Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
NSB 18 december 2023 7 minuten leestijd

Hendrik Krekel: de brieven van een foute filosoof

Voor het project Oorlog uit Eerste Hand digitaliseerde en transcribeerde het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies onder andere de brieven geschreven door collaborateurs uit haar collectie. Zo ook de uitgebreide correspondentie van Hendrik Krekel (1888-1978): filosoof, hoogleraar en ‘politiek delinquent’. In deze brieven is te lezen hoe het Krekel als collaborateur en na de oorlog in de bijzondere rechtspleging verging.

Iris Bouman
Deel dit artikel
Hendrik Krekel tijdens een lezing in Pulchri Studio in Den Haag, 22 november 1941.
Hendrik Krekel tijdens een lezing in Pulchri Studio in Den Haag, 22 november 1941.
Hendrik Krekel tijdens een lezing in Pulchri Studio in Den Haag, 22 november 1941. Academisch Historisch Museum Universitaire Bibliotheken Leiden | T.A. Meijer
CABR

Collaboratie

In 2025 wordt het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) openbaar. Dit archief is een van de belangrijkste en meest geraadpleegde archieven over de Tweede Wereldoorlog. Het CABR bevat dossiers van ruim 400.000 mensen die verdacht werden van collaboratie. Niet iedereen van hen is voor een rechter verschenen of veroordeeld. 
In aanloop naar de aanstaande openbaarmaking van het CABR besteedt Oorlogsbronnen met een artikelenreeks aandacht aan het onderwerp collaboratie.

De CABR dossiers zijn nu nog beperkt openbaar, slechts raadpleegbaar in de studiezaal van het Nationaal Archief na verkregen toestemming. Vanaf 2025 zal het CABR niet alleen openbaar worden, maar ook stapsgewijs gedigitaliseerd en daarmee online toegankelijk worden. 

Dat zorgt ervoor dat informatie in dit artikel mogelijk aangevuld en gecorrigeerd zal worden in de toekomst. De digitale toegang van het CABR zal een verrijking worden op wat we nu al weten uit de bestaande literatuur op basis van handmatig onderzoek in het CABR.

Meer informatie

Journalist die opvalt

Krekel wordt in 1888 geboren in een streng gereformeerd gezin. Na studies Nederlands en Filosofie schrijft Krekel als journalist voor verschillende kranten zoals Het Vaderland en zijn eigen Buitenlandsch Overzicht. Het nationaalsocialisme trekt hem aan, en eind 1941 sluit Krekel zich aan bij de NSB. Daarnaast meldt Krekel zich aan voor de Winterhulp en is hij een van de leden van de Nederlandsche Kultuurraad. Met zijn overtuiging dat Nederland zich bij het Duitse Rijk moet aansluiten, valt hij op binnen de Duitse autoriteiten, en met name bij Seyss-Inquart.

Aankondiging van een lezing van Krekel in 1941
Aankondiging van een lezing van Krekel in 1941
Aankondiging van een lezing van Krekel in 1941.Oorlogsbronnen | NIOD
De Nederlandsche Kultuurraad wordt geïnstalleerd door Seyss-Inquart.
De Nederlandsche Kultuurraad wordt geïnstalleerd door Seyss-Inquart.
De Nederlandsche Kultuurraad wordt geïnstalleerd door Seyss-Inquart.Oorlogsbronnen | NIOD
Thema
Nederlandsche Kultuurkamer

De Nederlandsche Kultuurkamer (NKK) werd op 25 november 1941 door Seyss-Inquart ingesteld met als doel de nazificatie van de Nederlandse cultuur. Iedereen die het vak van kunstenaar, schrijver, muzikant, podiumartiest, etc. wilde uitoefenen, moest zich bij de Kultuurkamer inschrijven en zich conformeren aan de instructies. De toelatingsprocedure bestond uit een omvangrijke vragenlijst en een Ariërverklaring, waaruit bleek dat Joden volledig uit het culturele leven zouden worden gebannen. De Kultuurkamer kwam in de praktijk nooit goed van de grond.

Meer over Nederlandsche Kultuurkamer
Brief van Tobie Goedewaagen, vooraanstaand NSB'er en voorzitter Nederlandsche Kultuurkamer
Brief van Tobie Goedewaagen, vooraanstaand NSB'er en voorzitter Nederlandsche Kultuurkamer
Brief van Tobie Goedewaagen, vooraanstaand NSB'er en voorzitter Nederlandsche Kultuurkamer.Oorlogsbronnen | NIOD

Nazificatie

In een poging de (op dat moment gesloten) Universiteit Leiden te nazificeren worden een aantal hoogleraren aangesteld om “Germaanse” inhoud te gaan doceren. Krekel is een van hen. Op aansporen van Seyss-Inquart wordt Krekel in juli 1941 aangesteld als bijzonder hoogleraar in de filosofie van de geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Daadwerkelijk lesgeven doet Krekel niet; de universiteit blijft gesloten.

 

Gebeurtenis
Protestrede van Cleveringa

De Protestrede van Cleveringa vond plaats op 26 november 1940 naar aanleiding van het ontslag van Cleveringa's Leidse collega Eduard Maurits Meijers. De rede leidde tot een staking van de studenten, waarna de universiteit werd gesloten.

Meer over Protestrede van Cleveringa
"Veel groeten ook aan de tradioneele deelnemers aan de Zondagmiddaguren op Huize Krekel. Hou zee!"
-
Henk van der Heijden
Brief van student Henk van der Heijden aan het front
Brief van student Henk van der Heijden aan het front
Brief van student Henk van der Heijden vanaf het Oostfront.Oorlogsbronnen | NIOD
Organisatie
Nationaal-Socialistisch Studenten Front

Het Nationaal-Socialistisch Studenten Front (NSSF) werd op 16 november 1940 opgericht met toestemming van Mussert. De doelstellingen van de organisatie waren het bestuderen van de nationaalsocialistische beginselen en de verbreiding hiervan op universiteiten en hogescholen, het bevorderen van het hoger onderwijs in nationaalsocialistische zin en het versterken van de band tussen volk en student. Hoewel het lidmaatschap open stond voor alle studerenden, ging het in de praktijk meestal samen met het lidmaatschap van de NSB.

Meer over Nationaal-Socialistisch Studenten Front

Huize Krekel

Tijdens de oorlog verzamelt Krekel een groep jonge intellectuelen om hem heen die lezingen bij hem volgen. In zijn correspondentie-archief zitten veel brieven van deze jonge intellectuelen, die met hem politiek en filosofie bespreken. Zo ook een brief van Henk van der Heijden, een oud-student van Krekel die inmiddels als Kriegsberichter en Rottenführer (Korporaal) in Rusland vecht. Van der Heijden vraagt in zijn brief of Krekel de groeten wil doen aan zijn medestudenten op “Huize Krekel”. Van der Heijden wordt na de oorlog gearresteerd, en door het Bijzonder Gerechtshof Den Haag veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. Ook correspondeert Krekel met nationaalsocialistisch journalist Max Blokzijl en nationaalsocialistisch politicus Tobie Goedewaagen. Goedewaagen beschrijft in een brief uit mei 1943 Krekels publicaties als zijn “steeds aan belangrijkheid winnende werk voor de verheldering der geesten in dezen tijd.”

Thema
SS-Standarte Kurt Eggers

De SS-Standarte Kurt Eggers was tussen 1940 en 1945 een Duitse legerformatie van de Waffen-SS, waarvan de leden als oorlogsverslaggevers werkten. Zij rapporteerden vrijwel iedere oorlogsactiviteit van de Waffen-SS in de jaren van haar bestaan, ook aan de fronten. Heinrich Himmler richtte de organisatie in 1940 op onder de naam 'SS-Kriegsberichter-Kompanie', maar die naam veranderde in december 1943.

Meer over SS-Standarte Kurt Eggers
“Ik doe een dringend beroep op U, die lid bent van den Cultuurraad en die toegang heeft tot alle vooraanstaande Duitsers: Tracht U deze schending van recht en van de hoogste cultuurwaarden te voorkomen.”
-
Ed. van Cleeff doet een beroep op Krekelom aandacht te vragen voor de deportatie van Joden.
Brief van Ed. van Cleeff
Brief van Ed. van Cleeff
Brief van Ed. van Cleeff over de Jodenvervolging.Oorlogsbronnen | NIOD

Jodenvervolging

Krekel heeft tijdens de bezetting genoeg aanzien om schrijver Ed. van Cleeff te bewegen om Krekel op 10 juli 1942 een brief te sturen, met daarin de vraag zijn connecties binnen de Duitse autoriteiten te gebruiken om aandacht te vragen voor de deportatie van Joden. Van Cleeff schrijft: “Ik doe een dringend beroep op U, die lid bent van den Cultuurraad en die toegang heeft tot alle vooraanstaande Duitsers: Tracht U deze schending van recht en van de hoogste cultuurwaarden te voorkomen.” Van Cleeff heeft het in de brief waarschijnlijk over de razzia in Amsterdam van 14 juli 1942, als hij schrijft: “Er is grote haast bij: midden volgende week gaan den eerste kampers.” Uit het correspondentie-archief van Krekel blijkt niet dat hij op deze brief antwoord heeft gegeven.

Gebeurtenis
Razzia Amsterdam 14 juli 1942

In juli 1942 werden zo’n 4000 Joden opgeroepen zich te melden voor ‘werkverruiming onder politietoezicht’. Soms kregen alleen kinderen de oproep. Dit wekte bij veel mensen argwaan, waardoor ze aan de oproep geen gehoor gaven. Tijdens de daarop volgende Razzia op 14 juli werden er ongeveer 700 Joden willekeurig opgepakt. Deze groep werd als gijzelaars ingezet, wanneer de rest zich niet zouden melden werden de 700 Joden naar Mauthausen gedeporteerd. Toen meldden meer mensen zich en werden de gijzelaars vrijgelaten.

Meer over Razzia Amsterdam 14 juli 1942
Kamp Korte Geer in Delft. Dit is een van de plekken waar Krekel gevangen zit.
Kamp Korte Geer in Delft. Dit is een van de plekken waar Krekel gevangen zit.
Kamp Korte Geer in Delft, vlak na de bevrijding. Hier zit Krekel een deel van 1947 en 1948 gevangen.Oorlogsbronnen | NIOD
Uitspraak van Tribunaal Den Haag in april 1948
Uitspraak van Tribunaal Den Haag in april 1948
Uitspraak van Tribunaal Den Haag in april 1948.Oorlogsbronnen | NIOD
Fiat executie verleend op de uitspraak van het Tribunaal, de straf kon daardoor uitgevoerd worden
Fiat executie verleend op de uitspraak van het Tribunaal, de straf kon daardoor uitgevoerd worden
Fiat executie verleend op de uitspraak van het Tribunaal, de straf kon daardoor uitgevoerd worden.Oorlogsbronnen | NIOD
Thema
Tribunaal Den Haag

Het Tribunaal Den Haag was een rechtscollege binnen de Bijzondere Rechtspleging dat was ingesteld om de minder zware gevallen van collaboratie te behandelen. Tribunalen waren bevoegd om maximaal 10 jaar gevangenisstraf op te leggen.

Meer over Tribunaal Den Haag

Arrestatie en berechting

Vlak na de bevrijding wordt Krekel gearresteerd. Na zijn arrestatie zit Krekel een aantal jaren op verschillende plaatsen gevangen, waaronder in Kamp Hoogerheide en in Kamp Korte Geer. 

In april 1948 veroordeelt het Tribunaal Den Haag Krekel als propagandist. Hij krijgt een gevangenisstraf opgelegd van vier jaar, inclusief de tijd die hij al in voorarrest had doorgebracht. Zoals te lezen in het afschrift van de Tribunaaluitspraak, raakt Krekel ook zijn kiesrecht kwijt, en mag hij geen functies in het onderwijs meer uitoefenen – de Universiteit Leiden had Krekel al ontslagen als hoogleraar. Het Tribunaal besluit ook dat het een deel van Krekels vermogen (1500 gulden) en het deel van zijn bibliotheek dat over het nationaalsocialisme gaat, in beslag neemt. Over deze inbeslagname zitten een aantal brieven in Krekels archief van de advocaat die hij in dienst nam, K.W.P. Klaassen.

 

Kamp
Kamp Korte Geer

Kamp Korte Geer te Delft (Zuid-Holland) was een Bewarings- en verblijfskamp van mei 1945 tot 1948. Er verblijven in het complex ongeveer 1700 gevangenen, die aan een ijzeren discipline onderworpen worden. Mannen en vrouwen zijn gescheiden, kinderen van de gevangenen worden in tehuizen of pleeggezinnen ondergebracht.

Meer over Kamp Korte Geer
Brief van advocaat over NBI
Brief van advocaat over NBI
Brief van Krekels advocaat uit Nederlands Beheersinstituut (NBI).Oorlogsbronnen | NIOD
Brief over verwachting van gratie
Brief over verwachting van gratie
Brief over verwachting van gratie.Oorlogsbronnen | NIOD

Gratie

In een brief die Krekel in juli 1948 van een kennis krijgt, staat dat onder gevangenen grote verwachtingen zijn voor het aanstaande vijftigjarige jubileum van koningin Wilhelmina: “Men verwacht iets van het regeringsjubileum of van de nieuwe koningin.” Het was gebruikelijk bij dergelijke grote jubilea gratie te verlenen aan gevangenen. Zo ook in 1948, toen de jubileumgratie een kwart van de straffen van gevangenen kwijtschold. Voor Krekel betekent dit dat hij van zijn resterende straf van ongeveer een jaar nog maar een paar maanden hoeft uit te zitten. In september 1948 komt hij vrij. 

 

Gebeurtenis
Jubileumgratie Wilhelmina

Bij Besluit van 26 augustus 1948 werd gratie verleend ter gelegenheid van Wilhelmina's 50-jarige regeringsjubileum en abdicatie. Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum was ook gratie verleend. Onder het bewind van Wilhelmina is bijna vijftig keer gratie verleend aan terdoodveroordeelden. In het kader van de bijzondere rechtspleging zijn in totaal ongeveer 150 doodstraffen uitgesproken waarvan er 40 zijn uitgevoerd.

Meer over Jubileumgratie Wilhelmina
Brief van nicht, over dat Krekel na zijn vrijlating bij hen mag komen wonen
Brief van nicht, over dat Krekel na zijn vrijlating bij hen mag komen wonen
Brief van nicht, over dat Krekel na zijn vrijlating bij hen mag komen wonen.Oorlogsbronnen | NIOD
"Over mij zelf het volgende. Wel hard werken, maar nog niet in de maatschappij ingevoegd. Toch is dit het enige, dat nodig is, wil een mens levend blijven."
-
Krekel

Niet in de maatschappij ingevoegd

In zijn correspondentie-archief zit een brief die Krekel in 1949 naar een kennis stuurde, met wie hij gevangen gezeten heeft in Kamp Hoogerheide. In deze brief vertelt Krekel dat hij wel hard werkt, maar “nog steeds niet in de maatschappij ingevoegd” is en dat hij wacht tot “de tijd voor mijn weer meedoen gekomen is”. Krekel, die tot het einde van de bevrijding als journalist en filosoof behoorlijk aanzien kreeg, schrijft ook in zijn brief dat “niemand gelooft nu nog aan de zin van mijn inzichten”. Ook nadat Krekel zijn straf uitgezeten heeft, is hij dus niet volledig onderdeel van de samenleving.

Ook na zijn internering is Krekel blijven schrijven en corresponderen met anderen over politiek en filosofie. Gepubliceerd heeft Krekel niet meer. In 1978, op negentigjarige leeftijd, overlijdt Hendrik Krekel. 

 

Kamp
Kamp Hoogerheide

Kamp Hoogerheide te Hoogerheide (Noord-Brabant) was een Bewarings- en verblijfskamp van april 1945 tot oktober 1948. Het was door de Duitsers in de loop van de eerste oorlogsjaren aangelegd en ingericht als wagen- en motorenpark van de bezetter. Circa 800 politieke delinquenten hebben hier gevangen gezeten.

Meer over Kamp Hoogerheide
Brief van Krekel, over Hoogerheide en nog niet geïntegreerd zijn in de samenleving.
Brief van Krekel, over Hoogerheide en nog niet geïntegreerd zijn in de samenleving.
Brief van Krekel, over Hoogerheide en nog niet geïntegreerd zijn in de samenleving.Oorlogsbronnen | NIOD
Brief van Krekel, over Hoogerheide en nog niet geïntegreerd zijn in de samenleving.
Brief van Krekel, over Hoogerheide en nog niet geïntegreerd zijn in de samenleving.
Brief van Krekel, over Hoogerheide en nog niet geïntegreerd zijn in de samenleving.Oorlogsbronnen | NIOD
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam

info@oorlogsbronnen.nlPers en media
Deze website is bekroond met:Deze website is bekroond met 3 DIA awardsDeze website is bekroond met 4 Lovie awards