Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Boellaard, W.A.H.C.

Openbaarheid: Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.
aard van de archiefbestanddelen: Dit archief is voornamelijk opgebouwd uit correspondentie, zowel zakelijk als privé, dossiers, dagboeken, agenda's, plakboeken, fotoboeken, videobanden en documentatiemateriaal.
Literatuur en verwante archieven: Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende archieven en literatuur.
materiële staat: De materiële staat van het archief is overwegend goed en geschikt voor raadpleging. Er bevinden zich enkele kwetsbare stukken tussen de archiefbescheiden. Het betreft hier de inventarisnummers 42, 71 en 169. Afbeeldingen van deze stukken zijn beschikbaar op CD-Rom. De originelen zijn verpakt in Melinex en mogen niet uit de verpakking gehaald worden.
aanvullingen: Het is mogelijk dat het archief in de toekomst door schenkingen wordt uitgebreid.
plaatsing originelen/bestaan van kopieën: Een CD-Rom is in de inventaris opgenomen. Het betreft hier inv.nrs. 42 en 169
Levensloop: Levensloop Willem Anton Hendrik Cornelius (Pim) Boellaard werd op 16 augustus 1903 geboren in een Nederlands Hervormd gezin te Delft als zoon van Willem Hendrik Cornelius Boellaard en Margaretha Antoinetta Römer. Op 3 juni 1929 trouwde hij in Den Haag met Anna Louisa (An), Barones van Heeckeren. Ze kregen één zoon, W.H.C. (Willem) Boellaard (1930). Na afronding van zijn studie ging hij werken bij een verzekeringskantoor. Boellaard raakte in augustus 1940 betrokken bij de verzetsorganisatie Ordedienst (OD) in Utrecht en groeide al gauw uit tot Gewestelijk Commandant van de provincie Utrecht. In die hoedanigheid werd hij in 1942 gearresteerd. Na achttien maanden in de gevangenissen van Scheveningen en Haaren en uiteindelijk in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort gezeten te hebben, werd hij op 26 oktober 1943 als Nacht-und-Nebel-gevangene naar het concentratiekamp Natzweiler getransporteerd. Bij de ontruiming van dit kamp ging Boellaard in september 1944 naar het concentratiekamp Dachau, waar hij op 29 april 1945 de bevrijding door de Amerikanen meemaakte.
ordening van de archiefbestanddelen: Bij de bewerking van dit archief is de orde aangehouden zoals die bij de archiefvormer werd aangetroffen. De afzonderlijke archiefbestanddelen zijn in de inventaris in rubrieken ondergebracht en vervolgens is hierbinnen een chronologische volgorde aangehouden.
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD: In 2001 en 2003 zijn grote delen van het persoonlijk archief van W.A.H.C. Boellaard aan het NIOD overgedragen. Een eerste overeenkomst van schenking is op 27 april 2004 opgesteld. Na een aanvullende schenking is op 9 december 2011 een definitieve schenkingsovereenkomst ondertekend.
selectie, vernietiging en bewerking: Uit de schenking is niets vernietigd. Een aantal archiefbescheiden is niet in de schenkingsovereenkomst opgenomen, en komt derhalve niet voor in de inventaris. Het betreft fotoboeken (inventarisnummers 345-364) en plakboeken (inventarisnummers 373-376).
Over het archief: W.A.H.C. Boellaard (16 augustus 1903) maakte als reserve-officier der Veldartillerie de Meidagen van 1940 mee. Hij was een van de mede-oprichters van de Ordedienst in Utrecht. Na de massale arrestaties van augustus en september 1941 dook hij onder maar zette het verzetswerk met volle kracht voort, nu als gewestelijk commandant van de provincie Utrecht. Door verraad werd hij in mei 1942 gearresteerd en enkele maanden later als Nacht-und-Nebel-gevangene naar Natzweiler overgebracht. Bij de ontruiming van dit kamp ging Boellaard in september 1944 naar concentratiekamp Dachau waar hij op 29 april 1945 de bevrijding door de Amerikanen meemaakte. Hij trad op als vertrouwenspersoon van de Nederlandse gevangenen en zorgde voor hun repatriëring.
periode van ontstaan: Het grootste deel van dit archief is ontstaan direct voorafgaand, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog is Boellaard actief geweest in een aantal belangenorganisaties voor oorlogsslachtoffers en de neerslag van deze activiteiten is bewaard gebleven in zijn privé-archief. Boellaard heeft na de oorlog documentatiemateriaal over de oorlogstijd verzameld en gebeurtenissen proberen te reconstrueren. Ook hiervan treffen we de neerslag aan in het archief. Er bevinden zich echter ook enkele persoonsgebonden stukken van vóór de oorlog in het archief uit de periode 1917-1938, voornamelijk correspondentie, dagboeken en agenda's.
reproductiebeperkingen: Uit dit archief mogen uitdrukkelijk geen reproducties gemaakt worden.
wettelijke status: Het archief is eigendom van het NIOD.
taal van de archiefbescheiden: De archiefbescheiden zijn voornamelijk Nederlandstalig. Er bevinden zich enkele stukken in het archief die in het Duits, Frans of Engels zijn gesteld.
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media