Sperre heeft. Het gezin waant zich hiermee veilig, maar begin oktober 1942 staat de politie op de stoep met het bevel om de twee kinderen mee te nemen. Via connecties met David Cohen van de Joodse Raad, weten ze ter plekke telefonische bemiddeling in te schakelen. De lijn wordt doorgezet naar de Zentralstelle für jüdische Auswanderung, die de politieagenten tenslotte laat weten dat de jongens toch mogen blijven. Het gezin komt met de schrik vrij. Later komen ze met hulp van collega’s op de Frederikslijst terecht.

Thema
Plan-Frederiks

Het Plan-Frederiks was een plan van secretaris-generaal K.J. Frederiks en secretaris-generaal J. van Dam om bepaalde Joden, in verband met hun maatschappelijke betekenis, vrij te stellen van deportatie. In de zomer van 1942 stemde Generalkommissar zur besonderen Verwendung Fritz Schmidt in met plan. Verschillende vrijgestelde Joden werden vanaf december ondergebracht in zogenaamde Beschermingskampen, te weten De Schaffelaar en De Biezen.

Meer over Plan-Frederiks
Moeder Johanna met zoontje op haar arm in juli 1934.
Moeder Johanna met zoontje op haar arm in juli 1934.
Moeder Johanna met zoontje op haar arm in juli 1934.Oorlogsbronnen | Joods Museum
Otto en Dolf Schaap in 1939.
Otto en Dolf Schaap in 1939.
Otto en Dolf Schaap in 1939.Oorlogsbronnen | Joods Museum
-

De 'Grote ongeluksdag'

15 februari 1943 is Louis op bezoek bij Ida en zijn oom Maurits als er onverhoeds een boodschapper voor de deur staat. Ze zijn verraden. Wat blijkt: de Gestapo heeft een deel van de verstopte inboedel ontdekt. Zonder Ida ook maar iets te vertellen snelt Louis zich naar Hanna en de kinderen, die naar vrienden in dezelfde straat zijn gevlucht. Hier splitst het gezin zich op. Hanna en de kinderen verstoppen zich op zolder en Louis vertrekt naar vrienden Guusje en Everhard van Royen.

Als bij de van Rooyens op 17 februari de bel gaat, weet Louis direct dat de zaak verloren is. Het blijkt inderdaad de Gestapo te zijn. Louis probeert nog een vals persoonsbewijs te tonen, maar wanneer de Sicherheitspolizei deze grondig inspecteert valt hij door de mand. Als gevolg wordt het gehele gezin opgepakt. Louis wordt naar de gevangenis op de Amstelveenseweg gebracht. Hanna, Dolf en Otto worden naar de Hollandsche Schouwburg afgevoerd. Het hele gezin wordt aangemerkt als strafgeval. Ida blijft als enige over maar ook zij wordt eind maart 1943 opgepakt. Omdat zij als enige geen strafgeval is, wordt zij onder de bescherming van de Frederikslijst naar de Biezen in Barneveld gebracht.

Thema
Huize De Biezen

Huize De Biezen was vanaf december 1942 tot 29 september 1943 één van de onderkomens van de Barneveldgroep. De Barneveldgroep was een groep prominente joden die door de Duitsers waren vrijgesteld van Arbeitseinsatz en deportatie.

Meer over Huize De Biezen

Hollandsche Schouwburg

Hanna beschrijft de tien dagen dat ze in de Hollandsche Schouwburg zaten als een hel. Ze verblijven met 1200 man in een zaal waar dag en nacht kunstlicht brandt. Er is geen wasgelegenheid, er zijn geen zitplaatsen en er is constant lawaai. Om middernacht worden ze met 300 personen met trams naar het Centraal Station vervoerd, vanwaar ze worden gedeporteerd naar concentratiekamp Vught.

Kamp
Hollandsche Schouwburg

De Hollandsche Schouwburg is een voormalig theatergebouw aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam dat vanaf juli 1942 tot 1943 gebruikt werd als verzamelplaats voor de Joden die gedeporteerd werden naar Westerbork of naar Vught. Aan de overkant van de straat was de crèche, waar jonge kinderen werden ondergebracht, en van waaruit honderden kinderen werden gered. Tegenwoordig is de Hollandsche Schouwburg een monument.

Meer over Hollandsche Schouwburg
Verslag van Johanna Schaap.
Verslag van Johanna Schaap.
Verslag van Johanna Schaap.Oorlogsbronnen | Joods Museum

Judenauffanglager Vught

In de trein naar Vught besluit Hanna iets te doen waarmee ze later het lot van het gezin zal bepalen. Ze verstopt zich in de wc, waar ze haar eigen strafpapieren en die van de jongens opeet. Bij de aanmeldingsprocedure in Vught verklaart ze hun papieren verloren te zijn: ’Gelukkig scheen ik goed komedie te spelen, want de vlieger ging op’, aldus Hanna in een verslag aan haar zwager. Als gevolg krijgen zij, Otto en Dolf nieuwe papieren; ditmaal zonder strafaanstelling.

Ondertussen zit Louis vast in de Gevangenis Amstelveenseweg. De omstandigheden in de cel zijn erbarmelijk. Ze liggen met 7 man in een eenpersoonscel. Ook beschrijft hij summier eten te krijgen. Om 08:00 een stuk brood en om 14:00 krijgt hij ‘warm eten in blikken bus met lepel’, aldus notities die hij bijhoudt in een schrift. 

Organisatie
Gevangenis Amstelveenseweg

De gevangenis Amstelveenseweg (officieel Huis van Bewaring II geheten) stond aan de Havenstraat 6) te Amsterdam. Hannie Schaft zat in dit Huis van Bewaring toen zij op 17 april 1945 werd opgehaald om in de duinen bij Bloemendaal te worden geëxecuteerd.

Meer over Gevangenis Amstelveenseweg
Notities die Louis Schaap bijhield in de gevangenis.
Notities die Louis Schaap bijhield in de gevangenis.
Notities die Louis Schaap bijhield in de gevangenis.Oorlogsbronnen | Joods Museum

Schutzhaftlager Vught

Op 1 maart 1943 worden Louis en andere celgenoten medegedeeld dat ze die dag op transport gaan. Onderweg wordt het duidelijk dat de trein richting Vught gaat: ‘Eerst waren we verheugd niet naar Westerbork te gaan, omdat er van Vught nog geen transport naar Polen had plaatsgevonden. Later toen wij vernamen dat wij in het concentratiekamp terecht waren gekomen, waren wij minder blij.’ Het leven in het Schutzhaftlager, het strafkamp, is namelijk zwaar. Gevangenen worden vernederd, uitgehongerd, mishandeld en uitgeput. Bekend zijn de appels die driemaal per dag plaatsvinden. Het eerste appel begint ’s morgens om half 6. Wie er een vin verroert of ook maar een minuut te laat is, wordt publiekelijk vernederd. Ook als je ziek bent. Zo wordt een zieke medegevangene die zijn ontlasting niet meer kan ophouden, ermee in zijn gezicht gewreven. ‘Wanneer iemand op den grond gespuwd had, moest hij het uitgespuwde weer van den grond opeten. Soms moest men als straf zand eten’, schrijft Louis.

Thema
Schutzhaft

Schutzhaft (preventieve hechtenis) was de benaming in het Derde Rijk voor het, zonder gerechtelijke uitspraak, arresteren en in concentratiekampen gevangen houden van personen die het nationaalsocialistische bewind onwelgevallig waren om reden van hun (linkse) politieke overtuiging, geloof, geaardheid of afkomst, zoals Joden, Jehova’s getuigen, Sinti en Roma, asocialen en homoseksuelen. De Schutzhäftlinge werden gearresteerd door de SA, de SS of de Gestapo en werden gedetineerd in kampen waar de SS of de SA de enige autoriteit was. De Schutzhaft kon niet bij een rechtbank aangevochten worden en er was geen gerechtelijke bescherming tegen mishandeling tijdens deze gevangenschap.

Meer over Schutzhaft
Kamp Vught
Kamp Vught
Kamp Vught.Oorlogsbronnen | NIOD

Contact verboden

Hanna en de kinderen zitten in het Judenauffanglager, ook wel het kamp voor ‘civiele Joden’. Het strafkamp ligt hier middenin. De gezinsleden zien elkaar door het prikkeldraad heen, maar contact is verboden. Het leven in het civiele kamp is evenzeer zwaar. Vrouwen en kinderen worden van elkaar gescheiden, ook baby’s. Melk is er niet, dus de baby’s sterven bij bosjes, schrijft Hanna.

De vrouwen mogen de kinderen elke zondag zien, maar in de praktijk gebeurt dit steeds minder. Soms zien ze de kinderen wel drie weken niet. In juni mag Hanna Otto en Dolf ineens drie avonden achter elkaar zien. Ook krijgen ze borden aardappelen met vermicelli toegeschoven. ‘Wij werden angstig vertrouwden het zaakje niet, en jawel hoor, opeens moesten de moeders met de kinderen zich gereedmaken voor transport’, aldus Hanna. Het transport blijkt naar Westerbork te gaan. Hanna heeft Louis op dat moment al drie maanden niet gezien.

Westerbork

Louis wordt al eind maart 1943 met alle andere strafgevallen op de trein gezet en via Westerbork richting bezet Polen gedeporteerd. Hij heeft fikse hoofdwonden door de mishandelingen in Vught en is er erg slecht aan toe. Oud collega Sal Kroonenberg is op dat moment treinarts en haalt Louis bij aankomst in Westerbork direct uit de trein. Bij uitzondering mag Louis in het ziekenhuis blijven. ‘Waren wij ook nog een strafgeval geweest, dan waren wij meegestuurd, 4 personen tegelijk kon men nooit vasthouden bij een straftransport, dan was het met ons gedaan geweest’, concludeert Hanna in een brief aan familie.

Kamp
Kamp Westerbork

Kamp Westerbork werd in 1939 in gebruik genomen als Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork voor uit Duitsland gevluchte Joden. Vanaf 1 juli 1942 tot mei 1945 was het operationeel als Polizeiliches Judendurchgangslager Westerbork. Meer dan honderdduizend gevangenen werden in deze periode per trein gedeporteerd naar Auschwitz, Sobibor, Theresienstadt, Buchenwald en andere kampen. Na de bevrijding, vanaf mei 1945 tot december 1948 werd het kampterrein benut als interneringskamp voor NSB'ers en collaborateurs.

Meer over Kamp Westerbork
Uittreksel persoonsbewijs Louis Schaap in kamp Westerbork.
Uittreksel persoonsbewijs Louis Schaap in kamp Westerbork.
Uittreksel persoonsbewijs Louis Schaap in kamp Westerbork.Oorlogsbronnen | Joods Museum

Kamparts

In Westerbork is het gezin eindelijk met elkaar herenigd. Nadat Louis een maand in de ziekenbarak heeft gelegen, wordt hij zelf als kamparts aangesteld. Eind september wordt Ida samen met de gehele Barneveldgroep naar Westerbork verplaatst. Voor het eerst zijn ze alle vijf weer samen. Louis zorgt dat Ida direct in het ziekenhuis wordt opgenomen. Niet omdat ze ziek is, maar om haar de ellende van het dagelijks leven in Westerbork te besparen. Op 4 september 1944 wordt het gezin per goederentrein naar Theresienstadt gedeporteerd.

Gebeurtenis
Transport van Barneveldgroep naar Westerbork, 29-09-1943

Op 29 september 1943 werd de Barneveldgroep alsnog getransporteerd naar Kamp Westerbork. De Barneveldgroep was een groep prominente joden die door de Duitsers waren vrijgesteld van Arbeitseinsatz en deportatie. Uiteindelijk werden ze toch gedeporteerd. Vanuit Westerbork gingen de meesten naar Theresienstadt. Een groot deel overleefde.

Meer over Transport van Barneveldgroep naar Westerbork, 29-09-1943
Getekende plattegrond van Theresienstadt, uit het archief van Louis Schaap.
Getekende plattegrond van Theresienstadt, uit het archief van Louis Schaap.
Getekende plattegrond van Theresienstadt, uit het archief van Louis Schaap.Oorlogsbronnen | Joods Museum

Theresienstadt

Op 7 september 1944 komt de familie in Theresienstadt aan. Louis wordt aan het werk gezet als straatveger. Hanna maakt 10-urige werkdagen in een oorlogsindustriebedrijf en ook de kinderen moeten 8 uur per dag werken. Het gezin lijdt veel honger. Hanna’s huid zit vol abcessen, ze lijden aan dysenterie, geelzucht en Otto en Dolf ontsnappen ternauwernood aan een polio-epidemie. Daarnaast is Ida sterk verzwakt en vermagerd. Na een maand wordt Louis ook in Theresienstadt aangesteld als arts. Door connecties met de gaarkeuken lukt het vanaf dat moment om aan kleine beetjes eten te komen, maar de situatie blijft uitzichtloos.

Gebeurtenis
Getto van Theresienstadt

De stad Theresienstadt - in het bijzonder de Grote Vesting - was vanaf november 1941 tot het einde van de oorlog in gebruik als getto voor gedeporteerde Joden. Een groot deel werd vanuit hier doorgestuurd naar Kamp Auschwitz-Birkenau of andere vernietigingskampen. Ook zaten er een groep oude of prominente Joden, zoals de leider van de Joodsche Raad David Cohen. In 1944 bezocht het Rode Kruis Theresienstadt. Als voorbereiding hiervoor werden vele Joden naar Auschwitz gestuurd om zo de overbevolking te verbergen.

Meer over Getto van Theresienstadt
Bericht dat Louis Schaap zich moet melden voor het transport naar Zwitserland.
Bericht dat Louis Schaap zich moet melden voor het transport naar Zwitserland.
Bericht dat Louis Schaap zich moet melden voor het transport naar Zwitserland.Oorlogsbronnen | Joods Museum
-

Het uitwisselingstransport

Op 4 februari 1945 ontvangt ieder lid van het gezin bericht dat ze zich moeten klaarmaken om nog diezelfde avond op transport te gaan naar Zwitserland. Hoewel er in het kamp argwaan heerst over de bestemming van het transport, blijkt het transport werkelijk naar Zwitserland te gaan. Op 7 februari 1945 rijdt de trein om drie uur ’s middags met 1200 mensen de Zwitserse grens over. Het gezin noemt het een wonder en Louis spreekt in een brief aan zijn broer over ‘Exceptional luck’. Later blijkt het inderdaad geluk, maar geen toeval. Het uitwisselingstransport is namelijk het gevolg van maandenlange onderhandelingen tussen een activiste, een oud premier en Heinrich Himmler.

Gebeurtenis
Uitwisselingstransport

Het Uitwisselingstransport vond plaats op 7 februari 1945. Na maandenlange inspanningen van Zwitserse diplomaten en onderhandelingen tussen Heinrich Himmler en de Zwitserse politicus Jean-Marie Musy worden 1200 Joden, waarvan ruim 400 Nederlanders, uit concentratie- en doorvoerkamp Theresienstadt naar Sankt Gallen in Zwitserland getransporteerd.

Meer over Uitwisselingstransport
Het Parool, 24 april 1945. Namen van personen op het uitwisselingstransport.
Het Parool, 24 april 1945. Namen van personen op het uitwisselingstransport.
Het Parool, 24 april 1945. Namen van personen op het uitwisselingstransport.Oorlogsbronnen | Erfgoed Leiden en Omstreken

Grootschalige reddingsactie

Op 15 oktober 1944 spreken de Zwitserse Recha Sternbuch en oud Zwitsers bondspresident Jean-Marie Musy elkaar voor het eerst aan de telefoon. Een gesprek tussen de orthodox-Joodse activiste en de anticommunistische, katholieke staatsman is op dat moment alles behalve voor de hand liggend. Toch zullen de twee hierna een grootschalige reddingsactie opzetten. Hoewel Jean-Marie Musy de nazi-ideologie niet volledig omarmt, voelt hij wel wat voor de manier waarop Hitler zich uitspreekt tegen de Bolsjewieken. Hij komt in contact met de NSDAP en leert zo Himmler kennen. In 1944 zet Musy zich in voor de zaak van een Joods stel, familie van een kennis. Via contact met SS-generaal Karl Oberg lukt het hem op 29 april 1944 om het stel uit een Frans concentratiekamp te redden. Hij rijdt hen zelf met de auto de Zwitserse grens over. Het reddingsverhaal wordt snel opgepikt onder de Zwitserse bevolking, en komt zo via via bij Recha Sternbuch terecht.

Mens
Karl Oberg

Karl Albrecht Oberg (Hamburg, 27 januari 1897 - Flensburg, 3 juni 1965) was een Duitse officier. Als SS-Obergruppenführer was Oberg tussen 1942 en 1944 hoofd van de politie in België en Frankrijk. In deze rol was hij actief betrokken bij het deporteren van zeker 40.000 Joden wat hem de bijnaam ‘de Slachter van Parijs’ opleverde. Oberg werd in juni 1945 gearresteerd door de Amerikanen en in 1954 door een Franse rechtbank ter dood veroordeeld. Hij kreeg in 1962 gratie van de Franse president Charles de Gaulle. Bron: WO2 Biografieën Netwerk Oorlogsbronnen.

Meer over Karl Oberg

Groeiende vluchtelingenstroom

Recha Sternbuch is een opvallend karakter in het Zwitserse St. Gallen. De activiste is charismatisch, diplomatiek en heeft een groot hart. Ze groeit als dochter van een rabbi op in de orthodox-Joodse gemeenschap in Antwerpen, maar verhuist naar het Zwitserse St. Gallen als ze in 1928 met Isaac Sternbuch trouwt. De twee bekommeren zich al vanaf 1933 om de groeiende vluchtelingenstroom uit Duitsland. Het huis van de Sternbuchs staat er om bekend bijna uit de voegen te barsten van gasten die tijdelijk onderdak zoeken.

Verzet

Wanneer de Zwitserse grens op 19 augustus 1938 sluit, haalt Recha samen met politiechef Paul Grüninger honderden vluchtelingen illegaal de grens over. Nadat ze hiervoor wordt opgepakt, zet Recha zich vanaf 1939 steeds vaker diplomatiek in voor alle Joden die vast zitten in de kampen. Ze onderhoudt banden met Zwitserse politici, Joodse hulporganisaties, en Amerikaanse geldschieters om zich hard te maken voor de Joodse zaak. Al op 17 juli 1942 sturen de Sternbuchs een telegram naar New York waarin ze alarmeren voor de massamoord die in Oost-Europa plaatsvindt.

Mens
Paul Grüninger

Paul Grüninger (Sankt Gallen (Zwitserland), 27 oktober 1891 - Sankt Gallen (Zwitserland), 22 februari 1972) was een Zwitserse politiecommandant. Tussen oktober 1939 en maart 1939 redde Grüninger zeker 3600 Joodse vluchtelingen door hen van vervalste documenten en visa voor verblijf in Zwitserland te voorzien. In 1939 werd Grüninger bij de politie ontslagen. Bron: WO2 Biografieën Netwerk Oorlogsbronnen.

Meer over Paul Grüninger
Versperring aan de Zwitserse grens.
Versperring aan de Zwitserse grens.
Versperring aan de Zwitserse grens.Oorlogsbronnen | NIOD

Onderhandelingen

Als Recha Jean-Marie Musy op 15 oktober 1944 aan de lijn heeft, dringt ze er ook bij hem op aan om wat aan de gruwelijkheden te doen die zich in Oost-Europa afspelen. Ze spreekt hem aan op zijn christelijke waarden en weet hem zodanig te overtuigen. Toevallig heeft Musy op dat moment een afspraak met Himmler staan en hij belooft de zaak te bespreken. Musy en Himmler spreken in de nacht van drie op vier november af in een van de treinwagons van Himmlers mobiele hoofdkwartier. In het twee uur durende gesprek vraagt Musy Himmler wat ervoor nodig is om alle Joden die op dat moment in concentratiekampen zitten vrij te laten. Himmler staat hier na wat overtuiging voor open, maar hij moet toegeven dat er nog maar 600.000-800.000 Joden over zijn in de kampen. Als tegenprestatie eist hij een levering van 10.000 machines, tractoren, en vrachtwagens. Hier hebben de nazi’s grote tekorten aan.

Mens
Heinrich Himmler

Heinrich Himmler (München, 7 oktober 1900 – Lüneburg, 23 mei 1945) was de Duitse leider van de SS, één van de belangrijkste leiders van de NSDAP en één van de hoofdverantwoordelijken voor de Holocaust. Hij probeerde tegen het einde van de oorlog vrede te sluiten met de Amerikanen en Britten. Himmler pleegde in geallieerd gevangenschap zelfmoord. Bron: WO2 Biografieën Netwerk Oorlogsbronnen.

Meer over Heinrich Himmler

Reputatie redden

De Sternbuchs hebben geld ingezameld, maar materieel kunnen ze niet leveren. Musy kan er niet aan tegemoetkomen omdat de geallieerden het leveren van materieel absoluut verbieden. Hierop lijken de onderhandelingen eerst vast te lopen, maar naarmate het einde van de oorlog nadert, wordt Himmler coulanter in zijn eisen. Hij realiseert zich dat de oorlog al verloren is en dat hun reputatie het enige is wat nog te redden valt.

Mouwband met opdruk ‘Arzt’. Dit droeg Louis als treinarts.
Mouwband met opdruk ‘Arzt’. Dit droeg Louis als treinarts.
Mouwband op opdruk ‘Arzt’. Dit droeg Louis als treinarts.Oorlogsbronnen | Joods Museum

De deal

Na maandenlange inspanningen en onderhandelingen door zowel Musy, de Sternbuchs, als andere politieke spelers, gaat Himmler op 15 januari 1944 eindelijk overstag. Hij heeft twee eisen. Hij wil positieve media-aandacht voor zijn welwillendheid om gevangenen vrij te laten én hij eist 5 miljoen Zwitserse frank ten behoeve van herstelprogramma’s in Duitsland. De deal is gesloten. Als reactie zetten de Sternbuchs direct een steunactie op onder de Joods-orthodoxe gemeenschap in de Verenigde Staten. De nazi’s beloven binnen een week alvast een eerste ‘treinlading’ van 1200 Joden naar Zwitserland te sturen. Door ingrijpen van Hitler komt er nooit een tweede transport. Ook het geld zal nooit worden overgemaakt.

Krantenartikel over aankomst in Zwitserland.
Krantenartikel over aankomst in Zwitserland.
Krantenartikel over aankomst in Zwitserland.Oorlogsbronnen | Joods Museum
-

De trein

Himmler wil voor dit eerste uitwisselingstransport niet al te ‘fitte’ gevangenen gebruiken. De keuze valt op Theresienstadt, wat dan als doorgangskamp naar de vernietigingskampen fungeert. Er worden voornamelijk ouderen en kinderen geselecteerd. In het transport zitten uiteindelijk ruim 400 Nederlanders, waaronder een deel van de Barneveldgroep. Zij hadden zich bij het uitreiken van de persoonsbewijzen laten registreren onder een lage komaf of ander beroep. Hoogstaanden en intellectuelen moeten namelijk achterblijven. Louis en zijn gezin worden wel geselecteerd. Dit blijkt puur omdat Louis moet dienen als een van de twee treinartsen. Bovendien zou het nog complete gezin het goed doen voor de publiciteit.

Herstel

In Zwitserland komt het gezin bij, maar Ida’s toestand verslechtert. Ze schrijft: “Voor dat beetje leven dat ik nog tegoed heb, ben ik geknakt […] Ik heb teveel gezien, meegemaakt”. Ze is ‘zoo mager als een hout’ en weegt nog maar 45 kilo. Ze overlijdt op 22 juli 1945 in Zwitserland. Het gezin is verder alles kwijt. Over de toekomst schrijft Louis: ‘The future will be full of difficulties […] I am no more 27, but I will begin again as if I were so.’

Dankbrief die Louis naar Frederiks schrijft.
Dankbrief die Louis naar Frederiks schrijft.
Dankbrief die Louis naar Frederiks schrijft.Oorlogsbronnen | Joods Museum
Dankbrief die Louis naar Frederiks schrijft.
Dankbrief die Louis naar Frederiks schrijft.
Dankbrief die Louis naar Frederiks schrijft.Oorlogsbronnen | Joods Museum
Brief die Louis aan zijn broer Adolf schrijft.
Brief die Louis aan zijn broer Adolf schrijft.
Brief die Louis aan zijn broer Adolf schrijft.Oorlogsbronnen | Joods Museum

Over de auteur

Dit artikel is geschreven door Joods Cultureel Kwartier in het kader van het “Deltaplan collectieontsluiting oorlogsmusea en herinneringscentra” en mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. Het Deltaplan is een eenmalige inhaalslag om het digitale collectieaanbod van bruikbaar en zichtbaar bronnenmateriaal vanuit de herinneringssector te versterken.

Bronvermelding

Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam

info@oorlogsbronnen.nlPers en media
Deze website is bekroond met:Deze website is bekroond met 3 DIA awardsDeze website is bekroond met 4 Lovie awards